Shopify Capital - Hoa Kỳ và Canada

Nếu sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc Canada và cần thêm tiền vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital bằng một khoản tiền mặt ứng trước hoặc khoản vay.

Khoản vay từ Shopify Capital hiện giới hạn cho các cửa hàng Shopify tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Tiền mặt ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital dành cho Canada và tất cả những tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí