Bán dịch vụ qua Trung tâm chuyên gia Shopify

Thương nhân Shopify có thể sử dụng Trung tâm chuyên gia để được kết nối với Chuyên gia Shopify, đây là những người có thể hỗ trợ họ các dịch vụ liên quan đến xây dựng doanh nghiệp.

Tất cả các đối tác trên Trung tâm chuyên gia đang là Chuyên gia Shopify - các đối tác của Shopify có kinh nghiệm và kỹ năng, cung cấp dịch vụ chất lượng cao để giúp thương nhân phát triển doanh nghiệp.

Nhận quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia

Quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia chỉ dành cho các đối tác có tay nghề và giàu kinh nghiệm của Shopify. Những người này đã thể hiện họ là chuyên gia được kiểm chứng trong lĩnh vực dịch vụ mà họ cung cấp. Chỉ có một số ít đối tác được cấp quyền truy cập vào Trung tâm chuyên gia.

Nếu muốn tham gia vào Trung tâm chuyên gia, bạn có thể điền vào Biểu mẫu yêu cầu Trung tâm chuyên gia. Nếu bạn không nhận được phản hồi từ đội ngũ Trung tâm chuyên gia, tức là yêu cầu của bạn không được phê duyệt vì không phù hợp với các tiêu chí của chúng tôi hoặc không có đủ nhu cầu cho dịch vụ mà bạn cung cấp.

Nếu bạn được duyệt, đội ngũ Trung tâm chuyên gia sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình. Để tìm hiểu thêm về cách tạo dựng công việc tự do bằng Shopify, xem các tài nguyên sau:

Trong phần này