Tuotetilausten komentosarjat

Mukauta tuotetilausten ostokokemusta komentosarjoilla.

Kun kauppiaat myyvät tuotetilauksia, tuotteille tehdään myyntisopimus (tilaussovelluksella). Kun kirjoitat komentosarjoja, voit käyttää .selling_plan_id-rivikohtaobjektia, jos tuote ostetaan tilauksena.

Tilausten rivikohdilla on myyntisopimustunnus, kun taas kertaostosten rivikohdilla niitä ei ole.

Tuotteita voidaan ostaa sekä tilauksina että kertaostoina. Asiakas voi esimerkiksi ostaa saman saippuapalan tilauksena tai yksittäin. Yleensä tilauksessa on yksi rivikohta kutakin tuoteversiota kohti. Tilaukset, jotka sisältävät tuotetilauksia ovat poikkeuksia. Tuotetilauksissa on omat rivikohtansa. Kun asiakas esimerkiksi ostaa saman saippuan tuotetilauksena ja kertamaksulla, molemmille luodaan oma rivikohta. Tuotetilauksilla voi myös olla omat toimitusrivit tilauksessa.

Rivikohtien komentosarjat

Komentosarjoja, jotka alentavat tilausten hintaa, sovelletaan seuraaviin:

  • ensimmäinen maksu toimituksen yhteydessä. Näitä alennuksia ei sovelleta ajastettuihin maksuihin.
  • ennakkoon maksetun toistotilauksen koko summa.

Toimituskomentosarjat

Komentosarjoja, jotka alentavat toimituskuluja, sovelletaan seuraaviin:

  • ensimmäinen maksu toimituksen yhteydessä. Näitä alennuksia ei sovelleta ajastettuihin maksuihin.
  • ennakkoon maksetun toistotilauksen koko summa.

Maksukomentosarjat

Asiakkaat voivat maksaa toistotilaus­tuotteita vain Shopify Paymentsillä. Varmista, ettei käytössäsi ole Shopify Paymentsin piilottava maksukomentosarja, jolloin asiakas ei voi maksaa toistotilaustaan.

Esimerkkejä

Seuraavissa kohdissa on esimerkkejä tilausten käytöstä:

Lisätietoja

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi