Câu hỏi thường gặp về Shopify Capital

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về Shopify Capital tại đây.

Mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital?

Sau khi xem xét các mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ và yêu cầu mức phù hợp nhất với mình, bạn sẽ nhận được thông báo về việc yêu cầu có được phê duyệt hay không trong vòng 2–5 ngày làm việc. Nếu yêu cầu được phê duyệt, bạn có thể nhận được tiền vốn vào tài khoản ngân hàng ngay ngày làm việc tiếp theo.

Có phải bất cứ ai cũng có thể đăng ký hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital không?

Không. Nếu bạn đủ điều kiện xin hỗ trợ tiền vốn, bạn sẽ được mời xem các tùy chọn tiền vốn. Chỉ thương nhân nhận được đề nghị hỗ trợ tiền vốn mới có thể yêu cầu Shopify Capital hỗ trợ tiền vốn.

Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn hay không?

Nếu Shopify Capital kết luận bạn đủ điều kiện yêu cầu tiền vốn, bạn sẽ nhận được email và tin nhắn trên trang quản trị Shopify mời bạn xem các mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ. Nếu không được mời xem các tùy chọn tiền vốn thì tức là hiện tại, bạn không đủ điều kiện để được hỗ trợ vốn.

Shopify Capital quyết định tôi đủ điều kiện được yêu cầu hỗ trợ tiền vốn bằng cách nào?

Hiện tại, các tiêu chí chính để xét duyệt điều kiện bao gồm:

  • Cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Vương quốc Anh.
  • Hồ sơ kinh doanh có mức rủi ro thấp.
  • Cửa hàng của bạn kích hoạt Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba khác.
  • Cửa hàng của bạn bán được một lượng hàng nhất định.

Shopify Capital liên tục đánh giá các cửa hàng và đưa ra đề nghị hỗ trợ tiền vốn. Nếu hiện tại cửa hàng của bạn chưa đủ điều kiện, có thể trong tương lai sẽ đủ điều kiện.

Mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ của tôi có hiệu lực trong bao lâu?

Đề nghị hỗ trợ vốn của Shopify Capital thường có hiệu lực trong 30 ngày nhưng sẽ được đánh giá lại liên tục. Mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ có thể tăng, giảm hoặc bị hủy bỏ vào bất cứ lúc nào.

Sẽ ra sao nếu mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ của tôi hết hạn?

Nếu mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ hết hạn, bạn sẽ không thể yêu cầu mức tiền này nữa và mức tiền này sẽ bị xóa khỏi trang Vốn. Nếu bạn vẫn đủ tiêu chuẩn sơ bộ để xin hỗ trợ vốn thì các mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ sẽ hiển thị ở vị trí của các mức tiền đã hết hạn. Nếu hiện tại bạn không đủ tiêu chuẩn sơ bộ thì sẽ không có mức tiền nào hiển thị trên trang Vốn.

Shopify Capital có thể đề nghị ở mức bao nhiêu?

Shopify Capital đưa ra các mức hỗ trợ tiền vốn từ 200 đến 2.000.000 USD hoặc 200 đến 2.000.000 CAD.

Tôi có thể thương lượng về mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ không?

Không. Điều khoản của tùy chọn tiền vốn được quyết định dựa trên quy trình đánh giá rủi ro của Shopify Capital và không thể thương lượng hay điều chỉnh.

Tôi có thể xin hỗ trợ thêm tiền vốn không?

Có thể. Sau khi nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital, một số thương nhân đủ điều kiện để xin hỗ trợ thêm tiền vốn. Nếu bạn thuộc trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Tại sao mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ của tôi lại bị sửa sau khi tôi yêu cầu hỗ trợ vốn?

Shopify Capital xem xét tất cả các yêu cầu hỗ trợ vốn. Trong quá trình xem xét đơn đăng ký, chúng tôi đã sửa đổi mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ mà bạn đăng ký để phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Quá trình thẩm định của Shopify Capital có hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, cửa hàng của bạn được đánh dấu là có khả năng đủ điều kiện để được sát hạch sơ bộ đối với việc nhận tiền vốn. Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Capital đã xem xét đơn đăng ký của cửa hàng và nhận thấy cửa hàng không đủ điều kiện để nhận số tiền vốn bạn yêu cầu. Họ đã sửa đổi mức tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ dành cho cửa hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tại sao yêu cầu hỗ trợ tiền vốn của tôi bị từ chối?

Quá trình thẩm định của Shopify Capital có hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, cửa hàng của bạn được đánh dấu là có khả năng đủ điều kiện để được sát hạch sơ bộ đối với việc nhận tiền vốn. Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Capital đã xem xét đơn đăng ký của cửa hàng và nhận thấy cửa hàng không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ vốn lần này. Nếu có sự thay đổi thì bạn sẽ lại được mời xem các mức tiền vốn đủ tiêu chuẩn sơ bộ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí