Tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Nếu bạn đủ điều kiện nhận tiền mặt ứng trước, bạn sẽ nhận được email từ Shopify và thấy lời mời gửi đơn đề nghị hỗ trợ vốn trên Shopify Capital trong trang quản trị Shopify. Sau đó, bạn được chuyển hướng đến YouLend để điền vào đơn đề nghị hỗ trợ tiền mặt ứng trước.

Đơn đề nghị hỗ trợ vốn yêu cầu bạn gửi dữ liệu về khoản thanh toán.

Bạn sẽ nhận được email khi đơn đề nghị hỗ trợ vốn được phê duyệt hoặc bị từ chối. Nếu đơn đề nghị của bạn được phê duyệt, bạn sẽ ký thỏa thuận DocuSign với YouLend, rồi nhận tiền vốn.

Yêu cầu hỗ trợ tiền mặt ứng trước cho thương nhân từ Shopify Capital do YouLend hỗ trợ

Nếu bạn nhận được email từ Shopify cho biết bạn đủ điều kiện nhận tiền tạm ứng, bạn có thể gửi yêu cầu qua trang quản trị Shopify.

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.

  2. Nhấp vào Shopify Capital.

  3. Nhấp vào Apply for funding via YouLend (Đăng ký hỗ trợ tiền vốn qua YouLend).

Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của YouLend để hoàn tất đơn đề nghị tại đây.

Dữ liệu thanh toán

Trong quá trình đăng ký với YouLend, hệ thống sẽ yêu cầu bạn gửi dữ liệu thanh toán.

Nếu xử lý thanh toán bằng Shopify Payments, bạn có thể nhận thông tin dữ liệu thanh toán xuất ra trong trang quản trị Shopify bằng cách chuyển đến mục Settings (Cài đặt) > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán > View payouts (Xem khoản thanh toán) > Export (Xuất).

Nếu bạn xử lý thanh toán bằng cổng thanh toán của bên thứ ba, hãy liên hệ với cổng thanh toán để tìm hiểu cách truy xuất thông tin này.

Nếu bạn đã tắt Shopify Payments nhưng cần tìm một phần thông tin trong lịch sử bán hàng, bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch thanh toán từ trang quản trị Shopify.

Cập nhật tài khoản ngân hàng

Sau khi hoàn tất đăng ký nhận tiền vốn, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản ngân hàng được sử dụng để thanh toán. Bạn sẽ nhận được email từ YouLend kèm theo thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng cá nhân mới được tạo vì mục đích này.

Các khoản thanh toán sẽ được gửi vào tài khoản YouLend của bạn. Sau khi đã nhận được số tiền chuyển, khoản thanh toán còn lại sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn.

Quản lý tiền vốn

Bạn có thể quản lý đơn đề nghị hỗ trợ tiền vốn bằng cổng YouLend.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email cho Youlend hoặc gọi số +442039818709 hoặc 02039818709.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí