Gửi đề xuất

Sau khi thương nhân liên hệ với bạn, bạn có thể bắt đầu trao đổi về nhu cầu cụ thể của thương nhân. Từ đó, bạn có thể tạo đề xuất để xác định phạm vi công việc.

Khi chuẩn bị đề xuất, hãy thử thực hiện như sau:

 • Mô tả công việc bạn sẽ thực hiện để đáp ứng yêu cầu của thương nhân
 • Đặt kỳ vọng về quy trình
 • Tạo các mốc thời gian cho từng giai đoạn của công việc

Bạn nên thêm nhiều thông tin liên quan nhất có thể về công việc vào đề xuất. Nhờ vậy, khả năng thương nhân chấp nhận đề xuất của bạn sẽ cao hơn và công việc sẽ được hoàn thành thành công. Bắt đầu quá trình bằng nội dung trao đổi cởi mở, chi tiết cũng khiến thương nhân để lại đánh giá tích cực và liên hệ lại với bạn về các công việc khác trong tương lai.

Nếu thương nhân từ chối đề xuất, bạn có thể sử dụng ý kiến phản hồi để cải thiện đề xuất trước khi gửi lại.

Biểu mẫu đề xuất

Biểu mẫu đề xuất gồm các mục dành cho những thông tin sau:

Dịch vụ

Sử dụng mục này để chọn dịch vụ bạn sẽ thực hiện. Nếu thực hiện nhiều dịch vụ, bạn có thể mô tả các dịch vụ khác trong mục Proposed work (Công việc đề xuất) hoặc tạo đề xuất bổ sung.

Công tác đề xuất

Sử dụng mục này trong đề xuất để mô tả công việc bạn dự định thực hiện cho thương nhân. Bao gồm các tính năng hoặc tác vụ cụ thể mà bạn đã thảo luận với thương nhân và bản tóm tắt cách bạn định giao việc. Bạn cũng có thể sử dụng mục này để xác định các công việc có thể liên quan không có trong đề xuất.

Mốc thanh toán

Sử dụng mục tùy chọn này để liệt kê mọi mốc lịch trình đánh giá hoặc giao phẩm. Bạn có thể thêm tối đa năm mốc lịch trình cho đề xuất. Bạn cũng có thể thêm giá cho từng mốc và thời gian hoàn thành từng mốc.

Thời gian hoàn thành dự tính

Sử dụng mục này trong đề xuất để cho thương nhân biết thời gian bạn dự tính hoàn thành công việc.

Điều khoản và điều kiện

Sử dụng mục tùy chọn này để cung cấp những thông tin sau:

 • Ngày bạn bắt đầu công việc
 • Các tình huống có thể làm thay đổi thời gian hoàn thành dự tính
 • Các tình huống có thể ảnh hưởng đến tốc độ trả lời thương nhân của bạn, ví dụ như khác biệt về múi giờ hoặc ngày lễ sắp tới

Bằng cách đặt ra những kỳ vọng rõ ràng về lịch trình, bạn có thể giúp thương nhân không thấy bực bội về thời gian hoàn thành công việc hoặc thời gian liên hệ với bạn trong quá trình này.

Tổng chi phí

Sử dụng mục này trong đề xuất để chỉ định tổng chi phí công việc bạn sẽ thực hiện cho thương nhân.

Điều khoản thanh toán

Sử dụng mục tùy chọn này để mô tả cách thức và thời điểm bạn tính phí công việc. Thông tin này có thể bao gồm tùy chọn thanh toán, lịch thanh toán, phương thức thanh toán, chính sách hoàn tiền, các khoản phụ phí có thể phát sinh và mọi thông tin khác mà bạn cho là cần thiết. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho thương nhân, bạn nên chia các khoản thanh toán lớn thành nhiều khoản thanh toán theo các mốc thanh toán chính. Ví dụ: Với một dự án nhỏ, bạn có thể thu phí 50% trước và 50% sau khi dự án hoàn thành.

Tạo đề xuất

Bạn có thể tạo đề xuất trong cuộc trò chuyện với thương nhân.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý cho đối tác, vào Services (Dịch vụ) > Messages (Tin nhắn).
 2. Chọn cuộc trò chuyện với thương nhân mà bạn muốn gửi đề xuất.
 3. Nhấp vào Create proposal (Tạo đề xuất).
 4. Điền vào biểu mẫu được cung cấp.
 5. Nhấp vào Review message (Xem lại tin nhắn) để xem đề xuất sẽ hiển thị như thế nào với thương nhân.
 6. Nhấp vào Send proposal (Gửi đề xuất).

Đề xuất được thêm dưới dạng tin nhắn trong cuộc trò chuyện với thương nhân. Đề xuất cũng xuất hiện trong cửa sổ Proposals and jobs (Đề xuất và công việc) dưới dạng đề xuất đang chờ xử lý. Nếu cần chỉnh sửa đề xuất, bạn phải hủy đề xuất và tạo đề xuất mới với các chi tiết đã chỉnh sửa.

Hủy đề xuất đang chờ xử lý

Bạn có thể hủy đề xuất đang chờ xử lý trước khi thương nhân chấp nhận hoặc từ chối.

 1. Trong Trang quản lý cho đối tác, vào Services (Dịch vụ) > Messages (Tin nhắn).
 2. Chọn cuộc trò chuyện chứa đề xuất.
 3. Trong cửa sổ Proposal and jobs (Đề xuất và công việc), nhấp vào đề xuất.
 4. Nhấp vào Cancel proposal (Hủy đề xuất) rồi nhấp vào Cancel (Hủy) để xác nhận.

Đề xuất được chấp nhận và từ chối

Thương nhân có thể xem xét và chấp nhận hoặc từ chối đề xuất từ cuộc trò chuyện với bạn.

Khi thương nhân chấp nhận đề xuất, họ sẽ được nhắc chọn cửa hàng thực hiện công việc. Thương nhân cũng có thể chọn không liên kết công việc được đề xuất với cửa hàng nào.

Nếu thương nhân chọn một cửa hàng, công việc sẽ được tạo. Bạn có thể xem và quản lý công việc trong trang Công việc trong Trang quản lý của đối tác. Ngoài ra, công việc còn xuất hiện trong cửa sổ Đề xuất và công việc bên cạnh cuộc trò chuyện với thương nhân.

Nếu thương nhân không chọn cửa hàng nào, đề xuất sẽ được đánh dấu là đã chấp nhận. Bạn có thể xem đề xuất được chấp nhận trong cửa sổ Proposals and jobs (Đề xuất và công việc) bên cạnh cuộc trò chuyện với thương nhân.

Nếu thương nhân từ chối đề xuất, họ sẽ được nhắc đưa ra lý do. Đề xuất được đánh dấu là đã từ chối và có thể truy cập từ cửa sổ Proposals and jobs (Đề xuất và công việc).

Bước tiếp theo