Phương thức tối ưu dành cho Trung tâm chuyên gia Shopify

Mục đích của Trung tâm chuyên gia Shopify là tìm được chuyên gia tiềm năng phù hợp nhất với yêu cầu công việc của từng thương nhân. Để thành công trong Trung tâm chuyên gia, hãy nhớ thực hiện theo những hướng dẫn sau đây.

Cung cấp thông tin chi tiết về giá

Đảm bảo trao đổi rõ ràng về giá của từng công việc. Thương nhân muốn biết rõ khoản phải thu, giá và lịch trình của bạn.

Trao đổi thông tin hiệu quả với các thương nhân

  • Điều khoản Dịch vụ của Shopify yêu cầu trả lời tất cả thư trong vòng 24 giờ. Trong trung tâm, những chuyên gia chu đáo và liên lạc nhanh chóng thường thành công hơn.
  • Trao đổi thông tin nhanh chóng, rõ ràng và chuyên nghiệp với từng thương nhân.
  • Đảm bảo cả hai bên hiểu được yêu cầu đầu ra đối với công việc, điều này giúp việc trao đổi thông tin giữa các bên trôi chảy hơn.

Xác định trách nhiệm và mốc thanh toán cho từng công việc

  • Khi trò chuyện với thương nhân, đảm bảo cả hai bạn hiểu rõ kỳ vọng và trách nhiệm của nhau càng sớm càng tốt.
  • Đảm bảo thiết lập các mốc thanh toán rõ ràng và xác nhận là cả hai bên chấp nhận các mốc này.
  • Có các tùy chọn thanh toán được cả hai bên phê duyệt.
  • Thống nhất về lịch trình cho tất cả các sản phẩm.

Theo dõi sau khi thương nhân chọn bạn thực hiện một công việc

Sau khi bạn và thương nhân đồng ý hợp tác cùng nhau, bạn cần thiết lập những dự kiến về phạm vi, giá và thời hạn. Bạn không nên bắt đầu công việc trước khi thương nhân đồng ý với các dự kiến và quy trình thanh toán. Shopify không thể đảm bảo bất kỳ khoản thanh toán cho bạn nếu bạn quyết định bắt đầu làm việc trước khi đạt được thỏa thuận.

Quản lý trao đổi thông tin với thương nhân

Trung tâm chuyên gia Shopify giúp dễ dàng xác định điều gì cần thiết cho công việc của từng thương nhân. Khi bạn nhận được một công việc, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về điều mà thương nhân đó đang tìm kiếm. Ở đây, bạn có thể sử dụng nền tảng nhắn tin trong Trang quản lý dành cho đối tác để liên lạc với thương nhân và giải thích phạm vi công việc. Nền tảng nhắn tin cũng đảm bảo cả chuyên gia và thương nhân đều được bảo vệ vì tất cả các cuộc trò chuyện của họ đều được Shopify ghi lại.

Bạn cần có những gì khi đặt ra kỳ vọng?

Điều quan trọng là bạn cung cấp các thông tin chi tiết sau đây khi đặt ra kỳ vọng và tiến tới thỏa thuận với thương nhân:

  • Bản tóm tắt công việc, bao gồm ngày đến hạn và tổng ngân sách.
  • Mức phí theo giờ của bạn nếu phải thực hiện công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi.
  • Bản kê chi tiết từng phần của công việc (nếu công việc được chia nhỏ thành nhiều phần).