Gói tài liệu tiếp thị dành cho kế toán

Shopify tích hợp hiệu quả với các ứng dụng kế toán, giúp khách hàng của bạn vận hành một doanh nghiệp được tích hợp trọn vẹn từ khâu bán hàng đến kế toán. Tải xuống bộ trang chiếu dưới đây để giới thiệu với khách hàng Shopify như một nền tảng thương mại phù hợp nhu cầu của họ.

Bạn cần điền vào một số văn bản ở phần giữ chỗ. Ví dụ: Bạn điền tên của mình thay thế cho văn bản trên trang chiếu đầu tiên.

Tải xuống bộ trang chiếu

Hãy sử dụng các trang chiếu này để giới thiệu Shopify đến khách hàng để giúp họ hiểu được các tính năng và lợi ích của Shopify đối với hoạt dộng kinh doanh của họ.

Keynote Powerpoint