Hoàn thành công việc và nhận đánh giá

Sau khi hoàn thành công việc và nhận thanh toán, bạn đánh dấu công việc là "Đã hoàn thành" trong Trang quản lý của đối tác. Thao tác này giúp thông báo cho thương nhân rằng bạn muốn kết thúc công việc và để họ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu vẫn còn việc phải làm. Sau khi thương nhân phê duyệt yêu cầu hoàn thành, họ sẽ được đề nghị viết đánh giá.

Khi đánh dấu công việc là đã hoàn thành, bạn sẽ dễ dàng theo dõi thành quả của mình trong Trung tâm chuyên gia Shopify và tạo dựng niềm tin với thương nhân hợp tác cùng bạn. Bạn cũng sẽ giúp cải thiện thuật toán so khớp của trung tâm để xác định rõ hơn mối quan hệ thành công và cải thiện hiệu quả kết hợp trong tương lai. Điều này giúp chúng tôi kết nối bạn với những thương nhân phù hợp nhất để bạn có được mối quan hệ hợp tác thành công.

Bạn cũng có thể nhận được ý kiến đánh giá cho những công việc hoàn thành ngoài phạm vi của Trung tâm chuyên gia. Những ý kiến đánh giá này giúp nắm bắt công việc bạn thực hiện trên toàn bộ nền tảng Shopify và quảng bá kỹ năng của bạn đến các thương nhân.

Nếu hoàn thành công việc trên đề xuất được chấp nhận, bạn không thể đánh dấu đề xuất là đã hoàn thành trên trang Công việc. Bạn có thể yêu cầu đánh giá thủ công từ thương nhân. Đề xuất được chấp nhận là công việc không liên kết với cửa hàng Shopify cụ thể khi đề xuất đó được chấp nhận.

Hoàn thành công việc

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Nhấp vào Jobs (Công việc), rồi nhấp vào công việc bạn muốn đánh dấu là đã hoàn thành.
 3. Trên trang công việc, nhấp vào Complete job (Hoàn tất công việc).
 4. Không bắt buộc: Nhập thông báo cho thương nhân.
 5. Trong hộp thoại Send job completion request (Gửi yêu cầu hoàn tất công việc), nhấp vào Send request (Gửi yêu cầu).

Sau đó, thương nhân sẽ nhận được thông báo trong trang quản trị Shopify để tiến hành phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn tất ngay tại đó.

Sau khi thương nhân phê duyệt yêu cầu đánh dấu công việc là "Đã hoàn thành", họ có thể để lại đánh giá về kỹ năng trao đổi thông tin và công việc của bạn. Sau khi hoàn tất, đánh giá sẽ hiển thị trên tab đánh giá trong Trang quản lý của đối tác để bạn có thể xem và trả lời các đánh giá ở đây.

Nhận đánh giá cho những công việc đã hoàn thành bên ngoài Trung tâm chuyên gia Shopify

Để giúp nắm bắt công việc bạn thực hiện trên toàn bộ nền tảng Shopify, bạn có thể thu thập ý kiến đánh giá về những công việc bạn hoàn thành ngoài phạm vi của Trung tâm chuyên gia Shopify.

Yêu cầu đánh giá để chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm

Nếu bạn có hồ sơ Trung tâm chuyên gia đã đăng, khi chuyển nhượng cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể yêu cầu đánh giá từ thương nhân theo cách thủ công. Khi bạn tạo một yêu cầu đánh giá, Shopify sẽ tạo một liên kết dành riêng cho thương nhân sở hữu cửa hàng. Bạn có thể gửi email liên kết đến thương nhân hoặc chia sẻ bằng kênh ưa thích. Bạn chỉ có thể yêu cầu từng thương nhân mỗi lần đưa ra một đánh giá.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Vào Cửa hàng, rồi nhấp vào cửa hàng bạn đã chuyển cho thương nhân.
 3. Nhấp vào Request review (Yêu cầu đánh giá).
 4. Sao chép liên kết yêu cầu đánh giá và gửi đến thương nhân.

Yêu cầu đánh giá công việc theo cách thủ công

Nếu bạn đã hoàn thành công việc cho thương nhân ngoài phạm vi của Trung tâm chuyên gia hoặc đã hoàn thành công việc trong đề xuất được chấp nhận, bạn có thể yêu cầu thương nhân đánh giá theo cách thủ công. Khi bạn tạo yêu cầu đánh giá, Shopify sẽ tạo một liên kết dành riêng cho thương nhân bạn chỉ định. Bạn có thể gửi email chứa liên kết này đến thương nhân hoặc chia sẻ liên kết bằng cách sử dụng bất kỳ kênh nào khác mà bạn muốn. Mỗi lần, bạn chỉ có thể yêu cầu mỗi thương nhân đưa ra một đánh giá.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Truy cập mục Services (Dịch vụ) -> Reviews (Đánh giá).
 3. Nhấp vào Request review (Yêu cầu đánh giá).
 4. Nhập thông tin chi tiết về thương nhân và dự án, rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Xem lại yêu cầu, rồi nhấp vào Create review request (Tạo yêu cầu đánh giá).
 6. Sao chép liên kết yêu cầu đánh giá và gửi đến thương nhân.

Yêu cầu đánh giá sẽ hiển thị trong trên trang Services (Dịch vụ) > Reviews (Đánh giá) trong tab Pending (Đang chờ xử lý). Sau khi thương nhân đánh giá xong, yêu cầu sẽ hiển thị trong tab Completed (Đã hoàn thành) và đánh giá sẽ hiển thị trên hồ sơ Shopify Experts của bạn.

Trả lời đánh giá

Việc trả lời đánh giá có thể giúp bạn duy trì hoặc cải thiện mối quan hệ với thương nhân. Trả lời đánh giá cũng có thể cho các thương nhân tiềm năng thấy bạn chủ động và tích cực tương tác như thế nào. Bạn có thể trả lời đánh giá nếu có tài khoản chủ sở hữu hoặc có tài khoản chủ sở hữu có quyền Quản lý hồ sơ công khai. Bạn có thể thay đổi quyền truy cập của tài khoản trong Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Truy cập mục Services (Dịch vụ) -> Reviews (Đánh giá).
 3. Nhấp vào bài đánh giá bạn muốn trả lời, rồi nhấp vào Reply to review (Trả lời đánh giá).
 4. Nhập câu trả lời, rồi nhấp vào Submit reply (Gửi câu trả lời).

Khi bạn trả lời đánh giá, thương nhân viết đánh giá sẽ nhận được thông báo. Bạn có thể trả lời tất cả đánh giá nhưng hãy cân nhắc trả lời các đánh giá có xếp hạng thấp nhất hoặc đề cập đến vấn đề mà thương nhân đã gặp phải. Phản hồi nhanh chóng có thể góp phần thu hút thương nhân tham gia vào cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Lý tưởng nhất là bạn nên phản hồi để giải quyết rõ ràng và ngắn gọn nội dung đánh giá của thương nhân. Nếu có thể, bạn nên cá nhân hóa nội dung phản hồi cho thương nhân.

Phản hồi một đánh giá tích cực

Đánh giá trực tuyến là một khía cạnh quan trọng trong việc tiếp thị doanh nghiệp. Phản hồi lại các đánh giá tích cực có thể giúp xây dựng nhận diện thương hiệu và uy tín của bạn.

 • Cảm ơn thương nhân đã viết đánh giá.
 • Hãy viết nội dung phản hồi thật cụ thể để thương nhân biết được câu trả lời của bạn là do người thực viết chứ không phải một nội dung phản hồi theo mẫu. Ví dụ: Bạn có thể trích dẫn vài điều từ đánh giá của thương nhân.
 • Sử dụng nội dung phản hồi để tiếp thị. Thêm tên doanh nghiệp và từ khóa để hỗ trợ xếp hạng trực tuyến của bạn.
 • Tạo lời kêu gọi hành động trong phản hồi của bạn. Ví dụ: Bạn có thể nói "Lần tới bạn cần bất cứ thứ gì, hãy cho chúng tôi biết" hoặc "Nếu bạn biết ai khác đang cần trợ giúp, hãy giới thiệu chúng tôi với họ."
 • Chia sẻ đánh giá tích cực với những người theo dõi trực tuyến để cho các thương nhân thấy công ty của bạn đang làm rất tốt.

Trả lời đánh giá tiêu cực

Có nhiều lý do dẫn đến đánh giá tiêu cực, ví dụ các sự việc ngoài tầm kiểm soát hoặc không giống với kỳ vọng. Trả lời các đánh giá tiêu cực cho thương nhân thấy công ty của bạn không vô trách nhiệm mà có thái độ chủ động giải quyết các ý kiến phản hồi.

 • Cảm ơn thương nhân đã đưa ra ý kiến phản hồi. Thể hiện rằng tổ chức của bạn trân trọng và đánh giá cao ý kiến phản hồi đó.
 • Bày tỏ sự thông cảm và xin lỗi vì những trải nghiệm tiêu cực. Đảm bảo rằng phản hồi của bạn là chân thực và ghi nhận những mối lo ngại của thương nhân ngay cả khi bạn cho rằng họ đã sai.
 • Phản hồi nhanh chóng và viết nội dung phản hồi ngắn gọn. Không nên để những thương nhân là khách hàng tiềm năng cho rằng bạn lờ đi những ý kiến đánh giá.
 • Cần có chiến lược. Bạn vừa có thể chịu trách nhiệm đối với nội dung đánh giá tiêu cực, vừa sử dụng nội dung đánh giá đó làm cơ hội tiếp thị. Hãy đề cập đến những trải nghiệm tích cực mà các thương nhân trước đây chia sẻ về công việc của bạn. Ví dụ: Bạn có thể nói "Hầu hết các thương nhân đều đánh giá cao sự tỉ mỉ của chúng tôi. Rất tiếc vì chúng tôi không đáp ứng được mong đợi của bạn đối với công việc này."
 • Chuyển sang trao đổi thông tin trên nền tảng khác, ví dụ như email. Cung cấp cho thương nhân cách liên hệ với bạn để thảo luận hoặc giải quyết vấn đề.
 • Đừng làm ảnh hưởng tới SEO. Tránh nhắc tới tên doanh nghiệp hoặc sử dụng từ khóa trong nội dung phản hồi của bạn.

Bước tiếp theo

Bạn có thể tạo hóa đơn và gửi cho thương nhân nếu chưa làm.