Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân

Chú ý: Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân trên trang này đã lỗi thời. Bạn không nên chia sẻ tài liệu này với thương nhân. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp Bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân đã cập nhật.

Bạn đã tạo xong một cửa hàng trực tuyến đẹp mắt cho thương nhân và bây giờ là lúc bàn giao những nội dung đã tạo.

Đừng lo — chúng tôi đã chuẩn bị một bộ tài liệu hướng dẫn giúp trả lời mọi thắc mắc của khách hàng về việc vận hành cửa hàng trực tuyến hoặc quản lý POS. Bộ tài liệu này bao gồm các liên kết đến những hướng dẫn chi tiết từng bước cho các tác vụ phổ biến nhất và vấn đề có thể gặp phải khi quản lý cửa hàng mới.

Hướng dẫn về bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân

Thực hiện theo các bước sau để cung cấp cho khách hàng của bạn một bản của bộ sản phẩm được cá nhân hóa:

  • Tải xuống và mở bộ PDF cho Shopify Online hoặc Shopify POS;
  • Điền tên của bạn ở trang 2;
  • Nhập thông tin chi tiết của khách hàng ở trang 3 (chỉ áp dụng với Shopify Online);
  • In ra bản cứng hoặc lưu tệp PDF mới;
  • Bàn giao cho khách hàng, rồi bạn có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi — chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đây.

Tải xuống bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân

Tải xuống một trong hai bộ tài liệu hướng dẫn cho thương nhân dưới đây: