Quản lý công việc

Công việc là bản ghi các nhiệm vụ mà bạn đang làm cho thương nhân. Bạn có thể truy cập trang Công việc từ Trang quản lý của đối tác bằng cách vào Dịch vụ > Công việc.

Nếu thương nhân chấp nhận đề xuất và chọn Cửa hàng mới khi được nhắc chọn cửa hàng đang thao tác, công việc đó sẽ không được tạo. Thay vào đó, bạn có thể xem đề xuất được chấp nhận bằng cách nhấp vào thông báo đề xuất hoặc bằng cách nhấp vào đề xuất được chấp nhận trong cửa sổ Đề xuất và công việc trong cuộc hội thoại.

Bạn có thể quản lý công việc trong Trung tâm chuyên gia theo các cách sau.

Truy cập tin nhắn về công việc

Để truy cập cuộc trò chuyện với thương nhân liên kết đến một công việc, nhấp vào cuộc trò chuyện trong phần Tin nhắn.

Tùy chọn

Ngoài việc chỉ rõ dịch vụ bạn cung cấp và giá dịch vụ, bạn có thể sử dụng một số tùy chọn ưu tiên để quản lý hiệu quả hơn loại nội dung trao đổi bạn nhận được. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn ưu tiên sau:

 • Bạn có thời gian cho công việc và có thể liên hệ với bạn từ hồ sơ Chuyên gia hay không
 • Bạn muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên trung tâm chuyên gia và được kết nối với thương nhân hay không
 • Bạn có muốn làm việc với đơn vị bán hàng trung gian hay không
 • Email bạn nhận được tin nhắn và thông báo công việc

Để cập nhật tùy chọn ưu tiên cho công việc, truy cập trang Công việc rồi nhấp vào Edit preferences (Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên).

Quản lý công việc

Bạn có thể quản lý và xem trạng thái công việc trong Trang quản lý của đối tác. Công việc của bạn có thể ở một trong những trạng thái sau:

 • Mới - Công việc mới mà bạn chưa mở.
 • Đã mở - Công việc mới bạn đã mở nhưng chưa trả lời.
 • Đã từ chối - Công việc mà bạn hoặc thương nhân đã từ chối.
 • Đã hết hạn - Công việc đã hết hạn sau 72 giờ mà không có phản hồi của Chuyên gia. Không thể thực hiện thao tác với công việc hết hạn.
 • Đã trả lời - Công việc đang chờ thương nhân trả lời tin nhắn bạn gửi gần đây nhất.
 • Đang chờ phản hồi - Công việc mà thương nhân đang chờ bạn trả lời tin nhắn mới nhất của họ.
 • Không còn hiệu lực - Công việc mà bạn đã đánh dấu là không còn hiệu lực. Bạn có thể tiếp tục nhắn tin cho thương nhân về công việc này nếu muốn.
 • Đã hoàn thành - Công việc mà bạn đánh dấu là đã hoàn thành. Xem thêm về hoàn thành công việc và thu thập đánh giá.

Phân công công việc cho các thành viên

Nếu tổ chức của bạn có nhiều thành viên, bạn có thể chỉ định những thành viên cụ thể đảm đương một công việc để theo dõi và quản lý công việc hiệu quả hơn. Khi bạn phân công cho một thành viên, thành viên đó sẽ được thông báo qua email. Sau này, họ cũng sẽ nhận được email về tất cả các trao đổi liên quan đến công việc đó.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Nhấp vào Công việc, rồi nhấp vào công việc bạn muốn phân công.
 3. Trên trang công việc, ở phần Assignees (Người được phân công), nhấp vào Manage (Quản lý).
 4. Chọn thành viên bạn muốn phân công, rồi nhấp vào Assign (Chỉ định).

Bạn cũng có thể tự phân công cho mình bằng tùy chọn Assign yourself (Phân công cho mình) trong thẻ Assignees (Người được phân công).

Từ chối công việc

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi một công việc cụ thể không phù hợp với bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể từ chối công việc trên trang công việc bằng cách nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Decline job (Từ chối công việc). Bạn có thể từ chối công việc tại bất kỳ thời điểm nào nhưng bạn nên thực hiện ngay khi biết mình không phù hợp. Điều này cho phép thương nhân tiếp tục làm việc với Chuyên gia khác và vẫn có ấn tượng tốt về bạn.

Ngoài ra, thuật toán so khớp và xếp hạng của chúng tôi sẽ lưu ý đến các loại công việc bạn thường từ chối, nhờ đó, chúng tôi có thể ghép bạn với thương nhân phù hợp hơn.

Nếu bạn đã nhận được tin nhắn từ thương nhân nhưng thương nhân không chấp nhận đề xuất từ bạn, bạn có thể trả lời thương nhân rằng bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Không cần thực hiện thêm thao tác nào. Câu trả lời của bạn sẽ không ảnh hưởng đến thuật toán so khớp và xếp hạng.