Redigering af tilpassede definitioner af metafelter

Hvis du bruger tilpassede definitioner af metafelter, kan du foretage ændringer af følgende oplysninger:

 • Metafeltets navn
 • beskrivelse
 • Valideringsreglerne

Der kan være følgende årsager til, at du kan ønske at redigere en tilpasset definition for et metafelt:

 • for at ændre det navn eller den beskrivelse for metafeltet, der vises på de tilsvarende sider i din Shopify-administrator
 • for at opdatere det interval af værdier, som metafeltet understøtter

Du kan f.eks. have en tilpasset definition af et metafelt, der bruger nummertypen heltal, og som understøtter værdier mellem 1 og 5. Hvis du vil føje en værdi på 8 til det tilsvarende metafelt på dine produktsider, skal du redigere valideringsreglerne for at øge maksimumværdien til 8.

Rediger en tilpasset definition af et metafelt

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administrator.
 2. Vælg den del af din butik, du vil redigere et metafelt for. For eksempel Produkter.
 3. Klik på det metafelt, du vil redigere.
 4. Valgfrit: Rediger navnet på din definition i feltet Navn.
 5. Valgfrit: Angiv en ny beskrivelse af dine metafeltværdier i feltet Beskrivelse.
 6. Valgfrit: Vælg Butikslayout i afsnittet Adgang, hvis du vil give apps, tilpassede butikslayout og kanaler adgang til værdier for dette metafelt.
 7. Valgfrit: Konfigurer Yderlige regler i afsnittet Validering for at ændre intervallet af accepterede værdier.
 8. Valgfrit: Rediger om metafeltet skal vises på de tilsvarende sider i din Shopify-administrator ved at gøre et af følgende:

  • Klik på Definitionen er fastgjort for at skjule metafeltet.
  • Klik på Fastgør definition for at vise metafeltet.
 9. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis