Tiếp nhận công việc và trao đổi thông tin với thương nhân

Sau khi đã đăng hồ sơ và thiết lập ít nhất một dịch vụ, bạn sẽ đủ điều kiện để bắt đầu nhận công việc.

Các loại công việc

Bạn có thể nhận công việc qua Trung tâm chuyên gia bằng một số cách khác nhau như:

 • Kết quả trùng khớp - Sau khi thương nhân mô tả yêu về cầu công việc, công việc sẽ được gửi đến nhiều đối tác do thuật toán so khớp chọn.

 • Yêu cầu trực tiếp - Thương nhân tìm hồ sơ của bạn trong Trung tâm chuyên gia và trực tiếp gửi yêu cầu công việc cho bạn.

 • Liên hệ từ thương nhân tiềm năng - Thương nhân tiềm năng chưa tạo cửa hàng có thể liên hệ với bạn theo hai cách:

  • Họ có thể tìm hồ sơ của bạn trong Trung tâm chuyên gia và liên hệ trực tiếp với bạn.
  • Họ có thể mô tả yêu cầu trong biểu mẫu liên hệ dành cho thương nhân tiềm năng, sau đó được ghép cặp với bạn bằng thuật toán ghép cặp.

Trong hai trường hợp đầu tiên, bạn nhận được công việc trong mục Service (Dịch vụ) > Công việc trên Trang quản lý dành cho đối tác. Mỗi công việc mô tả dịch vụ mà thương nhân đang tìm kiếm, yêu cầu cụ thể, thông tin doanh nghiệp và ưu tiên của thương nhân về thời gian, chi phí và chất lượng.

Nếu thương nhân tiềm năng liên hệ với bạn hoặc bạn được ghép cặp với họ qua biểu mẫu liên hệ dành cho thương nhân tiềm năng, bạn sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo chi tiết liên hệ của thương nhân. Những công việc này không hiển thị trong mục Services (Dịch vụ) > Công việc trong Trang quản lý dành cho đối tác.

Nếu thương nhân tiềm năng là liên hệ được ghép cặp, luôn ghi nhớ những phương pháp tốt nhất sau đây khi trao đổi với họ.

Trả lời các thương nhân

Bạn có thể bắt đầu trò chuyện trực tiếp với thương nhân trong Trang quản lý dành cho đối tác. Khi trả lời thương nhân lần đầu tiên, hãy đảm bảo sử dụng thông tin chi tiết về công việc của thương nhân để trả lời theo cách phù hợp với thương nhân đó. Đối với công việc nhận được qua phương thức so khớp kết quả, thương nhân sẽ không biết bạn phù hợp đến khi bạn liên hệ. Vì vậy, hãy đảm bảo tận dụng cơ hội để tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu.

Phản hồi liên hệ từ thương nhân tiềm năng

Nếu bạn sẵn sàng nhận công việc qua Trung tâm chuyên gia, bạn có thể được ghép cặp với thương nhân tiềm năng cần hỗ trợ thiết lập cửa hàng. Thương nhân có thể yêu cầu trợ giúp qua biểu mẫu liên hệ dành cho thương nhân tiềm năng. Yêu cầu ghép cặp được gửi đến bạn qua email. Bạn sẽ không thể trao đổi với những thương nhân tiềm năng này qua Trung tâm chuyên gia, nhưng có thể đề nghị đánh giá về công việc bạn thực hiện giúp họ qua Trang quản lý dành cho đối tác.

Luôn ghi nhớ những phương pháp tốt nhất sau đây khi trao đổi với thương nhân tiềm năng:

 • Cố gắng trả lời trong vòng vài giờ.
 • Email trả lời sẽ bao gồm liên kết đến hồ sơ Chuyên gia của bạn, nhưng bạn nên giới thiệu bản thân và cung cấp bối cảnh về công việc bạn thực hiện.
 • Nếu thương nhân tiềm năng không liên hệ trực tiếp với bạn, nghĩa là yêu cầu công việc đã được gửi đến nhiều chuyên gia. Để tránh việc người gửi nhận được quá nhiều email tiếp theo, hãy cân nhắc giảm số lượng thư bạn gửi trước khi nhận được phản hồi.
 • Người gửi có thể không hiểu rõ về Shopify hoặc thương mại điện tử nói chung. Đây là cơ hội để hướng dẫn cho họ về các bước để bắt đầu hoặc chuyển dịch hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Từ chối công việc

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi một công việc nhất định không phù hợp với bạn. Khi gặp tình huống đó, bạn có thể từ chối công việc. Bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào nhưng bạn nên thực hiện ngay khi biết mình không phù hợp với công việc. Nhờ thế, thương nhân có thể tiếp tục với Chuyên gia khác và vẫn có ấn tượng tốt về bạn.

Ngoài ra, thuật toán so khớp và xếp hạng của chúng tôi sẽ lưu ý đến các loại công việc bạn thường từ chối, nhờ đó, chúng tôi có thể ghép bạn với thương nhân phù hợp hơn.

Thời hạn công việc

Bạn có tối đa 72 giờ để gửi phản hồi đầu tiên cho thương nhân hoặc từ chối công việc. Sau 72 giờ, công việc sẽ hết hạn và bạn sẽ không thể trả lời nữa. Nếu bạn để quá nhiều công việc hết hạn, thứ hạng và kết quả so khớp của bạn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nếu bạn đang trong kỳ nghỉ, bạn có thể đặt thành bận trong phần cài đặt công việc.

Tùy chọn ưu tiên cho công việc

Ngoài việc nêu rõ dịch vụ bạn cung cấp và giá dịch vụ, bạn có thể sử dụng một số tùy chọn ưu tiên để quản lý hiệu quả hơn loại công việc bạn nhận được. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn ưu tiên sau:

 • Bạn có thời gian cho công việc và có thể liên hệ với bạn từ hồ sơ Chuyên gia hay không
 • Bạn muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên trung tâm chuyên gia và ghép cặp với khách hàng hay không
 • Bạn có muốn làm việc với đơn vị bán hàng trung gian hay không
 • Email để nhận thông báo về công việc

Để cập nhật tùy chọn ưu tiên cho công việc, truy cập trang Công việc rồi nhấp vào Edit preferences (Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên).

Quản lý công việc

Bạn có thể quản lý và xem trạng thái công việc trong Trang quản lý dành cho đối tác. Công việc của bạn có thể ở một trong những trạng thái sau:

 • Mới - Công việc mới mà bạn chưa mở.
 • Đã mở - Công việc mới bạn đã mở nhưng chưa trả lời.
 • Đã từ chối - Công việc mà bạn hoặc thương nhân đã từ chối.
 • Đã hết hạn - Công việc đã hết hạn sau 72 giờ mà không có phản hồi của Chuyên gia. Không thể thực hiện thao tác với công việc hết hạn.
 • Đã trả lời - Công việc đang chờ thương nhân trả lời tin nhắn bạn gửi gần đây nhất.
 • Đang chờ phản hồi - Công việc mà thương nhân đang chờ bạn trả lời tin nhắn mới nhất của họ.
 • Không còn hiệu lực - Công việc mà bạn đã đánh dấu là không còn hiệu lực. Bạn có thể tiếp tục nhắn tin cho thương nhân về công việc này nếu muốn.
 • Đã hoàn thành - Công việc mà bạn đánh dấu là đã hoàn thành. Xem thêm về hoàn thành công việc và thu thập đánh giá.

Phân công công việc cho các thành viên

Nếu tổ chức của bạn có nhiều thành viên, bạn có thể chỉ định những thành viên cụ thể đảm đương một công việc để theo dõi và quản lý công việc hiệu quả hơn. Khi bạn phân công cho một thành viên, thành viên đó sẽ được thông báo qua email. Sau này, họ cũng sẽ nhận được email về tất cả các trao đổi liên quan đến công việc đó.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác.
 2. Nhấp vào Công việc, rồi nhấp vào công việc bạn muốn phân công.
 3. Trên trang công việc, ở phần Assignees (Người được phân công), nhấp vào Manage (Quản lý).
 4. Chọn thành viên bạn muốn phân công, rồi nhấp vào Assign (Chỉ định).

Bạn cũng có thể tự phân công cho mình bằng tùy chọn Assign yourself (Phân công cho mình) trong thẻ Assignees (Người được phân công).

Truy cập cửa hàng của thương nhân

Bạn có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để truy cập trực tiếp vào cửa hàng của thương nhân qua Trang quản lý dành cho đối tác. Về quyền riêng tư của thương nhân, hãy đảm bảo chỉ yêu cầu quyền truy cập sau khi thương nhân đã hiểu và đồng ý tiếp nhận yêu cầu.