Kaksivaiheisen valtuutuksen pakottaminen kaikille käyttäjille

Shopifyn yritysylläpidon kohdasta Käyttäjät > Turvallisuus voit asettaa kaksivaiheisen tunnistautumisen pakolliseksi kauppoihisi kirjautumiseen kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Huomioitavaa kaksivaiheisen valtuutuksen pakottamisesta

Kaksivaiheisen valtuutuksen pakottaminen kaikille organisaation käyttäjille edellyttää käyttäjähallinnan oikeuksia.

Tietyille käyttäjille kaksivaiheista valtuutusta ei voi pakottaa. Voit kuitenkin asettaa kaksivaiheisen valtuutuksen kaikilta edellytettäväksi, mutta sitä ei pakoteta seuraaville käyttäjätyypeille:

 • vanha henkilöstö
 • Vain POS-sovellus
 • yhteistoimijat
 • käyttäjät, joita edellytetään käyttämään SAML-todennusta
 • Shopify POS ‑sovellukseen kirjautuvat käyttäjät
 • käyttäjät, jotka kirjautuvat Shopify-mobiilisovelluksen versiota 8.72.0 vanhempiin versioihin.

Kun kaksivaiheinen tunnistausuminen on asetettu pakolliseksi kaikille käyttäjille Shopifyn yritysylläpidossa, tunnistautumista ei voi hallinnoida yksittäisten käyttäjien osalta. Kaksivaiheisen tunnistautumisen toimeenpanon muuttaminen yksittäisen käyttäjän hallintaan jälkeenpäin ei palauta käyttäjien kirjautumisvaatimuksia, mutta mahdollistaa käyttäjien hallinnoimisen yksittäin, jos haluat poistaa edellytyksen kaksivaiheiseen tunnistautumiseen.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttäjän, Phillipan, ei tarvitse käyttää kaksivaiheista valtuutusta. Otat organisaatiossasi käyttöön pakotetun kaksivaiheisen valtuutuksen. Kaikkia käyttäjiä eli myös Phillipaa edellytetään nyt käyttämään kaksivaiheista valtuutusta sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin muutat pakotusasetuksesi takaisin yksittäisten käyttäjien hallintaan. Phillipan käyttäjätileiltä edellytetään edelleen kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöä kaikissa organisaatiosi kaupoissa. Jos haluat poistaa kaksivaiheisen valtuutuksen vaatimuksen Phillipalta, voit tehdä sen hänen käyttäjäsivultaan.

Koska kaksivaiheista valtuutusta voidaan edellyttää tunnistetietojen toimittajan kautta, tämä asetus ei vaikuta käyttäjiin, joilta edellytetään SAMK-todennuksen käyttöä. Jos SAML-vaatimus poistetaan näiltä käyttäjiltä ja kaksivaiheisen valtuutuksen käyttö on asetettu pakolliseksi organisaatiossasi, kyseisiltä käyttäjiltä edellytetään kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöä, kun muutos on tehty.

Oletetaan esimerkiksi, että otat organisaatiossasi käyttöön kaksivaiheisen valtuutuksen. Organisaatioosi kuuluu käyttäjä, Emmy, jolta edellytetään SAML-todennuksen käyttöä sisäänkirjautumisessa. Myöhemmin poistat Emmyn SAML-vaatimuksen. Häntä edellytetään automaattisesti käyttämään kaksivaiheista valtuutusta sisäänkirjautumiseen kyseisestä hetkestä alkaen.

Kaksivaiheisen valtuutuksen määrittäminen pakolliseksi

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen valtuutus ‑kohdassa Muuta asetusta.
 3. Valitse Pakollinen kaikille käyttäjille.
 4. Klikkaa Tallenna.

Kaksivaiheisen valtuutuksen pakottaminen kestää jonkin aikaa riippuen siitä, kuinka monta käyttäjää organisaatiossa on. Turvallisuus-sivulla näkyy banneri, joka ilmaisee muutosten olevan käynnissä, ja saat sähköpostitse tiedon, kun prosessi on valmis. Sähköposti sisältää myös tiedon mahdollisista pakotusprosessin aikana ilmenneistä virheistä ja listan kaikista käyttäjistä, joihin pakotusta ei täysimääräisesti sovelleta.

Virheiden hallinnointi

Kun kaksivaiheisen valtuutuksen pakotusta otetaan käyttöön, kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöä edellytetään kaikilta kauppojesi käyttäjätileiltä. Tämän vuoksi on mahdollista, että prosessi tulee valmiiksi joidenkin käyttäjien osalta, mutta ei kaikkien, ja että joidenkin käyttäjien kirjautumisvaatimukset ovat eri kaupoissa erilaiset.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on organisaatiossasi kolme kauppaa. Otat pakotetun kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöön. Kun prosessi on valmis, saat sähköpostitse tiedon, että kaksivaiheisen valtuutuksen muutokset eivät tulleet valmiiksi yhden käyttäjäsi, Daveedin, osalta. Tällöin Daveedia lukuun ottamatta kaikkien organisaation käyttäjien on käytettävä kaksivaiheista valtuutusta sisäänkirjautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Daveed saattaa joutua käyttämään kaksivaiheista valtuutusta joissakin kaupoissasi, osaan kaupoista hän saattaa pystyä kirjautumaan ilman kaksivaiheista valtuutusta.

Jos saat virheilmoituksen pakotetun kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöönoton jälkeen, yritä ottaa pakotus uudelleen käyttöön.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen valtuutus ‑kohdassa Yritä uudelleen.

Jos kaksivaiheisen valtuutuksen käyttöönotto jonkin käyttäjän osalta epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä Shopify Plus ‑tukeen.

Pakotetun kaksivaiheisen valtuutuksen poistaminen käytöstä

 1. Siirry Shopify-organisaation ylläpitäjässä kohtaan Käyttäjät > Turvallisuus.
 2. Klikkaa Kaksivaiheinen valtuutus ‑kohdassa Muuta asetusta.
 3. Valitse Tietyt käyttäjät.
 4. Klikkaa Tallenna.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi