Tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Shopify Capital cung cấp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ dưới dạng tiền ứng trước cho thương nhân đủ điều kiện tại Vương quốc Anh.

Tiền ứng trước cho thương nhân là tổng số tiền bạn nhận được từ Shopify Capital, đổi lại bạn cần bán cho Shopify Capital giá trị nhất định từ doanh thu bán hàng trong tương lai. Shopify Capital cung cấp khoản vốn từ 250 EUR đến 375.000 EUR GBP.

Ví dụ: Shopify Capital có thể ứng trước cho bạn 5.000 EUR để mua 5.650 EUR doanh thu bán hàng trong tương lai của bạn. Bạn nhận được 5.000 EUR và Shopify Capital sẽ nhận 10% tổng doanh số hàng ngày của cửa hàng cho đến khi nhận đủ tổng số tiền 5.650 EUR.

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và tin nhắn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân được phê duyệt, bạn sẽ nhận được tiền trong vòng hai ngày làm việc.

Cách thực hiện

Tiền ứng trước cho thương nhân không có hạn chót hay mức lãi suất quy định nào. Bạn trả lại hoặc chuyển một tỷ lệ phần trăm tổng doanh số hàng ngày của cửa hàng cho đến khi thanh toán hết số tiền cần chuyển. Số tiền thanh toán phụ thuộc vào số tiền bạn bán được.

Tổng doanh số hàng ngày được tính theo mỗi đơn hàng trên cửa hàng được đánh dấu là đã thanh toán. Đơn hàng duy nhất không được tính vào số tiền chuyển là đơn hàng kiểm tra đã đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm. Hai ngày sau khi bạn nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, Shopify Capital bắt đầu ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên tổng doanh số hàng ngày của cửa hàng.

Ví dụ: Nếu bạn bán 15.000 EUR doanh thu bán hàng trong tương lai cho Shopify Capital với tỷ lệ chuyển tiền là 10% thì bạn sẽ thanh toán 10 EUR cho ngày có tổng doanh số hàng ngày đạt 100 EUR.

Để biết thêm thông tin, xem Bảng thuật ngữ của Shopify Capital.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia các tùy chọn về vốn, cửa hàng của bạn cần:

 • có trụ sở tại Vương quốc Anh.
 • bán bằng GBP.
 • sử dụng Shopify Payments.
 • có hồ sơ rủi ro thấp và đang thực hiện một số giao dịch bán hàng nhất định.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu này, Shopify Capital sẽ đánh giá cửa hàng để xác định điều kiện nhận vốn. Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và tin nhắn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc tin nhắn từ Shopify Capital thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện nhận tiền ứng trước cho thương nhân.

Yêu cầu một khoản tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân trực tiếp trên trang Đề nghị nhận vốn trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Capital (Vốn) rồi nhấp vào Offers (Đề nghị).

 2. Nhấp vào Yêu cầu với tùy chọn vốn bạn muốn nhận.

 3. Xem lại thông tin chi tiết về ngân hàng và tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Confirm business details (Xác nhận thông tin doanh nghiệp) và Confirm account details (Xác nhận chi tiết tài khoản). Nếu bạn cần cập nhật thông tin này, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

 4. Nhấp vào Confirm and set up Direct Debit (Xác nhận và thiết lập Ghi nợ trực tiếp).

 5. Đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp vào Accept terms.

Thường mất một ngày để xem xét đơn đăng ký tiền ứng trước cho thương nhân. Bạn có thể xem trạng thái yêu cầu của bạn trên trang Capital (Vốn) trong trang quản trị Shopify.

Nếu đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, khoản tiền ứng trước cho thương nhân sẽ được ghi có vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn trong vòng hai ngày làm việc.

Đăng ký trước tiền ứng trước cho thương nhân trên YouLend

Một số cửa hàng cần đăng ký vốn trực tiếp trên trang web của YouLend. Nếu bạn thấy Đăng ký tiền vốn qua YouLend, hãy chấp nhận chuyển hướng đến trang web của YouLend để hoàn tất đơn đăng ký của mình.

Bạn sẽ nhận email khi đơn đề nghị được xem xét. Nếu đơn đề nghị của bạn được phê duyệt, bạn sẽ ký thỏa thuận DocuSign với YouLend và nhận tiền vốn.

Đơn đề nghị yêu cầu bạn gửi dữ liệu về khoản thanh toán. Nếu xử lý thanh toán bằng Shopify Payments, bạn có thể nhận thông tin dữ liệu thanh toán xuất ra trong trang quản trị Shopify bằng cách vào mục Cài đặt > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán > View payouts (Xem khoản thanh toán) > Export (Xuất).

Nếu bạn thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tìm hiểu cách nhận thông tin dữ liệu thanh toán của bạn. Nếu bạn đã hủy kích hoạt Shopify Payments nhưng cần một phần lịch sử bán hàng, bạn có thể xuất dữ liệu về giao dịch thanh toán từ trang quản trị Shopify.

Sau khi hoàn tất đơn đăng ký vốn, bạn cần cập nhật tài khoản ngân hàng dùng cho khoản thanh toán của mình. Bạn sẽ nhận được email từ YouLend với thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng cá nhân mới được tạo cho mục đích này. Khoản thanh toán của bạn được ghi có vào tài khoản này. Sau khi thu đủ các giao dịch tiền chuyển, khoản thanh toán còn lại của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bạn có thể quản lý đơn đăng ký thông qua cổng Youlend. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn nên gửi email cho Youlend. Bạn có thể liên hệ với YouLend qua số điện thoại + 442039818709 hoặc 02039818709.

Yêu cầu khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác

Sau khi nhận được tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể muốn yêu cầu một khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác để nhận thêm hỗ trợ về tài chính.

Nếu bạn đủ điều kiện để đăng ký một khoản tiền ứng trước cho thương nhân khác, các tùy chọn tiền vốn mới sẽ hiển thị trên trang Đề nghị nhận vốn trong trang quản trị Shopify.

Theo dõi các giao dịch chuyển tiền mặt ứng trước cho thương nhân

Sau khi nhận tiền ứng trước cho thương nhân, bạn có thể theo dõi số dư chưa trả trong tổng số tiền phải trả hoặc chuyển tiền trong trang quản trị Shopify bằng cách vào Cài đặt > Capital (Vốn).

Từ trang Capital (Vốn), bạn có thể xem:

 • số dư chưa trả.
 • số tiền bạn đã thanh toán, tỷ lệ phần trăm tổng số tiền đã thanh toán và lịch sử chuyển tiền.

Bạn có thể xem doanh thu bán hàng mỗi ngày trong cột Tổng doanh số của mục lịch sử chuyển tiền. Bạn có thể xem số tiền thanh toán cho Shopify Capital trong cột Số tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí