Kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottaminen kaikille käyttäjille

Shopifyn yritysylläpidon kohdasta Käyttäjät > Turvallisuus voit asettaa kaksivaiheisen tunnistautumisen pakolliseksi kauppoihisi kirjautumiseen kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Huomioitavaa kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottamisesta

Kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottaminen kaikille organisaation käyttäjille edellyttää käyttäjähallinnan oikeuksia.

Tietyille käyttäjille kaksivaiheista tunnistautumista ei voi pakottaa. Voit kuitenkin asettaa kaksivaiheisen tunnistautumisen kaikilta edellytettäväksi, mutta sitä ei pakoteta seuraaville käyttäjätyypeille:

 • vanha henkilöstö
 • Vain POS-sovellus
 • yhteistoimijat
 • käyttäjät, joita edellytetään käyttämään SAML-todennusta
 • Shopify POS ‑sovellukseen kirjautuvat käyttäjät
 • käyttäjät, jotka kirjautuvat Shopify-mobiilisovelluksen versiota 8.72.0 vanhempiin versioihin.

Kun kaksivaiheinen tunnistausuminen on asetettu pakolliseksi kaikille käyttäjille Shopifyn yritysylläpidossa, tunnistautumista ei voi hallinnoida yksittäisten käyttäjien osalta. Kaksivaiheisen tunnistautumisen toimeenpanon muuttaminen yksittäisen käyttäjän hallintaan jälkeenpäin ei palauta käyttäjien kirjautumisvaatimuksia, mutta mahdollistaa käyttäjien hallinnoimisen yksittäin, jos haluat poistaa edellytyksen kaksivaiheiseen tunnistautumiseen.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttäjän, Phillipan, ei tarvitse käyttää kaksivaiheista tunnistautumista. Otat organisaatiossasi käyttöön pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen. Kaikkia käyttäjiä eli myös Phillipaa edellytetään nyt käyttämään kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin muutat pakotusasetuksesi takaisin yksittäisten käyttäjien hallintaan. Phillipan käyttäjätileiltä edellytetään edelleen kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Jos haluat poistaa kaksivaiheisen tunnistautumisen vaatimuksen Phillipalta, voit tehdä sen hänen käyttäjäsivultaan.

Koska kaksivaiheista tunnistautumista voidaan edellyttää tunnistetietojen toimittajan kautta, tämä asetus ei vaikuta käyttäjiin, joilta edellytetään SAMK-todennuksen käyttöä. Jos SAML-vaatimus poistetaan näiltä käyttäjiltä ja kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttö on asetettu pakolliseksi organisaatiossasi, kyseisiltä käyttäjiltä edellytetään kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä, kun muutos on tehty.

Oletetaan esimerkiksi, että otat organisaatiossasi käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen. Organisaatioosi kuuluu käyttäjä, Emmy, jolta edellytetään SAML-todennuksen käyttöä sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin poistat Emmyn SAML-vaatimuksen. Häntä edellytetään automaattisesti käyttämään kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumiseen kyseisestä hetkestä alkaen.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen määrittäminen pakolliseksi

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Muuta asetusta.
 3. Valitse Pakollinen kaikille käyttäjille.
 4. Klikkaa Tallenna.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen pakottaminen kestää jonkin aikaa riippuen siitä, kuinka monta käyttäjää organisaatiossa on. Turvallisuus-sivulla näkyy banneri, joka ilmaisee muutosten olevan käynnissä, ja saat sähköpostitse tiedon, kun prosessi on valmis. Sähköposti sisältää myös tiedon mahdollisista pakotusprosessin aikana ilmenneistä virheistä ja listan kaikista käyttäjistä, joihin pakotusta ei täysimääräisesti sovelleta.

Virheiden hallinnointi

Kun kaksivaiheisen tunnistautumisen pakotusta otetaan käyttöön, kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöä edellytetään kaikilta kauppojesi käyttäjätileiltä. Tämän vuoksi on mahdollista, että prosessi tulee valmiiksi joidenkin käyttäjien osalta, mutta ei kaikkien, ja että joidenkin käyttäjien kirjautumisvaatimukset ovat eri kaupoissa erilaiset.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on organisaatiossasi kolme kauppaa. Otat pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöön. Kun prosessi on valmis, saat sähköpostitse tiedon, että kaksivaiheisen tunnistautumisen muutokset eivät tulleet valmiiksi yhden käyttäjäsi, Daveedin, osalta. Tällöin Daveedia lukuun ottamatta kaikkien organisaation käyttäjien on käytettävä kaksivaiheista tunnistautumista sisäänkirjautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Daveed saattaa joutua käyttämään kaksivaiheista tunnistautumista joissakin kaupoissasi, osaan kaupoista hän saattaa pystyä kirjautumaan ilman kaksivaiheista tunnistautumista.

Jos saat virheilmoituksen pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönoton jälkeen, yritä ottaa pakotus uudelleen käyttöön.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Yritä uudelleen.

Jos kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto jonkin käyttäjän osalta epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä Shopify Plus ‑tukeen.

Pakotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen poistaminen käytöstä

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen tunnistautuminen ‑kohdassa Muuta asetusta.
 3. Valitse Tietyt käyttäjät.
 4. Klikkaa Tallenna.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi