Översikt över orderanalys

På ordersidan kan du få en snabb överblick över dina ordrar, inklusive volym, flöde och distribution, i orderanalysfältet. Analysfältet, som visas högst upp på din ordersida, tillhandahåller mätvärden för den valda tidsperioden med jämförelsedata som hjälper dig att se hur det har förändrats.

Analysfältet visar ordermätvärden för den tidsperiod du valt. Varje mätvärde innehåller en indikation för huruvida mätvärdet ökade, minskade eller förblev detsamma jämfört med motsvarande föregående tidsperiod. Om du till exempel väljer att visa de senaste 7 eller 30 dagarna kommer det att jämföras med de föregående 7 eller 30 dagarna. Om du väljer att visa idag kommer det att jämföras med det dagliga genomsnittet av mätvärdet för de senaste sju dagarna. Om du vill ha mer detaljerad information om dina ordrar kan du få åtkomst till orderanalysrapporterna genom att klicka på något av mätvärdena i orderanalysfältet.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

  2. Valfritt: Välj ett datumintervall för att visa data från en annan tidsperiod.

Följande tabell visar de mätvärden som finns tillgängliga i orderanalysfältet och vilka rapporter de länkar till för ytterligare information:

Rapportinformation som finns tillgänglig i analysfältet
Villkor Definition Relaterad rapport
Totalt antal ordrar Det totala antalet ordrar för den valda tidsperioden, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Ordrar över tid
Artiklar beställda över tid Det totala antalet beställda artiklar för den valda tidsperioden, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Produktordrar och returer
Returer Det totala antalet artiklar som returnerats för den valda tidsperioden, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Produktordrar och returer
Distribuerade ordrar över tid Det totala antalet ordrar som distribuerades för den valda tidsperioden, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Distribution över tid
Levererade ordrar över tid Det totala antalet ordrar som levererades för den valda tidsperioden, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Distribution över tid
Tid för distribuering Genomsnittlig tid, antingen i timmar eller dagar, som krävs för att distribuera en order, inklusive en jämförelse som visar ökningen eller minskningen från föregående tidsperiod. Rapporten Tider för distribution, frakt och leverans

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis