Trao đổi thông tin với thương nhân

Bạn có thể sử dụng trang Tin nhắn trong Trang quản lý của đối tác để quản lý tất cả nội dung trao đổi với thương nhân. Để nhận tin nhắn từ thương nhân, bạn phải có hồ sơ đã đăng và thiết lập ít nhất một dịch vụ. Chỉ thương nhân mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Mỗi cuộc trò chuyện đều chứa tin nhắn và tệp tin mà bạn và thương nhân trao đổi, cũng như bản ghi mọi đề xuất mà bạn gửi cho thương nhân. Thương nhân có thể là chủ cửa hàng, nhân viên cửa hàng hoặc người dùng chưa có cửa hàng.

Tin nhắn ban đầu của thương nhân nêu khái quát về công việc họ cần thực hiện. Bạn có thể sử dụng tin nhắn ban đầu này để bắt đầu trao đổi về nhu cầu cụ thể của thương nhân. Từ đó, bạn có thể tạo đề xuất để xác định phạm vi công việc. Sau khi thương nhân chấp nhận đề xuất, bạn có thể bắt đầu công việc.

Cách thương nhân liên hệ với bạn

Thương nhân có thể liên hệ với bạn trong Trung tâm chuyên gia theo những cách sau.

Duyệt tìm dịch vụ

Thương nhân có thể duyệt tìm các dịch vụ hiện có trong Trung tâm chuyên gia và tìm chuyên gia cung cấp dịch vụ. Với cách này, thương nhân có thể liên hệ trực tiếp với bạn. Thương nhân sẽ được nhắc tạo và gửi tin nhắn nêu rõ về dịch vụ mà họ yêu cầu, cửa hàng sẽ thực hiện công việc và mô tả ngắn gọn về yêu cầu của mình.

Được ghép khớp

Sau khi thương nhân mô tả yêu cầu công việc, tin nhắn sẽ được gửi đến nhiều đối tác do thuật toán so khớp lựa chọn.

Trả lời các thương nhân

Khi thương nhân liên hệ với bạn lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được tin nhắn mới trên trang Tin nhắn trong Trang quản lý của đối tác. Khi trả lời thương nhân lần đầu tiên, hãy nhớ tận dụng thông tin chi tiết trong tin nhắn ban đầu của thương nhận để trả lời phù hợp.

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp của thương nhân và công việc họ cần thực hiện để nắm rõ cách làm việc cùng nhau.

Sau khi hiểu được nhu cầu của thương nhân, bạn có thể tạo đề xuất.

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email trong lần đầu thương nhân liên hệ. Sau đó, bạn sẽ nhận được báo cáo theo giờ về tin nhắn chưa đọc mà bạn nhận được vào giờ trước.

Từ chối yêu cầu

Nếu bạn không có khả năng hỗ trợ thương nhân theo yêu cầu của họ hoặc thương nhân không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể trả lời thương nhân để cho họ biết bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Câu trả lời của bạn sẽ không ảnh hưởng đến thuật toán so khớp và xếp hạng. Nếu không có công việc bỏ ngỏ nào liên quan đến cuộc hội thoại, bạn sẽ không cần thực hiện thêm thao tác nào. Nếu có công việc bỏ ngỏ liên quan đến cuộc hội thoại, bạn cũng cần từ chối công việc.

Gắn thẻ cuộc trò chuyện

Bạn có thể gắn thẻ cuộc trò chuyện bằng thẻ tùy chỉnh, sau đó lọc theo các thẻ này để sắp xếp và tìm tin nhắn dễ dàng. Bạn có thể sử dụng thẻ để biết được thành viên trong tổ chức Đối tác đang làm việc với thương nhân hoặc trạng thái của cuộc trò chuyện, đề xuất hoặc công việc. Tất cả các thành viên trong tổ chức Đối tác của bạn đều có thể sử dụng thẻ.

Tạo thẻ

Bạn có thể tạo thẻ trong cửa sổ Manage tags (Quản lý thẻ).

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý cho đối tác, vào phần Messages (Tin nhắn) và mở một cuộc trò chuyện.
 2. Trong cửa sổ Chi tiết, bên cạnh Tag message (Gắn thẻ tin nhắn), nhấp vào Manage tags (Quản lý thẻ).
 3. Trong cửa sổ Manage tags (Quản lý thẻ), nhấp vào Create new tag (Tạo thẻ mới).
 4. Nhập tên thẻ, rồi nhấp vào Lưu.

Đổi tên thẻ

Bạn có thể đổi tên thẻ trong cửa sổ Manage tags (Quản lý thẻ). Sau khi đổi tên thẻ, tên mới sẽ hiện trong tất cả các cuộc trò chuyện có thẻ đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý cho đối tác, vào phần Messages (Tin nhắn) và mở một cuộc trò chuyện.
 2. Trong cửa sổ Chi tiết, bên cạnh Tag message (Gắn thẻ tin nhắn), nhấp vào Manage tags (Quản lý thẻ).
 3. Trong cửa sổ Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ bạn muốn đổi tên.
 4. Sửa tên thẻ, rồi nhấp vào Lưu.

Xóa thẻ

Bạn có thể xóa thẻ trong cửa sổ Manage tags (Quản lý thẻ). Sau khi xóa thẻ, thẻ sẽ bị xóa khỏi tất cả các cuộc trò chuyện.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, vào phần Dịch vụ > Tin nhắn rồi mở một cuộc trò chuyện.
 2. Trong cửa sổ Chi tiết, bên cạnh Tag message (Gắn thẻ tin nhắn), nhấp vào Manage tags (Quản lý thẻ).
 3. Trong cửa sổ Manage tags (Quản lý thẻ), nhấp vào thẻ bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Delete (Xóa) rồi nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Áp dụng thẻ cho một cuộc trò chuyện

Bạn có thể áp dụng một hoặc nhiều thẻ cho một cuộc trò chuyện.

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, vào phần Dịch vụ > Tin nhắn rồi mở cuộc trò chuyện bạn muốn gắn thẻ.
 2. Trong cửa sổ Chi tiết, vào Tag message (Gắn thẻ tin nhắn) rồi nhập tên thẻ bạn muốn áp dụng.
 3. Nhấp vào tên thẻ để áp dụng cho cuộc trò chuyện.

Bạn có thể gỡ thẻ khỏi cuộc trò chuyện bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào X trên thẻ.

Lọc và tìm kiếm cuộc trò chuyện

Bạn có thể lọc cuộc trò chuyện theo thẻ hoặc lọc những tin nhắn chưa đọc.

Bạn cũng có thể tìm kiếm cuộc trò chuyện theo tên liên hệ, tên cửa hàng hoặc URL cửa hàng.

Chặn thương nhân

Nếu bạn không còn muốn liên hệ với thương nhân hoặc thương nhân gửi thư rác cho bạn, bạn có thể chặn để họ không thể gửi tin nhắn cho bạn. Việc chặn thương nhân sẽ đóng mọi đề xuất, công việc và hóa đơn bạn có với thương nhân và không thể hoàn tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào phần Dịch vụ > Tin nhắn, rồi mở cuộc trò chuyện với thương nhân.
 2. Trong cửa sổ Details (Chi tiết), bên cạnh tên thương nhân, nhấp vào nút More (Thêm) .
 3. Nhấp vào Block merchant (Chặn thương nhân).
 4. Nhấp vào Block merchant (Chặn thương nhân) để xác nhận.

Bước tiếp theo

Sau khi hiểu được nhu cầu của thương nhân, bạn có thể tạo đề xuất.