Cách làm việc tốt nhất với thương nhân

Sau khi thương nhân chấp nhận đề xuất, bạn có thể làm việc với họ cả bên trong và bên ngoài phạm vi Trung tâm chuyên gia. Dưới đây là một số cách làm việc tốt nhất với thương nhân.

Không bắt đầu làm việc cho đến khi thương nhân chấp nhận đề xuất

Sau khi bạn và thương nhân đồng ý làm việc cùng nhau, bạn có quyền tạo một đề xuất dự kiến về phạm vi, giá, quy trình thanh toán và lịch trình. Bạn không nên bắt đầu công việc trước khi thương nhân chấp nhận đề xuất của bạn. Shopify không thể đảm bảo bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn nếu bạn quyết định bắt đầu làm việc trước khi đạt được thỏa thuận.

Quản lý trao đổi thông tin với thương nhân

Bạn nên giữ lại tất cả tin nhắn với thương nhân trong mục Tin nhắn trên Trang quản lý của đối tác. Việc này sẽ đảm bảo rằng cả Chuyên gia và thương nhân đều được bảo vệ vì tất cả nội dung trao đổi của họ đều được ghi lại trong Shopify.

Điều khoản Dịch vụ của Shopify yêu cầu trả lời tất cả thư trong vòng 24 giờ. Trong trung tâm, những chuyên gia chu đáo và liên lạc nhanh chóng thường thành công hơn.

Sử dụng tài khoản cộng tác viên để truy cập cửa hàng của thương nhân

Bạn có thể dùng tài khoản cộng tác viên để truy cập trực tiếp vào cửa hàng của thương nhân qua Trang quản lý của đối tác hoặc ứng dụng Shopify. Để tôn trọng quyền riêng tư của thương nhân, hãy đảm bảo chỉ yêu cầu quyền truy cập sau khi thương nhân đã hiểu và đồng ý với yêu cầu.

Bước tiếp theo