Go Digital Canada dành cho Đối tác

Nằm trong chương trình Go Digital Canada, Shopify đã gia hạn thời gian của bản dùng thử miễn phí thành 90 ngày để thương nhân Canada có thêm thời gian thiết lập cửa hàng. Để áp dụng gia hạn này cho khách hàng khi bạn chuyển giao cửa hàng thử nghiệm cho họ, chọn Add a 90-day trial for the store (Thêm 90 ngày dùng thử miễn phí dành cho cửa hàng) khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng.

Tùy chọn này chỉ dành cho cửa hàng có địa chỉ cửa hàng tại Canada. Bạn có thể nhập địa chỉ cửa hàng của khách hàng vào trường Store address (Địa chỉ cửa hàng) khi tạo cửa hàng thử nghiệm.

Nếu nhập sai địa chỉ khi tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể cập nhật địa chỉ cửa hàng qua trang quản trị Shopify.

Nếu bạn chọn tùy chọn này, khách hàng vẫn phải chọn một gói và nhập thông tin thanh toán, nhưng họ không bị tính phí đăng ký hoặc phí giao dịch trong 90 ngày. Sau khi thương nhân chọn gói đăng ký cho cửa hàng, họ có thể bán hàng ngay lập tức. Thời gian dùng thử kéo dài nên bạn sẽ nhận khoản hoa hồng giới thiệu đầu tiên chậm 90 ngày.

Thêm thời gian dùng thử trong quá trình chuyển

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng, đảm bảo rằng bạn thêm họ làm nhân viên và họ hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, bạn vẫn là cộng tác viên trên cửa hàng nhưng không còn quyền truy cập vào thông tin tài chính.

Bạn cũng nên thêm địa chỉ của khách hàng vào phần cài đặt cửa hàng trước khi chuyển quyền sở hữu, đặc biệt là khi khách hàng của bạn có trụ sở tại một quốc gia khác với bạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng cửa hàng với địa chỉ sai có thể khiến khách hàng của bạn bị tính thêm thuế trong hóa đơn Shopify. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi địa chỉ cửa hàng, tham khảo mục Thiết lập hoặc thay đổi tên và địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn muốn chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn giữ vai trò chủ sở hữu cửa hàng, chọn một gói cho cửa hàng qua trang quản trị Shopify.

Nếu bạn chuyển sang gói Shopify Plus trước khi thay đổi quyền sở hữu, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu tổ chức cũng như chủ cửa hàng. Không thể thay đổi chủ sở hữu tổ chức thông qua trang quản trị Shopify nên bạn cần cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu trước khi chuyển sang gói trả phí. Để chuyển quyền sở hữu tổ chức sau khi chuyển sang gói Plus, liên hệ Bộ phận hỗ trợ Plus của Shopify.

Chú ý: Không thể hoàn tác việc chuyển nhượng sau khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho tài khoản khác.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác và nhấp vào Cửa hàng.

  2. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu) bên cạnh cửa hàng thử nghiệm bạn muốn chuyển.

  3. Trên hộp thoại Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng), chọn chủ sở hữu mới trong danh sách chủ sở hữu đủ điều kiện. Nếu bạn chưa thêm khách hàng làm nhân viên, hãy nhấp vào Add a staff account (Thêm tài khoản nhân viên) và tạo tài khoản mới cho khách hàng trước khi tiếp tục. Chỉ sau khi khách hàng hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên, bạn mới có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ.

    1. Không bắt buộc: Để gia hạn thời gian dùng thử cho khách hàng theo chương trình Go Digital Canada, chọn Add a 90-day trial for the store (Thêm 90 ngày dùng thử cho cửa hàng).
  4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Transfer store (Chuyển nhượng cửa hàng). Lúc này, cửa hàng sẽ hiển thị trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý dành cho đối tác bên dưới tab Managed (Được quản lý). Chủ sở hữu mới sẽ nhận được email hướng dẫn cách tạo tài khoản và chọn một gói. Cửa hàng sẽ bị tạm dừng cho tới khi khách hàng nhận chuyển nhượng. Sau khi khách hàng bắt đầu thanh toán cho gói Shopify, bạn sẽ bắt đầu nhận được hoa hồng định kỳ.

Sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, bạn cũng có thể gửi cho họ Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân. Hãy nhớ cung cấp cho họ thông tin về:

  • Cách truy cập vào cửa hàng, bao gồm URL (client-store.myshopify.com/admin)
  • Gói Shopify bạn đề xuất cho họ
  • Những nội dung khác mà bạn muốn giới thiệu (ví dụ: các ứng dụng nên tải xuống, hội thảo trên web nên theo dõi hoặc các tài nguyên khác để giúp họ xây dựng doanh nghiệp)