Nhận thanh toán

Là Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên sự đóng góp vào hệ sinh thái Shopify (hoạt động của bạn) và Chương trình đối tác bạn tham gia. Thu nhập của bạn có thể thay đổi tùy theo quốc gia hoặc khu vực của bạn và quốc gia hoặc khu vực của thương nhân mà bạn hợp tác.

Shopify có thể tính thuế cho các khoản phí hoặc trả thuế cho hoa hồng giới thiệu trong một số trường hợp nhất định. Các loại thuế này khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực của bạn, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong cài đặt tài khoản Đối tác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Tìm hiểu thêm về thu nhập của Đối tác của Shopify.

Cách tính thu nhập

Hoa hồng giới thiệu được tính theo phí đăng ký do thương nhân thanh toán cho Shopify, sau khi trừ các khoản giảm giá hoặc tín dụng. Doanh thu ứng dụng và chủ đề được tính dựa trên giao dịch mua ứng dụng hoặc chủ đề của thương nhân từ Shopify. Trước khi Shopify tính toán thu nhập, thương nhân phải thanh toán cho Shopify phí đăng ký, tiền mua ứng dụng hoặc mua chủ đề có liên quan.

Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập của bạn:

 • Nếu giao dịch thanh toán hóa đơn của thương nhân không thành công, thu nhập của bạn trên phí đăng ký, mua ứng dụng hoặc mua chủ đề chỉ được thanh toán sau khi thử thanh toán lại và xử lý thành công.

 • Nếu tài khoản của thương nhân bị đóng băng do không thanh toán, thu nhập của bạn trên phí đăng ký, mua ứng dụng hoặc mua chủ đề sẽ không được thanh toán cho tới khi tài khoản của thương nhân không bị đóng băng nữa và giao dịch thanh toán đã được xử lý thành công.

 • Các cửa hàng không có phí đăng ký đi kèm, ví dụ như các cửa hàng mở rộng của Plus, không góp phần vào thu nhập giới thiệu của bạn.

 • Thu nhập của cửa hàng sử dụng gói Shopify Plus được tính theo phí cơ sở hàng tháng và không bao gồm bất kỳ khoản phí khả biến bổ sung nào.

Để biết thông tin về cách kiếm tiền trong Chương trình Đối tác của Shopify, tham khảo thu nhập của Đối tác của Shopify.

Ngưỡng và lịch quyết toán

Tất cả những gì bạn cần là thu nhập tối thiểu 25 USD để nhận thanh toán từ Shopify. Thu nhập được tích lũy và thanh toán theo lịch sau:

 • Đối với thu nhập lần đầu tiên từ mỗi lượt giới thiệu mới, áp dụng 30 ngày tạm giữ sau khi thương nhân thanh toán hóa đơn đầu tiên để xác nhận hoàn thành thanh toán trước khi thu nhập được tích lũy.
 • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 1 đến ngày 10 hằng tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 15 hằng tháng.
 • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy từ ngày 10 đến hết ngày thứ 5 trước ngày cuối cùng của tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng hằng tháng.
 • Tất cả các khoản thu nhập tích lũy trong vòng 5 ngày cuối cùng của tháng sẽ được thanh toán sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 15 của tháng tiếp theo.

Thu nhập từ bán hàng và hoạt động giới thiệu được tính riêng. Nghĩa là nếu bạn đạt ngưỡng thu nhập giới thiệu nhưng không đạt ngưỡng thu nhập bán hàng thì thu nhập giới thiệu sẽ được thanh toán và thu nhập bán hàng sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi đạt ngưỡng thu nhập.

Không có giới hạn trên đối với tổng số tiền thu nhập mà bạn kiếm được hoặc số lượng khách hàng mà bạn thu tiền.

Quản lý phương thức quyết toán

Shopify cung cấp nhiều cách nhận tiền quyết toán, bao gồm PayPal, Tài khoản ngân hàng và Chuyển khoản. Quyền truy cập vào phương thức quyết toán cụ thể phụ thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn và đơn vị tiền tệ bạn muốn dùng để chuyển đổi khoản quyết toán. Ví dụ: Tại Canada, với khoản quyết toán cuối cùng bằng CAD, bạn có thể truy cập vào các phương thức quyết toán qua PayPal và Tài khoản ngân hàng.

Để có thể thêm phương thức quyết toán mới, bạn cần tạo một tài khoản Hyperwallet trong Trang quản lý của đối tác. Khi tạo tài khoản Hyperwallet, bạn đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của Hyperwallet. Tất cả thông tin trao đổi về phương thức quyết toán bằng Hyperwallet sẽ được Shopify gửi qua email hoặc qua Trang quản lý của đối tác. Chỉ nên thay đổi tài khoản Hyperwallet hoặc phương thức quyết toán qua Trang quản lý của đối tác.

