Làm việc tại cửa hàng đang hoạt động của khách hàng

Có nhiều cách bạn có thể làm việc với chủ đề của cửa hàng để thay đổi đó không ảnh hưởng ngay lập tức đến trang đang hoạt động.

Tùy chọn 1: Sao chép chủ đề

Nếu bạn sao chép chủ đề từ trang Chủ đề trong trang quản trị Shopify của thương nhân, bạn có thể trực tiếp tùy chỉnh phiên bản sao chép đó trong Shopify mà thay đổi đó không xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến. Khi sẵn sàng ra mắt chủ đề đã cập nhật, bạn có thể đăng chủ đề.

Tùy chọn 2: Tải xuống chủ đề

Nếu bạn tải xuống chủ đề từ trang Chủ đề trong trang quản trị Shopify, bạn có thể thực hiện thay đổi với các tệp chủ đề bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa văn bản hoặc công cụ phát triển web. Khi sẵn sàng ra mắt chủ đề đã cập nhật, bạn có thể tải lên và sau đó, đặt làm chủ đề hiện tại.

Tùy chọn 3: Sử dụng Bộ sản phẩm Chủ đề Shopify

Bạn có thể sử dụng Bộ sản phẩm Chủ đề Shopify để sửa đổi chủ đề bằng trình biên tập văn bản địa phương mà bạn chọn. Sau đó, Bộ sản phẩm Chủ đề Shopify sẽ đẩy chỉnh sửa của bạn lên cửa hàng thử nghiệm bằng API của chúng tôi.

Shopify hỗ trợ nhiều chủ đề nên bạn có thể sao chép chủ đề trên trang Chủ đề trong trang quản trị Shopify, và chỉnh sửa chủ đề chưa đăng.

Liên kết liên quan