Shopify Capital - Hoa Kỳ và Canada

Nếu sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc Canada và cần thêm tiền vốn để phát triển doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital bằng một khoản vay hoặc khoản tiền ứng trước cho thương nhân.

Khoản vay từ Shopify Capital hiện giới hạn cho các cửa hàng Shopify tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Tiền ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital dành cho tất cả các tiểu bang còn lại tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí