Hanki tilausluonnosten tietoja

Tilausluonnosten tietoja käyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki tilausluonnosten tietoja -toimintoa tilausluonnosten tietojen noutamiseen kaupastasi. Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Kentät

Hanki tilausluonnosten tietoja -toiminto sisältää seuraavat kentät.

Hanki tilausluonnosten tietoja -toiminnossa käytetyt kentät.
Kenttä Kuvaus
Tietojen lajitteluperuste Vaaditaan. Parametrit, joiden mukaan hakukyselyn palauttamat tiedot lajitellaan.
Tilausluonnosten enimmäismäärä Vaaditaan. Tilausluonnosten enimmäismäärä, jonka valitsemasi hakukysely voi palauttaa.
Suodata tietoja valitsemalla kysely Vaaditaan. Hakukysely, joka hankkii työnkulussa käytettävät tiedot. Valitse Lisäasetukset, jos haluat luoda oman luonnostilausten kyselyn käyttämällä Shopifyn API -hakusyntaksia.
Muokkaa kyselyä Hakukysely, jota käytetään tilausluonnosten valitsemiseen. Tätä kyselyä voidaan muokata tulosten mukauttamista varten.

Palautetut tiedot

Hanki tilausluonnosten tietoja -toiminto ei suoraan tee toimintoja kauppaasi. Sen sijaan se poimii tietoja kaupastasi kyselysi perusteella ja antaa kyseiset tiedot työnkulkusi myöhempien vaiheiden käytettäviksi.

Kun lisäät työnkulkuun Hanki tilausluonnoksen tietoja -toiminnon, tätä toimintoa noudattavat vaiheet voivat hyödyntää Hanki tilausluonnoksen tietoja -muuttujaa muuttujanvalitsimessa.Voit käyttää kyselysi poimimia tietoja seuraavissa ehdoissa ja toiminnoissa valitsemalla määritysruudun Palautetut tiedot -osiossa Hanki tilausluonnoksen tietoja.Jos käytät mukautettuja muuttujia, valitse getDraftOrderData-objekti.

Käynnistimet

Hanki tilausluonnosten tietoja -toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki kerran viikossa toistuvasta työnkulusta, joka tarkastaa viimeisen viikon aikana luodut tilausluonnokset ja lähettää sähköpostiviestin tilausluonnoksen tarkistamista varten, jos tilausluonnoksen kokonaishinta on vähintään 500 USD.

Tässä esimerkissä käytettävässä työnkulussa työnkulku on ajastettu suoritettavaksi aina sunnuntaisin klo 9.00. Hanki tilausluonnosten tietoja -toimintoa käytetään keräämään tietoja viimeisen viikon aikana luoduista tilausluonnoksista. Jos tilausluonnoksen kokonaissumma on vähintään 500 USD, tilausluonnosten tarkistamista varten lähetetään sisäinen sähköposti.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi