Zálohy pro obchodníky Shopify Capital

Záloha pro obchodníka je částka (označovaná jako přijatá částka), kterou obdržíte od Shopify Capital výměnou za to, že Shopify Capital prodáte určitou část vašich budoucích denních tržeb (částka k poukázání). Přijatá částka bude vložena na váš podnikatelský bankovní účet a následně bude určité procento vašich denních prodejů poukázáno Shopify Capital, dokud nebude částka k poukázání zcela splacena.

Shopify Capital vám může například poskytnout zálohu 5 000 USD, čímž si zakoupí 5 650 USD z vašich budoucích tržeb, přičemž rychlost úhrad bude stanovena na 10 %. Přijatá částka 5 000 USD bude zaslána na váš podnikatelský bankovní účet, přičemž si Shopify Capital bude brát 10 % z vašich denních tržeb, dokud nebude uhrazena celková částka k poukázání ve výši 5 650 USD. Až splatíte 25 % celkové částky k poukázání, budete mít možnost poukázat zbývající částku najednou.

Na poukázání celé částky Shopify Capital není stanoven žádný termín. Denní částka k poukázání se určuje podle denních prodejů vašeho obchodu, protože rychlost úhrad je rovna procentu z vašich denních tržeb. Částka k poukázání se automaticky odečítá z vašeho podnikatelského bankovního účtu.

Shopify Capital nabízí zálohové částky ve výši 400 až 500 000 USD. Celková částka k poukázání a rychlost úhrad závisí na vašem rizikovém profilu.

Vyžádání zálohy pro obchodníka

Nyní se můžete podívat na vaše možnosti financování a požádat o zálohu pro obchodníka přímo na stránce Capital v administrátorském rozhraní Shopify.

Kroky:

 1. V administrátorském rozhraní Shopify přejděte do sekce Nastavení > Capital.

 2. Vyhledejte zprávu o způsobilosti od Shopify Capital a poté klikněte na Zobrazit nabídky financování.

 3. Na stránce Capital máte k dispozici různé možnosti financování. Porovnejte podmínky možností financování a pod požadovanou volbou klikněte na Vyžádat.

  Podmínky jednotlivých možností budou zahrnovat přijatou částku, celkovou částku k poukázání, kterou si Shopify Capital kupuje, a rychlost úhrad, tedy procento, které bude odečítáno z vašich denních tržeb a zasíláno Shopify Capital.

 4. V dialogu Revidovat a přijmout podmínky si pečlivě pročtěte sekci Podmínky a poté klikněte na Smlouva s Shopify Capital, která se vám otevře v nové kartě prohlížeče.

 5. Pečlivě si přečtěte podmínky Smlouvy s Shopify Capital. Pokud budete souhlasit s podmínkami, vraťte se k dialogu Prohlédnout a přijmout podmínky a klikněte na Přijmout podmínky.

Vaše žádost bude prověřena ze strany Shopify Capital a během 2 až 5 pracovních dnů se dozvíte, zda byla schválena. Pokud bude vaše žádost schválena, pak bude záloha pro obchodníka zaslána na váš podnikatelský bankovní účet.

Dva dny od obdržení zálohy pro obchodníka začne Shopify Capital odečítat denní poukázané platby z vašeho podnikatelského bankovního účtu podle toho, jakých denních obratů budete dosahovat.

Sledujte vaše poukázané platby za zálohu pro obchodníka

Až přijmete zálohu pro obchodníka, můžete sledovat zbývající zůstatek celkové částky k poukázání v administrátorském rozhraní Shopify v nabídce Nastavení > Capital.

Na stránce Capital se můžete podívat na následující informace o poukázaných platbách:

 • Zbývající zůstatek z celkové částky k poukázání.
 • Částka z celkové částky k poukázání, která již byla poukázána.
 • Procento z celkové částky k poukázání, které již bylo poukázáno.
 • Historie převodů poukázaných plateb.

Ve výkazu se v historii splátek můžete podívat do sloupce Celkové prodeje a sledovat jednotlivé denní obraty. Ve sloupci Částka je uvedeno, jaký podíl z tohoto obratu byl poukázán Shopify Capital.

Poukázání zbývající částky

Až splatíte 25 % celkové částky k poukázání, budete mít možnost poukázat zbývající částku najednou. Platba bude odečtena ze stejného podnikatelského bankovního účtu, který je spojen s vaším účtem Shopify.

Kroky:

 1. V administrátorském rozhraní Shopify přejděte do sekce Nastavení > Capital.

 2. Klikněte na Poukázat peníze.

 3. Při výzvě zkontrolujte částku k poukázání. Pokud si jste jistí, že chcete poukázat celou částku zbývající ze zůstatku, zaškrtněte autorizační políčko a klikněte na Poukázat peníze.

  Zpracování poukázání paušální částky může trvat až tři pracovní dny. Všechna pravidelná poukázání budou po dobu zpracování pozastavena.

Až bude poukázání paušální částky dokončeno, obdržíte potvrzovací e-mail.

Co je zahrnuto do poukázání?

Za účelem výpočtu částky, která bude každý den poukazována Shopify Capital se použije rychlost denního poukazování na denní obrat vašeho obchodu.

Pro účely výpočtu poukázané platby se do denních tržeb obchodu počítají všechny objednávky, které byly v daný den označeny za zaplacené, a to bez ohledu na zdroj objednávky, způsob zpracování platby nebo na to, zda byla objednávka později refundována nebo zrušena.

Testovací objednávky

Při výpočtu poukázané částky se do denních tržeb obchodu nepočítají pouze tržby z testovacích objednávek, které byly provedeny v době, kdy byl Shopify Payments v testovacím režimu. Pokud při vytváření objednávky nebyl zapnut testovací režim, pak bude objednávka při výpočtu výše denní poukázané platby do tržeb vašeho obchodu zahrnuta.

Časté otázky

 • Co je to záloha pro obchodníka?
 • Jak funguje záloha pro obchodníka?
 • Jak fungují poukázané platby?
 • Jak se vypočítají poukázané platby?
 • Co je to úroková sazba?
 • Existuje nějaký termín pro zaslání odsouhlasené částky z budoucích tržeb Shopify Capital?

Co je to záloha pro obchodníka?

Záloha pro obchodníka vám poskytne určitou finanční částku výměnou za odsouhlasený podíl z vašich budoucích tržeb. Například můžete od Shopify Capital obdržet 10 000 USD výměnou za podíl na budoucích tržbách v hodnotě 11 300 USD.

Jak funguje záloha pro obchodníka?

Pokud máte nárok získat financování, pak vám Shopify Capital nabídne zálohy pro obchodníka v různé výši s různými částkami k poukázání a s různými rychlostmi úhrad. Můžete si požádat o zálohu pro obchodníka ve výši, která je pro vás vhodná, a pokud bude tato žádost schválena, Shopify Capital vloží tyto prostředky na váš bankovní účet.

Když se vám podaří dosáhnout prodeje, automaticky poukážete Shopify Capital určité pevné procento (rychlost úhrad) z vašich denních prodejů, až dokud Shopify Capital nepřijme dohodnutou částku z vašich budoucích tržeb (celkem k poukázání).

Jak fungují poukázané platby?

Každý den, kdy něco prodáte, bude určité pevné procento (rychlost úhrad) aplikováno na hrubou částku v dolarech z vašeho prodeje a vypočítá se poukázaná platba. Ve dnech, kdy se bude prodejům dařit, bude vaše poukázaná platba vyšší, ve dnech, kdy prodáte méně, bude poukázaná platba zase nižší. Vaše platby budete poukazovat až do doby, než Shopify Capital přijme celou dohodnutou částku z budoucích tržeb (celkem k poukázání). Každá poukázaná platba bude automaticky odečtena z vašeho bankovního účtu a poukázána Shopify.

Až poukážete více než 25 % celkové částky k poukázání, budete mít možnost poukázat zbývající částku najednou.

Tato tabulka zobrazuje příklad pěti dnů poukazovaných plateb u obchodníka, který prodal Shopify Capital budoucí tržby v hodnotě 15 000 USD s rychlostí úhrad 10 %:

Den Denní tržby Podíl Shopify Capital Zůstatek
1 100 USD 10 USD 14 990 USD
2 150 USD 15 USD 14 975 USD
3 125 USD 12,50 USD 14 962,50 USD
4 175 USD 17,50 USD 14 945 USD
5 105 USD 10,50 USD 14 934,50 USD

Jak se vypočítají poukázané platby?

Vždy, když něco prodáte, bude na denní hrubé tržby aplikováno pevné procento, čímž se vypočítá denní výše poukázané platby. Toto procento je označováno za rychlost úhrad a dohaduje se při výběru nabídky financování.

Pro účely výpočtu poukázané platby se do hrubých tržeb obchodu počítají všechny objednávky, které byly v daný den označeny za zaplacené, a to bez ohledu na zdroj objednávky, způsob zpracování platby nebo na to, zda byla objednávka později refundována nebo zrušena. Jediné objednávky, které se nepočítají, jsou testovací objednávky vytvořené v době, kdy bylo Shopify Payments v testovacím režimu.

Co je to úroková sazba?

Není stanovena žádná úroková sazba, protože záloha pro obchodníka není úvěrem. Shopify Capital totiž prodáte dohodnutou částku z vašich budoucích tržeb a poté každý den hradíte pevné procento (rychlost úhrad) z vašich tržeb, dokud Shopify Capital neobdrží celou částku prodaných budoucích tržeb (celkem k poukázání).

Existuje nějaký termín pro zaslání odsouhlasené částky z budoucích tržeb Shopify Capital?

Ne. Není stanoven žádný termín ani časový rozvrh pro zaplacení dohodnuté částky z budoucích tržeb (celkem k poukázání) Shopify Capital. Platby budete poukazovat tak dlouho, dokud budete mít nějaké tržby a dokud Shopify Capital neobdrží celkovou dohodnutou částku. Každá poukázaná platba se vypočítá z toho, za kolik v daný den prodáte.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma