Shopify Capital - Vương Quốc Anh

Shopify Capital hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ tại Vương quốc Anh (UK). Nếu sinh sống tại Vương quốc Anh và cần thêm vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ vốn bằng tiền ứng trước cho thương nhân từ Shopify Capital.

Tìm hiểu thêm về Tiền ứng trước cho thương nhân và cách đăng ký nhận hỗ trợ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí