Orderrapporter

Orderrapporterna ger inblick i din ordervolym, distribution, frakt, leverans och returer.

Visa dina orderrapporter

Produktordrar och returer

Rapporten Produktordrar och returer hjälper dig att förstå vilka produkter som är dina bästsäljare och vilka som oftast returneras. Rapporten visar det totala antalet produkter som beställts under den valda tidsperioden och hur många av dem som returnerades.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Produktordrar och returer
Villkor Definition
Produktnamn Namnet på produkterna som beställdes under den valda tidsperioden.
Beställd kvantitet Det totala antalet beställda artiklar under den valda tidsperioden.
Returnerad kvantitet Det totala antalet returnerade artiklar under den valda tidsperioden.
Returkostnad Andelen returnerade artiklar jämfört med det totala antalet artiklar som beställdes under den valda tidsperioden.

Ordrar över tid

Orderrapporten över tid visar totalt antal ordrar som tagits emot under den valda tidsperioden.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Ordrar över tid
Villkor Definition
Ordrar Totalt antal ordrar som tagits emot under den valda tidsperioden.
Genomsnittligt antal sålda ordrar Det genomsnittliga antalet enskilda produktenheter per order under den valda tidsperioden.
Genomsnittligt ordervärde Det genomsnittliga dollarbeloppet per order under den valda tidsperioden.
Returnerade artiklar Det totala antalet enskilda produktenheter som returnerades under den valda tidsperioden.

Tider för distribution, frakt och leverans

Leverans-, frakt och distributionstiderna rapporterar den tid det tar för ordrar att gå igenom hela distributionsprocessen, från orderkvitto till leverans till din kund. Diagrammet i denna rapport visar antalet ordrar som slutförde det valda steget mot varje timme eller daglig slutförandeperiod och visar mediantider (eller typiska tider) som det tog för ordrar att slutföra det valda steget.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Tider för distribution, frakt och leverans
Villkor Definition
Tid för distribuering Antalet ordrar som markerats som distribuerade under den angivna tidsperioden, för varje timvis eller daglig slutförandeperiod, beräknat från när ordern mottogs tills att den distribuerades. T.ex. 20 ordrar hade en distributionstid på under en timme efter att de mottogs.
Tid för frakt Antalet ordrar som markerats som skickade under den angivna tidsperioden, för varje timvis eller daglig slutförandeperiod, beräknat från när ordern skickades tills att den levererades. T.ex. 10 ordrar hade en leveranstid på mellan 1 och 2 timmar efter att de skickades.
Tid för leverans Antalet ordrar som markerats som levererade under en given tidsperiod, för varje timvis eller daglig distributionsperiod, beräknat från när ordern mottogs tills att den levererades. T.ex. 15 ordrar hade en leveranstid på mellan 2 och 3 dagar efter att de mottogs.

Distribution över tid

Rapporten Distribution över tid visar det totala antalet ordrar som antingen har distribuerats, skickats eller levererats under den valda tidsperioden.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Distribution över tid
Villkor Definition
Distribuerade ordrar Antal ordrar som distribuerades under den valda tidsperioden.
Skickade ordrar Antalet ordrar som skickades under den valda tidsperioden.
Levererade ordrar Antalet ordrar som levererades under den valda tidsperioden.

Fraktsedlar över tid

Rapporten Fraktsedlar över tid hjälper dig att förstå dina köptrender och kostnader för Shopify Shipping-fraktsedlar. Rapporten exkluderar retursedlar, annullerade eller ogiltigförklarade fraktsedlar, justeringar och fraktsedlar som inte köpts via Shopify Shipping. Kostnaderna rapporteras i din butiksvaluta.

Det kan ta upp till 24 timmar för fraktsedlar att visas i rapporten. Rapporten Fraktsedlar över tid är tillgänglig på Basic Shopify-planen eller högre.

Rapportinformation tillgänglig i rapporten Fraktsedlar över tid
Villkor Definition
Fraktsedlar Antal etiketter som köpts under den valda tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden för fraktsedlar som köpts under vald tidsperiod.
Genomsnittlig kostnad per fraktsedel Den genomsnittliga kostnaden för fraktsedlar som köpts under vald tidsperiod.

Fraktsedlar

Rapporten Fraktsedlar visar en sammanställning av de Shopify Shipping-fraktsedlar som du har köpt under en vald tidsperiod. Rapporten exkluderar retursedlar, annullerade eller ogiltigförklarade fraktsedlar, justeringar och fraktsedlar som inte köpts via Shopify Shipping. Kostnaderna rapporteras i din butiksvaluta.

Det kan ta upp till 24 timmar för etiketterna att visas i rapporten. Rapporten Fraktsedlar finns tillgänglig i Basic Shopify-planen eller högre.

Se följande tabell för kolumner som kan läggas till i rapporten och som används för att filtrera rapporten.

Rapportinformation tillgänglig i rapporten Fraktsedlar
Villkor Definition
Ordernummer Ordernumret som etiketten köptes för.
Ursprungsland Landet som paketet skickades från.
Ursprungets postnummer Det postnummer som paketet skickades från.
Destinationsland Det land som paketet skickades till.
Destinationens postnummer Postnumret som paketet skickades till.
Transportör Det budföretag som användes för att skicka paketet.
Leveranstjänst Frakttjänsten som användes för att skicka paketet.
Spårningsnummer Spårningsnumret som anges för paketet, i förekommande fall.
Förpackningsnamn Namnet på paketet som valts för att skicka ordern.
Förpackningstyp Den typ av förpackning som ordern skickades i.
Paketets längd, bredd eller höjd Det förvalda värdet av längden, bredden eller höjden på det paket som valts för att leverera ordern.
Enheter för förpackningsmått Måttenheten som används i måtten på det paket som valts för att leverera ordern.
Totalt viktvärde Det numeriska värdet av paketets totala vikt och dess innehåll.
Enheter för totalvikt Måttenheten för den totala vikten.
Kunden betalade Beloppet som kunden betalade för frakt.
Valuta Din butiks valuta.
Shopify-besparingar Värdet på rabatten som erhållits på fraktsedeln.
Kostnad Kostnaden för den köpta fraktsedeln.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis