Xem hiệu suất của cửa hàng được quản lý

Bạn có thể xem thông tin hiệu suất của các cửa hàng được quản lý trong Trang quản lý của đối tác.

Tại sao hiệu suất lại quan trọng

Hiệu suất hay tốc độ cửa hàng có thể giúp khách hàng có được trải nghiệm tốt hơn, đồng thời tăng khả năng họ mua hàng và khả năng tìm thấy cửa hàng trực tuyến.

  • Nếu cửa hàng trực tuyến có tốc độ nhanh thì những khách hàng có kết nối chậm vẫn có được trải nghiệm mua sắm tích cực.
  • Cửa hàng có tốc độ cao hơn sẽ có tỷ lệ bỏ trang thấp hơn.
  • Các cửa hàng có tốc độ nhanh hơn có xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Để tìm hiểu thêm về hiệu suất, tham khảo Hiệu suất trang web.

Xem thông tin hiệu suất

Bạn có thể xem thông tin hiệu suất cho cửa hàng trên trang Hiệu suất của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác và chuyển đến trang Cửa hàng.
  2. Nhấp vào View store performance (Xem hiệu suất của cửa hàng).

Thông tin hiệu suất của cửa hàng bạn có quyền truy cập xuất hiện trong bảng Tổng quan. Bảng này hiển thị điểm tốc độ và thứ hạng gần nhất của mỗi cửa hàng. Bạn có thể tìm kiếm theo tên cửa hàng để xem trong bảng.

Danh sách được sắp xếp theo thứ hạng từ thấp đến cao và điểm tốc độ từ thấp đến cao. Các cửa hàng chưa có dữ liệu sẽ hiển thị ở cuối danh sách.

Nhấp vào cửa hàng để xem cửa sổ thông tin chi tiết. Cửa sổ thông tin chi tiết liệt kê các trang được sử dụng để tính điểm và ngày cập nhật điểm và thứ hạng gần nhất. Nhấp vào Đăng nhập ở dưới cùng của cửa sổ thông tin chi tiết để đăng nhập vào trang quản trị của cửa hàng. Nếu cửa hàng không có thông tin về hiệu suất, cửa sổ có thể sẽ trống.

Để tìm hiểu thêm về điểm tốc độ và xếp hạng của cửa hàng, tham khảo trang quản trị Hiệu suất trang web.

Vì sao tôi không thể xem tất cả cửa hàng của mình?

Cửa hàng chỉ xuất hiện trên trang Hiệu suất của cửa hàng nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Cửa hàng là cửa hàng được quản lý. Các cửa hàng thử nghiệm hoặc sandbox không xuất hiện trên trang này.
  • Bạn đã đăng nhập vào cửa hàng bằng tài khoản đối tác trong vòng 13 tháng qua.
  • Bạn có quyền truy cập vào Báo cáo của cửa hàng.
  • Cửa hàng không bị tạm dừng.
  • Cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Nếu bạn quản lý 100 cửa hàng trở lên, trang sẽ chỉ hiển thị tối đa 99 cửa hàng được đăng nhập gần nhất.

Cải thiện hiệu suất

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của từng cửa hàng, trong đó có một số yếu tố mà bạn có thể kiểm soát. Để tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng và cách xử lý, tham khảo Cải thiện hiệu suất.