Exempel på skript för fraktkostnad

Fraktskript interagerar med fraktkostnader och kan ändra prisets namn, synlighet, visningsordning och belopp. Dessa skript körs varje gång din kund får tillgång till sidan fraktalternativ i kassan.

Fraktskript som rabatterar en prenumeration gäller endast för prenumerationens första betalning. Efterföljande betalningar rabatteras inte av skriptet.

Skapa ett nytt skript med en tom mall, för att använda mallar på sidan.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till appar > Script Editor.
 2. Klicka på skapa skript.
 3. Klicka på Fraktpriser.
 4. Välj tom mall, klicka sedan skapa skript.
 5. I avsnittet för Ruby-källkod, radera standardraden för kod: Output.cart = Input.cart
 6. Kopiera ett skript från sidan och klistra in det i avsnittet för Ruby-källkod.
 7. Redigera skriptets avsnitt för anpassningsbara inställningar för att få det att fungera i din butik.
 8. Testa ditt skript. Om du vill ha mer information, se Testa och felsök Shopify-skript.
 9. Efter att ha testat:
  • klicka på spara utkast för att spara ett opublicerat utkast av skriptet, eller
  • klicka på spara och publicera för att skapa och publicera skriptet.

Lägg till ett meddelande till prisnamn för specifika provinser eller länder

Använd detta skript för att lägga till ett meddelande till fraktkostnader baserade på provinsen och landet för leveransadressen.

Lägg till exempel till ett meddelande till fraktkostnader för British Columbia och Ontario (Kanada) och Washington och New York (USA) som anger Due to COVID-19 disruptions, shipping may take longer than normal.

Obs! Användning av province och province_code samt country och country_code är specifik för regionens motsvarighet - dvs. provins/stat/region eller land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Add Message to Rate Names for Province or Country
#
# If the cart's shipping address province/country matches
# the entered settings, all shipping rates will have the
# entered message appended to their name.
#
# - 'country_code' is a 2-character abbreviation for the
# applicable country
# - 'province_code_match_type' determines whether we look for
# provinces that do, or don't, match the entered options, or
# all provinces. Can be:
# - ':include' to look for provinces that DO match
# - ':exclude' to look for provinces that DO NOT match
# - ':all' to look for all provinces
# - 'province_codes' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable provinces
# - 'message' is the message to append to rate names
# ================================================================
RATE_MESSAGE_FOR_PROVINCE_COUNTRY = [
 {
  country_code: "CA",
  province_code_match_type: :include,
  province_codes: ["BC", "ON"],
  message: "Due to COVID-19 disruptions, shipping may take longer than normal."
 },
 {
  country_code: "US",
  province_code_match_type: :include,
  province_codes: ["NY", "WA"],
  message: "Due to COVID-19 disruptions, shipping may take longer than normal."
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ===============================
# ================================================================
# ProvinceSelector
#
# Finds whether the supplied province code matches the entered
# strings.
# ================================================================
class ProvinceSelector
 def initialize(match_type, provinces)
  @match_type = match_type
  @provinces = provinces.map { |province| province.upcase.strip }
 end

 def match?(province_code)
  if @match_type == :all
   true
  else
   (@match_type == :include) == @provinces.any? { |province| province_code.upcase.strip == province }
  end
 end
end

# ================================================================
# AddMessageToRateForProvinceCountryCampaign
#
# If the cart's shipping address country/province matches the
# entered settings, all shipping rates will have the entered
# message appended to their name
# ================================================================
class AddMessageToRateForProvinceCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  return if cart.shipping_address.nil?

  address = cart.shipping_address

  @campaigns.each do |campaign|
   next unless address.country_code.upcase.strip == campaign[:country_code].upcase.strip

   province_selector = ProvinceSelector.new(campaign[:province_code_match_type],campaign[:province_codes])

   next unless province_selector.match?(address.province_code)

   shipping_rates.each do |shipping_rate|
    rate_name = shipping_rate.name + ' - ' + campaign[:message]
    shipping_rate.change_name(rate_name)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 AddMessageToRateForProvinceCountryCampaign.new(RATE_MESSAGE_FOR_PROVINCE_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Visa priser för ett specifikt postnummer, provins eller land

Använd detta skript för att endast visa specifika fraktkostnader för kunder från en viss plats.

Till exempel, så visar du endast en viss fraktkostnad för kunder som har postnumret 90210 i Kalifornien. Avgiften är dold för alla andra platser.

Obs! Användning av zip_code, province och province_code samt country och country_code är specifik för regionens motsvarighet - dvs. postnummer, provins/stat/region eller land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Rate(s) for Zip/Province/Country
#
# If the cart's shipping address country/province/zip match the
# entered settings, the entered rate(s) are shown, and all other
# rates are hidden. Otherwise, the entered rate(s) are hidden.
#
# - 'country_code' is a 2-character abbreviation for the
# applicable country
# - 'province_code' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable province(s)
# - 'zip_code_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'zip_codes' is a list of strings to identify zip codes
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - ':all' for all rates
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# - if using ':all' above, this can be set to 'nil'
# ================================================================
SHOW_RATES_FOR_ZIP_PROVINCE_COUNTRY = [
 {
  country_code: "US",
  province_code: "CA",
  zip_code_match_type: :exact,
  zip_codes: ["90210"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ZipCodeSelector
#
# Finds whether the supplied zip code matches any of the entered
# strings.
# ================================================================
class ZipCodeSelector
 def initialize(match_type, zip_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @zip_codes = zip_codes.map { |zip_code| zip_code.upcase.strip }
 end

 def match?(zip_code)
  @zip_codes.any? { |zip| zip_code.to_s.upcase.strip.send(@comparator, zip) }
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names&.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  if @match_type == :all
   true
  else
   @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
  end
 end
end

# ================================================================
# ShowRatesForZipProvinceCountryCampaign
#
# If the cart's shipping address zip/province/country match the
# entered settings, the entered rate(s) are shown, and all other
# rates are hidden. Otherwise, the entered rate(s) are hidden.
# ================================================================
class ShowRatesForZipProvinceCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  address = cart.shipping_address

  @campaigns.each do |campaign|
   zip_code_selector = ZipCodeSelector.new(campaign[:zip_code_match_type], campaign[:zip_codes])
   rate_name_selector = RateNameSelector.new(campaign[:rate_match_type], campaign[:rate_names])

   if address.nil?
    full_match = false
   else
    country_match = address.country_code.upcase.strip == campaign[:country_code].upcase.strip
    province_match = address.province_code.upcase.strip == campaign[:province_code].upcase.strip
    zip_match = zip_code_selector.match?(address.zip)
    full_match = country_match && province_match && zip_match
   end

   shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
    rate_name_selector.match?(shipping_rate) != full_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowRatesForZipProvinceCountryCampaign.new(SHOW_RATES_FOR_ZIP_PROVINCE_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Dölj priser för specifikt postnummer, provins eller land

Använd detta skript för att dölja specifika priser från kunder från en viss plats.

Till exempel så kan du dölja en viss fraktkostnad från kunder som har postnummer 90210 i Kalifornien.

Obs! Användning av zip_code, province och province_code samt country och country_code är specifik för regionens motsvarighet - dvs. postnummer, provins/stat/region eller land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Rate(s) for Zip/Province/Country
#
# If the cart's shipping address country/province/zip match the
# entered settings, the entered rate(s) are hidden.
#
# - 'country_code' is a 2-character abbreviation for the
# applicable country or region
# - 'province_code' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable provinces or states
# - 'zip_code_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'zip_codes' is a list of strings to identify zip codes
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - ':all' for all rates
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# - if using ':all' above, this can be set to 'nil'
# ================================================================
HIDE_RATES_FOR_ZIP_PROVINCE_COUNTRY = [
 {
  country_code: "US",
  province_code: "CA",
  zip_code_match_type: :exact,
  zip_codes: ["90210"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ZipCodeSelector
#
# Finds whether the supplied zip code matches any of the entered
# strings.
# ================================================================
class ZipCodeSelector
 def initialize(match_type, zip_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @zip_codes = zip_codes.map { |zip_code| zip_code.upcase.strip }
 end

 def match?(zip_code)
  @zip_codes.any? { |zip| zip_code.to_s.upcase.strip.send(@comparator, zip) }
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names&.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  if @match_type == :all
   true
  else
   @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
  end
 end
end

# ================================================================
# HideRatesForZipProvinceCountryCampaign
#
# If the cart's shipping address zip/province/country match the
# entered settings, the entered rate(s) are hidden.
# ================================================================
class HideRatesForZipProvinceCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  address = cart.shipping_address

  return if address.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   zip_code_selector = ZipCodeSelector.new(campaign[:zip_code_match_type], campaign[:zip_codes])

   country_match = address.country_code.upcase.strip == campaign[:country_code].upcase.strip
   province_match = address.province_code.upcase.strip == campaign[:province_code].upcase.strip
   zip_match = zip_code_selector.match?(address.zip)

   next unless country_match && province_match && zip_match

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(campaign[:rate_match_type], campaign[:rate_names])

   shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
    rate_name_selector.match?(shipping_rate)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideRatesForZipProvinceCountryCampaign.new(HIDE_RATES_FOR_ZIP_PROVINCE_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Dölj priser för specifika produkter i vissa länder

Använd detta skript för att dölja priser från kunder från ett visst land när de köper en viss artikel.

Till exempel så kan du dölja en viss fraktkostnad från kunder i Kanada om de köper en T-shirt.

Obs: country och country_code är specifika för regionens motsvarighet - t ex land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Rate(s) for Product/Country
#
# If the cart contains any matching items, and we have a matching
# country, the entered rate(s) are hidden.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - 'product_selectors' is a list of tags or IDs to identify
# associated products
# - 'country_code_match_type' determines whether we look for
# countries that do, or don't, match the entered options, or
# all countries. Can be:
# - ':include' to look for countries that DO match
# - ':exclude' to look for countries that DO NOT match
# - ':all' to look for all countries
# - 'country_codes' is a list of country code abbreviations
# - ie. United States would be `US`
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - ':all' for all rates
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# - if using ':all' above, this can be set to 'nil'
# ================================================================
HIDE_RATES_FOR_PRODUCT_AND_COUNTRY = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :product_id,
  product_selectors: [1234567890987, 1234567890986],
  country_code_match_type: :include,
  country_codes: ["CA"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end
end

# ================================================================
# CountrySelector
#
# Finds whether the supplied country code matches the entered
# strings.
# ================================================================
class CountrySelector
 def initialize(match_type, countries)
  @match_type = match_type
  @countries = countries.map { |country| country.upcase.strip }
 end

 def match?(country_code)
  if @match_type == :all
   true
  else
   (@match_type == :include) == @countries.any? { |country| country_code.upcase.strip == country }
  end
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names&.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  if @match_type == :all
   true
  else
   @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
  end
 end
end

# ================================================================
# HideRatesForProductCountryCampaign
#
# If the cart contains any matching items, and we have a matching
# country, the entered rate(s) are hidden.
# ================================================================
class HideRatesForProductCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  address = cart.shipping_address

  return if address.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   country_selector = CountrySelector.new(campaign[:country_code_match_type], campaign[:country_codes])
   product_match = cart.line_items.any? { |line_item| product_selector.match?(line_item) }
   country_match = country_selector.match?(address.country_code)

   next unless product_match && country_match

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(
    campaign[:rate_match_type],
    campaign[:rate_names],
   )

   shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
    rate_name_selector.match?(shipping_rate)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideRatesForProductCountryCampaign.new(HIDE_RATES_FOR_PRODUCT_AND_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Dölj priser för postboxleveranser

Använd detta skript för att dölja ett specifikt pris för kunder om deras leveransadress är en post box.

Obs! Användning av province och province_code samt country och country_code är specifik för regionens motsvarighet - dvs. provins/stat/region eller land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Rate(s) for PO Box addresses
#
# If the shipping address contains any of the entered "PO Box"
# identifiers, the entered rate(s) are hidden.
#
# - 'po_box_triggers' is a list of possible strings for a PO
# Box address
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - ':all' for all rates
# - 'rate_names' is a list of rates to show/hide if the above
# conditions are met
# ================================================================
HIDE_RATES_FOR_PO_BOX = [
 {
  po_box_triggers: [
   "po box", "post office", "p o box", "p.o.box", "p.o. box", "p.o box", "pobox",
   "post office box", "post box", "p. o. box", "po. box", "postal box",
  ],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate", "Other Shipping Rate"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# AddressSelector
#
# Finds whether the supplied address contains any of the entered
# strings.
# ================================================================
class AddressSelector
 def initialize(triggers)
  @triggers = triggers.map { |trigger| trigger.downcase.strip }
 end

 def match?(address)
  address_fields = [address.address1, address.address2].map do |line|
   line.nil? ? "" : line.downcase
  end

  address_fields = address_fields.join(" ")
  @triggers.any? { |trigger| address_fields.include?(trigger) }
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  if @match_type == :all
   true
  else
   @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
  end
 end
end

# ================================================================
# HideRatesForPOBoxCampaign
#
# If the shipping address contains any of the entered "PO Box"
# identifiers, the entered rate(s) are hidden.
# ================================================================
class HideRatesForPOBoxCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  address = cart.shipping_address

  return if address.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   next unless AddressSelector.new(campaign[:po_box_triggers]).match?(address)

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(
    campaign[:rate_match_type],
    campaign[:rate_names],
   )

   shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
    rate_name_selector.match?(shipping_rate)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideRatesForPOBoxCampaign.new(HIDE_RATES_FOR_PO_BOX),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Visa priser efter kundtagg

Använd detta skript för att enbart visa ett specifikt pris för specifikt taggade kunder.

Till exempel så kan du visa endast en viss fraktkostnad för kunder med taggen VIP.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Rate(s) for Customer Tag
#
# If we have a matching customer, the entered rate(s) will be
# shown, and all others will be hidden. Otherwise, the entered
# rate(s) will be hidden.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the
# customer to be tagged with any of the entered tags or not.
# Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to trigger the
# campaign
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# ================================================================
SHOW_RATES_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate", "Other Shipping Rate"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowRateForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer, the entered rate(s) will be
# shown, and all others will be hidden. Otherwise, the entered
# rate(s) will be hidden.
# ================================================================
class ShowRateForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(
    campaign[:customer_tag_match_type],
    campaign[:customer_tags]
   )

   customer_match = cart.customer.nil? ? false : customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(
    campaign[:rate_match_type],
    campaign[:rate_names]
   )

   shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
    rate_name_selector.match?(shipping_rate) != customer_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowRateForCustomerTagCampaign.new(SHOW_RATES_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Arrangera om priser

Använd skriptet för att ändra standardordningen för fraktkostnader som erbjuds till kunderna.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# The order in which you would like your rates to display
# ================================================================
DESIRED_RATE_ORDER = [
 "Shipping Rate 1", "Shipping Rate 2", "Shipping Rate 3",
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ReorderRatesCampaign
#
# Reorders rates into the entered order
# ================================================================
class ReorderRatesCampaign
 def initialize(desired_order)
  @desired_order = desired_order.map { |item| item.downcase.strip }
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  shipping_rates.sort_by! { |rate| @desired_order.index(rate.name.downcase.strip) || Float::INFINITY }
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ReorderRatesCampaign.new(DESIRED_RATE_ORDER),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Rabattpriser efter rabattkod

Använd detta skript för att erbjuda rabatt på ett specifikt pris om kunden har använt en specifik rabattkod i kassan.

Till exempel, om din kund har använt rabattkoden "DISCOUNT_15" så rabatterar du en viss kostnad.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Discount Rate(s) by Discount Code(s)
#
# If one of the entered discount codes is used, the entered
# rate(s) are discounted by the entered amount.
#
# - 'discount_code_match_type' determines whether the below
# strings should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'discount_codes' is a list of strings to identify discount
# codes
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
DISCOUNTS_FOR_DISCOUNT_CODES = [
 {
  discount_code_match_type: :exact,
  discount_codes: ["TESTCODE1", "TESTCODE2"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate", "Other Shipping Rate"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 100,
  discount_message: "Free Shipping with discount code"
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountCodeSelector
#
# Finds whether the supplied discount code matches any of the
# entered codes.
# ================================================================
class DiscountCodeSelector
 def initialize(match_type, discount_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @discount_codes = discount_codes.map { |discount_code| discount_code.upcase.strip }
 end

 def match?(discount_code)
  @discount_codes.any? { |code| discount_code.code.upcase.send(@comparator, code) }
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names.
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied shipping rate.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   discount_amount * 0.01
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(shipping_rate)
  rate_discount = if @discount_type == :percent
   shipping_rate.price * @discount_amount
  else
   @discount_amount
  end

  shipping_rate.apply_discount(rate_discount, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountRatesForDiscountCodeCampaign
#
# If one of the entered discount codes is used, the entered
# rate(s) are discounted by the entered amount.
# ================================================================
class DiscountRatesForDiscountCodeCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  return if cart.discount_code.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   discount_code_selector = DiscountCodeSelector.new(campaign[:discount_code_match_type], campaign[:discount_codes])

   next unless discount_code_selector.match?(cart.discount_code)

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(campaign[:rate_match_type], campaign[:rate_names])
   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message],
   )

   shipping_rates.each do |shipping_rate|
    next unless rate_name_selector.match?(shipping_rate)
    discount_applicator.apply(shipping_rate)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DiscountRatesForDiscountCodeCampaign.new(DISCOUNTS_FOR_DISCOUNT_CODES),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Rabatt efter kundtagg

Använd detta skript för att rabattera ett specifikt pris för specifikt taggade kunder.

Erbjud till exempel 10 % rabatt på en viss kostnad om kunden har VIP-taggen.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Discount Rate(s) for Customer Tag(s)
#
# If we have a matching customer, the entered rate(s) are
# discounted by the entered amount.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to qualify for
# a discount
# - 'rate_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'rate_names' is a list of strings to identify rates
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  rate_match_type: :exact,
  rate_names: ["Shipping Rate", "Other Shipping Rate"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: "10% off shipping for tagged customers"
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# RateNameSelector
#
# Finds whether the supplied rate name matches any of the entered
# names
# ================================================================
class RateNameSelector
 def initialize(match_type, rate_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @rate_names = rate_names.map { |rate_name| rate_name.downcase.strip }
 end

 def match?(shipping_rate)
  @rate_names.any? { |name| shipping_rate.name.downcase.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied shipping rate
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   discount_amount * 0.01
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(shipping_rate)
  rate_discount = if @discount_type == :percent
   shipping_rate.price * @discount_amount
  else
   @discount_amount
  end

  shipping_rate.apply_discount(rate_discount, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountRatesForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer, the entered rate(s) are
# discounted by the entered amount.
# ================================================================
class DiscountRatesForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, shipping_rates)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(campaign[:customer_tag_match_type], campaign[:customer_tags])

   next unless customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   rate_name_selector = RateNameSelector.new(campaign[:rate_match_type], campaign[:rate_names])
   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message],
   )

   shipping_rates.each do |shipping_rate|
    next unless rate_name_selector.match?(shipping_rate)
    discount_applicator.apply(shipping_rate)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DiscountRatesForCustomerTagCampaign.new(DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Visa endast transportörsberäknade priser

Använd detta skript för att enbart visa priser beräknade av budet. Om det inte finns några priser beräknade av budet, visas dina manuellt skapade priser.

# ================================================================
# Carrier Calculated Rate Fallback
#
# As long as carrier calculated rates are available, Shopify rates
# will be hidden.
# ================================================================
class CalculatedRateFallbackCampaign
 def run(shipping_rates)
  has_calculated_rates = shipping_rates.any?{ |shipping_rate| shipping_rate.source.downcase != 'shopify' }

  return unless has_calculated_rates

  shipping_rates.delete_if { |shipping_rate| shipping_rate.source.downcase == 'shopify' }
 end
end

CAMPAIGNS = [
 CalculatedRateFallbackCampaign.new(),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.shipping_rates)
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis