Gửi đề xuất

Nếu muốn chấp nhận yêu cầu công việc đã nhận qua Trung tâm chuyên gia, bạn có thể bắt đầu bằng cách gửi cho thương nhân đề xuất từ trang của công việc trong Trang quản lý dành cho đối tác. Khi chuẩn bị xong đề xuất, thử thực hiện các thao tác sau:

 • Mô tả công tác bạn sẽ thực hiện để đáp ứng yêu cầu của công việc
 • Xác định mọi thông tin cần thiết còn thiếu về công việc
 • Đặt kỳ vọng về quy trình và tạo các cột mốc cho từng giai đoạn của công việc

Bạn nên thêm nhiều thông tin liên quan nhất có thể về công việc vào đề xuất. Nhờ vậy, đề xuất của bạn có thể sẽ được chấp nhận và công việc sẽ được hoàn tất. Bắt đầu quá trình bằng nội dung trao đổi cởi mở, chi tiết cũng khiến thương nhân để lại đánh giá tích cực và liên hệ lại với bạn về các công việc khác trong tương lai.

Nếu thương nhân từ chối đề xuất, bạn có thể sử dụng ý kiến phản hồi để cải thiện đề xuất trước khi gửi lại.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng công cụ quản lý dự án để tạo tệp đề xuất riêng, trước tiên, bạn nên gửi một đề xuất qua Trang quản lý dành cho đối tác để thông báo cho thương nhân biết rằng bạn sẽ gửi riêng đề xuất hoàn chỉnh cho họ. Nhờ đó, thương nhân sẽ nhận được thông báo về đề xuất của bạn qua trang quản trị Shopify của họ.

Viết đề xuất cho công việc

Khi trả lời thương nhân lần đầu, hãy đảm bảo sử dụng thông tin chi tiết về công việc của họ để phản hồi sao cho phù hợp. Đối với các công việc nhận được qua so khớp kết quả, thương nhân sẽ không biết bạn phù hợp đến khi bạn liên hệ. Vì vậy, hãy đảm bảo tận dụng cơ hội để tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu.

Biểu mẫu đề xuất gồm các mục dành cho những thông tin sau:

 • Công tác đề xuất
 • Thời gian hoàn thành dự tính
 • Tổng chi phí công việc

Công tác đề xuất

Sử dụng mục này trong đề xuất để mô tả công việc bạn dự định thực hiện cho thương nhân. Bao gồm các tính năng hoặc tác vụ cụ thể mà bạn đã thảo luận với thương nhân và bản tóm tắt cách bạn định giao việc. Bạn cũng có thể sử dụng mục này để xác định các công việc có thể liên quan không có trong đề xuất.

Điều kiện tiên quyết

Sử dụng mục tùy chọn này để mô tả những điều thương nhân cần làm để bạn có thể bắt đầu. Ví dụ: Họ có thể cần cung cấp cho bạn các phần tử, cài đặt một ứng dụng cụ thể hoặc tạo tài khoản cho dịch vụ bên thứ ba có liên quan. Bạn nên giải thích tại sao những điều kiện tiên quyết này lại cần thiết.

Thời gian hoàn thành dự tính

Sử dụng mục này trong đề xuất để cho thương nhân biết thời gian bạn dự tính hoàn thành công việc.

Điều kiện

Sử dụng mục tùy chọn này để cung cấp những thông tin sau:

 • Ngày bạn bắt đầu công việc
 • Các tình huống có thể làm thay đổi thời gian hoàn thành dự tính
 • Các tình huống có thể ảnh hưởng đến tốc độ trả lời thương nhân của bạn, ví dụ như khác biệt về múi giờ hoặc ngày lễ sắp tới

Bằng cách đặt ra những kỳ vọng rõ ràng về lịch trình, bạn có thể giúp thương nhân không thấy bực bội về thời gian hoàn thành công việc hoặc thời gian liên hệ với bạn trong quá trình này.

Tổng chi phí công việc

Sử dụng mục này trong đề xuất để chỉ định tổng chi phí công việc bạn sẽ thực hiện cho thương nhân.

Điều khoản thanh toán

Sử dụng mục tùy chọn này để mô tả cách thức và thời điểm bạn tính phí công việc. Thông tin mô tả này có thể bao gồm tùy chọn thanh toán, phương thức thanh toán, chính sách hoàn tiền, các khoản phụ phí có thể phát sinh và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho rằng cần thiết.

Gửi đề xuất cho công việc

Bạn có thể gửi đề xuất từ trang công việc trong Trang quản lý dành cho đối tác.

Lưu ý: Bạn có tối đa 72 giờ để gửi phản hồi đầu tiên cho thương nhân. Sau 72 giờ, công việc sẽ hết hạn và bạn sẽ không thể trả lời nữa. Để quá nhiều công việc hết hạn sẽ ảnh hưởng xấu đến thứ hạng và khả năng kết nối của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, mở Services (Dịch vụ) > Công việc.
 2. Chọn công việc bạn muốn gửi đề xuất và nhấp vào Write proposal (Viết đề xuất).
 3. Điền thông tin chi tiết về Công việc đề xuất, Thời gian hoàn thành ước tínhTổng chi phí công việc vào biểu mẫu được cung cấp. - Không bắt buộc: Nhấp vào Add prerequisites (Thêm điều kiện tiên quyết) để mô tả những việc thương nhân cần thực hiện trước khi bạn có thể bắt đầu.

  • Không bắt buộc: Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện) để chỉ định ngày bắt đầu công việc hoặc lịch làm việc.
  • Không bắt buộc: Nhấp vào Add payment terms (Thêm điều khoản thanh toán) để mô tả cách thức và thời điểm bạn tính phí công việc.
 4. Nhấp vào Send proposal (Gửi đề xuất).