Bán dịch vụ qua Trung tâm chuyên gia Shopify

Thương nhân Shopify có thể sử dụng Trung tâm chuyên gia để được kết nối với Chuyên gia Shopify, đây là những người có thể hỗ trợ họ các dịch vụ liên quan đến xây dựng doanh nghiệp.

Tất cả các đối tác trên Trung tâm chuyên gia đang là Chuyên gia Shopify - các đối tác của Shopify có kinh nghiệm và kỹ năng, cung cấp dịch vụ chất lượng cao để giúp thương nhân phát triển doanh nghiệp.

Nhận quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia

Quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia chỉ dành cho các đối tác có tay nghề và giàu kinh nghiệm của Shopify. Những người này đã thể hiện họ là chuyên gia được kiểm chứng trong lĩnh vực dịch vụ mà họ cung cấp. Chỉ có một số ít đối tác được cấp quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia.

Hiện đã hết hạn nhận đơn đăng ký tham gia Trung tâm chuyên gia. Nếu bạn muốn yêu cầu gia nhập Trung tâm chuyên gia được chấp thuận khi đơn đăng ký mở lại, hãy hoàn tất biểu mẫu quan tâm của Trung tâm chuyên gia.

Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng doanh nghiệp tự do bằng Shopify, hãy tham khảo các tài liệu sau:

Trong phần này