Phí

Các khoản quyết toán của Shopify luôn được phát hành bằng USD, tuy nhiên, phương thức quyết toán mới cho phép bạn nhận khoản quyết toán cuối cùng bằng đơn vị tiền tệ khác, bao gồm đơn vị tiền tệ địa phương của bạn trong hầu hết các trường hợp. Bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Nhận tiền quyết toán bằng USD

Nếu bạn nhận tiền quyết toán qua PayPalPayPal, Tài khoản ngân hàng hoặc Chuyển khoản bằng USD, sau đó chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ khác khi tiền quyết toán đã đến ví Paypal hoặc tổ chức tài chính của bạn, khoản tiền quyết toán này sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ do PayPal hoặc tổ chức tài chính của bạn quy định.

Nhận tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ khác ngoài USD

Nếu bạn chọn nhận tiền quyết toán qua PayPal, Tài khoản ngân hàng hoặc Chuyển khoản bằng đơn vị tiền tệ khác ngoài USD, Hyperwallet sẽ chuyển đổi đơn vị tiền tệ trước khi tiền quyết toán đến ví PayPal hoặc tổ chức tài chính của bạn. Khoản tiền quyết toán này sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái cơ sở và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ của Hyperwallet:

 • Tỷ giá hối đoái cơ sở dựa trên tỷ giá trong thị trường tiền tệ bán buôn vào ngày chuyển đổi hoặc ngày làm việc trước đó hoặc theo tỷ giá tham chiếu của chính phủ có liên quan nếu luật pháp hoặc quy định yêu cầu.

 • Hyperwallet sẽ thu và giữ lại phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ tương đương với 0,50% số tiền quyết toán. Shopify đã hợp tác với Hyperwallet để đảm bảo mức phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ ưu tiên này, nhằm mang lại lợi ích cho Đối tác của Shopify.

Xác minh danh tính

Tại một số quốc gia hoặc vùng, bạn có thể phải xác minh danh tính để nhận được các khoản thanh toán.

Nếu hoạt động với tư cách doanh nghiệp (ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tập đoàn), bạn có thể cần cung cấp thông tin chi tiết xác minh danh tính trước khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên. Nếu hoạt động với tư cách cá nhân (ví dụ như hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), bạn có thể phải cung cấp thông tin chi tiết xác minh danh tính khi thu nhập của bạn đạt ngưỡng nhất định. Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email nếu cần xác minh danh tính và chỉ dẫn bạn cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết trong Trang quản lý của đối tác.

Kiểm tra tuân thủ

Tại một số quốc gia hoặc vùng và đối với một số đơn vị tiền tệ, Hyperwallet và ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn có thể yêu cầu thêm thông tin để xử lý khoản thanh toán. Ngưỡng và yêu cầu đối với kiểm tra tuân thủ khác nhau tùy theo quốc gia hoặc vùng hoạt động. Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email nếu khoản thanh toán bị treo vì cần thêm thông tin.

Khoản quyết toán bị treo hoặc không thành công

Hyperwallet sẽ tạm dừng khoản quyết toán (hoặc cho biết khoản quyết toán không thành công) nếu thông tin chi tiết về phương thức quyết toán không chính xác. Bạn sẽ nhận được email từ Shopify yêu cầu thay đổi phương thức quyết toán hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Hyperwallet cũng sẽ tạm dừng khoản thanh toán (hoặc cho biết khoản thanh toán không thành công) nếu số tiền thanh toán vượt quá giới hạn giao dịch dành cho phương thức thanh toán đó.

Nói chung, các khoản thanh toán có giới hạn giao dịch như sau:

 • PayPal - tối đa 100.000 USD
 • Tài khoản ngân hàng - tối đa 500.000 USD
 • Chuyển khoản - tối đa 5.000.000 USD

Nếu phương thức thanh toán của bạn vượt quá giới hạn chung nêu trên hoặc giới hạn cụ thể đối với quốc gia hoặc vùng và đơn vị tiền tệ, Shopify sẽ gửi email cho bạn yêu cầu thay đổi phương thức thanh toán.

Bạn có thể thử xử lý lại khoản quyết toán không thành công trong Trang quản lý của đối tác.

Tạo tài khoản Hyperwallet

Tạo tài khoản Hyperwallet cho phép bạn truy cập vào tất cả các phương thức quyết toán có sẵn tại quốc gia hoặc khu vực của bạn và theo đơn vị tiền tệ của bạn. Nếu công ty của bạn là doanh nghiệp (ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tập đoàn), bạn có thể cần cung cấp thông tin dành riêng cho doanh nghiệp để hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Khoản quyết toán, nhấp vào Quản lý phương thức quyết toán.
 3. Trong mục tài khoản Hyperwallet, điền vào các trường và xem lại điều khoản dịch vụ của Hyperwallet.
 4. Nhấp vào Submit (Gửi).

Bạn sẽ nhận được email xác nhận tạo tài khoản từ Shopify.

Thực hiện thay đổi đối với tài khoản Hyperwallet

Bạn có thể thay đổi chi tiết tài khoản Hyperwallet trong Trang quản lý của đối tác. Nếu thay đổi tài khoản Hyperwallet, bạn sẽ cần thêm lại phương thức quyết toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Khoản quyết toán, nhấp vào Quản lý phương thức quyết toán.
 3. Trong mục tài khoản Hyperwallet, thực hiện thay đổi đối với các trường và xem lại điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của Hyperwallet.
 4. Nhấp vào Submit (Gửi).

Bạn sẽ nhận được email xác nhận những thay đổi đối với tài khoản Hyperwallet từ Shopify. Bạn cần thêm phương thức quyết toán vì thay đổi này sẽ đặt lại tài khoản của bạn.

Xem phương thức quyết toán hiện tại

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Khoản quyết toán, phần Phương thức quyết toán, xem thông tin chi tiết về phương thức quyết toán hiện tại của bạn.

Bạn cũng có thể nhấp vào Quản lý phương thức quyết toán để xem phương thức quyết toán hiện tại và các phương thức quyết toán khác dành cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Xem các phương thức thanh toán hiện có theo vùng và đơn vị tiền tệ

Các phương thức quyết toán có sẵn khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực và đơn vị tiền tệ bạn chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Khoản quyết toán, nhấp vào Quản lý phương thức quyết toán.
 3. Trong mục Chi tiết phương thức quyết toán, trong mục Thêm phương thức chuyển khoản, chọn Quốc gia/Vùng của bạn trước, sau đó chọn Đơn vị tiền tệ.

Bạn sẽ thấy các phương thức chuyển khoản dành cho quốc gia hoặc vùng và đơn vị tiền tệ của bạn.

Thêm phương thức quyết toán

Bạn chỉ có thể có một phương thức quyết toán. Nếu muốn thay đổi phương thức quyết toán hiện tại, bạn cần thêm phương thức quyết toán mới để thay thế phương thức quyết toán cũ.

Yêu cầu

 • Bạn đã tạo tài khoản Hyperwallet.
 • Chuẩn bị sẵn thông tin chi tiết về ngân hàng và tài khoản của bạn, nếu có

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Khoản quyết toán, nhấp vào Quản lý phương thức quyết toán.
 3. Trong phần Thêm phương thức chuyển khoản của mục Chi tiết phương thức quyết toán, chọn Quốc gia/Khu vực của tài khoản PayPal hoặc tài khoản ngân hàng trước, sau đó đến Đơn vị tiền tệ. Bạn sẽ thấy các phương thức chuyển khoản có sẵn cho quốc gia hoặc khu vực cũng như đơn vị tiền tệ của mình.
 4. Nhấp vào phương thức chuyển khoản bạn muốn thêm.
 5. Điền vào các trường và nhấp vào Gửi.

Thông tin chi tiết về phương thức quyết toán mới hiện có trong Phương thức quyết toán hiện tại và bạn sẽ nhận được khoản quyết toán tiếp theo bằng phương thức này. Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận phương thức quyết toán mới từ Shopify.

Theo dõi thu nhập

Trên trang Thanh toán thuộc Trang quản lý của đối tác, bạn có thể theo dõi các nguồn thu nhập khác nhau mà bạn nhận được với vai trò Đối tác của Shopify. Các khoản thanh toán từ Shopify được chuyển đến bạn dưới dạng thanh toán định kỳ, hiển thị ở dạng bản ghi trong bảng Thanh toán.

Các khoản quyết toán được chia theo loại hoạt động. Các khoản quyết toán Bán hàng chứa thông tin chi tiết quyết toán cho giao dịch bán ứng dụng, bán chủ đề và bán dịch vụ. Các khoản quyết toán Giới thiệu chứa thông tin chi tiết quyết toán cho giới thiệu cửa hàng thử nghiệm và giới thiệu Shopify Plus.

Để tìm hiểu thêm về những gì có trong một khoản thanh toán, nhấp vào khoảng ngày tương ứng.

