Thiết lập hồ sơ Trung tâm chuyên gia

Để các thương nhân có thể nhận diện bạn trên Trung tâm chuyên gia Shopify, trước tiên, bạn phải tạo trang hồ sơ và tối thiểu một trang dịch vụ.

Trang hồ sơ và trang dịch vụ của bạn giúp thương nhân xác định xem bạn có phải là Chuyên gia phù hợp với công việc của họ hay không. Những trang này giúp bạn giới thiệu kỹ năng và phong cách độc đáo của mình, đồng thời đặt ra kỳ vọng rõ ràng với các thương nhân.

Để tạo hoặc cập nhật trang hồ sơ hoặc trang dịch vụ của bạn, trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Dịch vụ > Hồ sơ.

Hồ sơ

Hồ sơ chứa thông tin cơ bản về bạn, bao gồm:

 • Tên công ty
 • Các ngôn ngữ bạn có thể giao tiếp
 • Chuyên gia trong ngành của bạn
 • Địa điểm
 • Ngày bạn gia nhập Trung tâm chuyên gia
 • Thời gian phản hồi trung bình của bạn
 • Tiểu sử ngắn gọn

Trang hồ sơ của bạn cũng chứa thông tin về công việc bạn sẽ thực hiện cho các thương nhân:

 • Xếp hạng trung bình của bạn trong tất cả các dịch vụ
 • Số lượng công việc bạn đã hoàn thành
 • Giới thiệu những việc bạn đã làm (không bắt buộc)
 • Danh sách các dịch vụ bạn cung cấp, kèm theo liên kết đến trang dịch vụ của bạn
 • Nội dung đánh giá về tất cả công việc của bạn

Lĩnh vực chuyên môn

Thương nhân thường ưu tiên chọn những chuyên gia am hiểu lĩnh vực của thương nhân hoặc người đã từng làm việc tại các cửa hàng có yêu cầu tương tự. Để hiển thị cho thương nhân loại cửa hàng bạn thường làm việc, bạn có thể chọn tối đa bốn lĩnh vực chuyên môn của mình. Những lĩnh vực này sẽ xuất hiện trong hồ sơ chuyên gia của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 6 mẫu công việc để giới thiệu những việc bạn từng thực hiện. Bạn có thể sử dụng những mẫu này để thể hiện phong cách, chất lượng và phạm vi công việc của bạn.

Trong từng mẫu công việc, bạn có thể tải lên nhiều hình ảnh và nội dung mô tả để giúp thương nhân hiểu được công việc bạn từng thực hiện. Một số cách làm hay nhất có thể áp dụng trong mục này bao gồm:

 • Trong phần mô tả, hãy trình bày các chi tiết như sau:

  • Chi tiết về công việc hoặc các dịch vụ bạn từng thực hiện
  • Công việc của bạn đã giúp thương nhân giải quyết vấn đề hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh như thế nào
  • Công việc diễn ra trong bao lâu
  • Khoảng chi phí phải trả cho công việc để giúp thương nhân dự đoán mức chi phí cho công việc tương tự
 • Sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 1024 x 800 tại 300 dpi) nếu có thể.

Trang dịch vụ

Trang dịch vụ cung cấp cho thương nhân thông tin chi tiết về dịch vụ bạn cung cấp. Những thông tin này bao gồm:

 • Giá khởi điểm của dịch vụ
 • Giá khởi điểm bao gồm những gì
 • Các tác vụ bạn có thể thực hiện trong phạm vi dịch vụ
 • Thông tin bổ sung về công việc và giá cả
 • Mẫu công việc (không bắt buộc)
 • Nhận xét bạn nhận được về dịch vụ này

Các dịch vụ được hiển thị trên trang Dịch vụ trong hồ sơ của bạn theo thứ tự xuất hiện trong danh sách Dịch vụ bạn cung cấp. Kéo và thả các dịch vụ trong danh sách để thay đổi thứ tự.

Thêm dịch vụ

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều dịch vụ vào danh sách Services you provide (Dịch vụ cung cấp) trong hồ sơ của mình. Khi đăng một dịch vụ, thương nhân sẽ có thể gửi cho bạn công việc liên quan đến dịch vụ đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Dịch vụ > Hồ sơ.
 2. Trong phần Services you provide (Dịch vụ cung cấp), nhấp vào Add services (Thêm dịch vụ).
 3. Trong cửa sổ Thêm dịch vụ vào hồ sơ, nhấp vào danh mục dịch vụ rồi chọn dịch vụ bạn muốn thêm vào hồ sơ của mình.
 4. Nhấp vào Add services (Thêm dịch vụ).

Sau đó, dịch vụ được thêm vào danh sách Services you provide (Dịch vụ cung cấp). Để đăng dịch vụ vào hồ sơ, bạn phải hoàn tất thông tin dịch vụ.

Xem lại và hoàn thành dịch vụ

Để thương nhân có thể gửi cho bạn công việc liên quan đến những dịch vụ này, bạn phải hoàn tất thông tin dịch vụ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Dịch vụ > Hồ sơ.
 2. Trong phần Services you provide (Dịch vụ bạn cung cấp), xem lại dịch vụ của bạn.
 3. Nhấp vào tab Incomplete (Chưa hoàn thành) để xem các dịch vụ bạn phải cập nhật thì mới có thể đăng.
 4. Để xem và chỉnh sửa chi tiết của một dịch vụ, nhấp vào Set up service (Thiết lập dịch vụ).
 5. Sau khi đã thêm nội dung vào dịch vụ và chọn các tác vụ bạn cung cấp, nhấp vào Save and Publish (Lưu và đăng).

Thông tin dịch vụ

Bạn có thể thêm thông tin chi tiết dưới đây về dịch vụ bạn cung cấp trên trang dịch vụ.

Giá khởi điểm

Giá khởi điểm cho dịch vụ là giá bạn tính cho phiên bản cơ bản của dịch vụ đó. Đối với các dịch vụ đơn giản, đây có thể là mức phí theo giờ. Đối với các dịch vụ phức tạp hơn, đây có thể là chi phí gói đơn giản nhất mà bạn cung cấp. Giá khởi điểm đặt ra dự kiến cho thương nhân nên giá này phải khớp với giá trên hoá đơn thực tế mà tổ chức của bạn sẽ tính cho thương nhân khi thanh toán dịch vụ.

Giá khởi điểm là cách tốt để thu hút đối tượng thương nhân bạn muốn hợp tác. Ví dụ: Bạn có thể đặt giá cao hơn để đảm bảo bạn chỉ hợp tác với các thương nhân có ngân sách lớn hơn hoặc bạn có thể đặt giá thấp hơn hoặc gói tùy chỉnh để có giá phải chăng hơn với thương nhân mới.

Đã có trong giá khởi điểm

Trong mục này, bạn cần thêm thông tin chi tiết về những gì bạn sẽ cung cấp ở mức giá khởi điểm. Những cách làm hay nhất có thể áp dụng trong mục này bao gồm:

 • Liệt kê mọi giới hạn tối đa trong phạm vi cơ bản này, ví dụ như số lượng sản phẩm hoặc trang web tối đa trong giá này.
 • Cung cấp thông tin để giúp thương nhân so sánh dịch vụ của bạn với các chuyên gia khác tại cùng một điểm giá. Ví dụ: Bạn có đào tạo sau khi thiết lập tính năng mới không? Dịch vụ SEO của bạn có bao gồm báo cáo bằng văn bản hoặc phân tích khả năng cạnh tranh không? Bạn có cung cấp bất kỳ tài nguyên nào khác kèm theo dịch vụ hay không?
 • Nêu rõ bất cứ chương trình khuyến mãi nào bạn đang triển khai có ảnh hưởng đến giá khởi điểm.

Thông tin bổ sung về công việc và giá cả

Sử dụng mục này để cung cấp thêm thông tin về các mục bổ sung vào dịch vụ và chi phí đi kèm. Những cách làm hay nhất có thể áp dụng trong mục này bao gồm:

 • Liệt kê các tác vụ bổ sung cho dịch vụ không có trong giá khởi điểm. Đây có thể là tác vụ bạn cung cấp với chi phí bổ sung hoặc thương nhân sẽ phải tự tìm nguồn. Ví dụ: Xác định yêu cầu thương nhân tự cung cấp bản sao hoặc hình ảnh hay bạn có thể cung cấp cho thương nhân với chi phí bổ sung.
 • Liệt kê những yếu tố có thể thêm vào chi phí của dự án. Ví dụ: Các yêu cầu tùy chỉnh bổ sung, chỉnh sửa thêm hoặc các chi phí từ bên thứ ba như giấy phép hoặc ứng dụng.
 • Nếu có thể, hãy thêm cả bản kê chi tiết các chi phí cho những mục bổ sung nếu tăng phạm vi công việc. Ví dụ: Nếu gói tiêu chuẩn của bạn bao gồm 3 chiến dịch email, hãy cung cấp giá cho từng chiến dịch bổ sung.
 • Liệt kê bất cứ chương trình khuyến mãi nào bạn đang triển khai có thể làm giảm chi phí dịch vụ của bạn. Ví dụ: Nếu bạn có ưu đãi giảm giá đối với các dịch vụ bổ sung được thực hiện trong cùng một công việc, hãy nêu rõ tác động của ưu đãi đó đối với chi phí tổng thể của thương nhân trong mục này.

Tác vụ dịch vụ

Tác vụ dịch vụ là thuộc tính tùy chọn của dịch vụ giúp mô tả kỹ hơn kiểu công việc mà chuyên gia thực hiện hoặc nhu cầu của thương nhân. Tác vụ dịch vụ có thể yêu cầu kỹ năng hoặc tài nguyên đặc biệt để hoàn thành. Bạn có thể chọn xem mình có thực hiện một số tác vụ dịch vụ nhất định trong từng dịch vụ mà bạn cung cấp hay không. Sau đó, thương nhân có thể lọc danh sách chuyên gia dựa trên tác vụ họ có thể thực hiện trong dịch vụ. Không phải tất cả dịch vụ đều có tác vụ dịch vụ.

Mẫu công việc

Đối với mỗi dịch vụ bạn cung cấp, bạn có thể tải lên tối đa 6 mẫu công việc liên quan đến dịch vụ. Trong mỗi mẫu công việc, bạn có thể tải lên nhiều hình ảnh và một bản mô tả để giúp thương nhân hiểu được công việc bạn từng thực hiện. Những cách làm hay nhất có thể áp dụng trong mục này bao gồm:

 • Cung cấp mẫu công việc phù hợp với dịch vụ vì thương nhân sẽ xem xét mẫu công việc của bạn trong bối cảnh dịch vụ họ cần. Ví dụ: Bạn có thể đã hoàn thành một dự án lớn gồm nhiều dịch vụ. Trong mẫu công việc, bạn nên tạo hình ảnh và nội dung mô tả phù hợp với dịch vụ cụ thể.
 • Trong phần mô tả, thêm khoảng chi phí cho tác vụ đã thực hiện để giúp thương nhân dự đoán mức chi phí cho công việc tương tự.
 • Sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 1024 x 800 tại 300 dpi) nếu có thể.

Trang dịch vụ mẫu

Ví dụ sau đây cho biết giao diện của các trang dịch vụ, bao gồm mô tả chi tiết về các dịch vụ được cung cấp.

Hình ảnh hiển thị ví dụ về hồ sơ Chuyên gia

Bước tiếp theo

Bạn có thể bắt đầu nhận tin nhắn từ thương nhân sau khi đã đăng hồ sơ và thiết lập ít nhất một dịch vụ.