Xem lại khoản thanh toán

Khi xem lại khoản thanh toán, bạn có thể thấy thông tin chi tiết về các nguồn doanh thu mà mỗi khoản thanh toán bao gồm.

Mục hàng trong khoản thanh toán của bạn thể hiện số tiền phải trả cho bạn sau khi trừ phí Shopify và các khoản phí hiện hành khác. Các khoản thanh toán đã xử lý bao gồm các mục hàng riêng cho thuế và phí. Để tìm hiểu thêm về thuế và phí hiện hành, tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Nhấp vào phạm vi ngày trong bảng.
 3. Để xem các khoản quyết toán cho một loại hoạt động duy nhất, nhấp vào tab dành cho loại hoạt động đó. Ví dụ: Nếu bạn chỉ muốn xem thông tin quyết toán đối với doanh số từ ứng dụng, nhấp vào tab Ứng dụng.

Xử lý lại khoản quyết toán không thành công

Trong trường hợp quyết toán không thành công, bạn cần xác minh chi tiết thanh toán của bạn chính xác và số tiền quyết toán không vượt quá giới hạn giao dịch. Tìm hiểu thêm về các khoản quyết toán không thành công hoặc bị tạm dừng.

Sau khi đã xác minh chi tiết thanh toán và giới hạn giao dịch, bạn có thể xử lý lại khoản quyết toán không thành công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Chuyển đến khoản quyết toán không thành công.
 3. Nhấp vào Thử lại. Nhãn Không thành công đổi thành Đang chờ xử lý.
 4. Nếu khoản quyết toán vẫn không thành công, bạn nên kiểm tra với PayPal hoặc tổ chức tài chính của mình trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác.

Xuất khoản quyết toán

Bạn có thể xuất bản ghi gồm các khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Nếu bạn muốn xuất bản ghi gồm tất cả các khoản thanh toán bạn đã nhận được, nhấp vào Export payouts as CSV (Xuất khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV).
 3. Nếu bạn muốn xuất bản ghi gồm các mục hàng có trong một khoản thanh toán cụ thể, nhấp vào khoảng ngày của thanh toán bạn muốn, sau đó nhấp vào Export payouts as CSV (Xuất khoản thanh toán dưới dạng tệp CSV).

Hóa đơn phí và hoa hồng

Trên Trang quản lý của đối tác, bạn có thể tải xuống hóa đơn cho các khoản phí phải trả hoặc hoa hồng đã trả trong một đợt quyết toán cụ thể. Có hai loại hóa đơn:

Hóa đơn phí và hoa hồng được tạo khi giao dịch thanh toán được xử lý. Bạn không thể xem hóa đơn của giao dịch chờ xử lý.

Hóa đơn phí Shopify

Hóa đơn phí Shopify là bản ghi phí hoa hồng và phí xử lý mà Shopify đã tính phí bạn cho các hoạt động như bán ứng dụng, chủ đề và dịch vụ. Shopify sẽ gửi những hóa đơn này đến bạn. Nếu phí Shopify của bạn phải chịu thuế, mỗi khoản thuế hiện hành sẽ được liệt kê dưới dạng mục hàng riêng trên hóa đơn. Mục đích của hóa đơn này là liệt kê những khoản phí Shopify bạn phải trả và mức thuế hiện hành thực tính.

Bạn có thể tải xuống hóa đơn chi phí Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong bảng Payouts (Thanh toán), nhấp vào khoảng ngày.
 3. Nhấp vào Download Shopify fees invoice (Tải xuống hóa đơn phí Shopify).

Hóa đơn hoa hồng giới thiệu

Hóa đơn hoa hồng giới thiệu là bản ghi tiền hoa hồng mà Shopify trả cho bạn vì những hoạt động giới thiệu, bao gồm giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu cửa hàng thử nghiệm. Những hóa đơn này được gửi đến Shopify trên danh nghĩa của bạn. Nếu tiền hoa hồng giới thiệu của bạn phải chịu thuế, từng loại thuế hiện hành sẽ được liệt kê thành một mục hàng riêng trên hóa đơn. Mục đích của hóa đơn này là liệt kê hoa hồng giới thiệu bạn đã được trả và cách tính các khoản thuế hiện hành.

Bạn có thể tải xuống hóa đơn chi phí Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong bảng Payouts (Thanh toán), nhấp vào khoảng ngày.
 3. Nhấp vào Download referral commission invoice (Tải xuống hóa đơn hoa hồng giới thiệu).

Khiếu nại thanh toán

Nếu bạn cho rằng số tiền doanh thu bạn nhận được không chính xác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Đối tác kèm theo thông tin chi tiết.