Ordrerapporter

Ordrerapporterne giver indblik i antallet af ordrer, klargøring, afsendelse, levering og returnering.

Se dine ordrerapporter

Produktordrer og -returneringer

Rapporten Produktordrer og -returneringer giver dig et indblik i, hvilke af dine produkter, der sælger bedst, og hvilke der oftest returneres. Rapporten viser det samlede antal produkter, der blev bestilt i den valgte periode, og hvor mange af dem der blev returneret.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Produktordrer og -returneringer
Vilkår Definition
Produkttitel Navnet på de produkter, der blev bestilt i den valgte periode.
Bestilt antal Det samlede antal varer, der blev bestilt i den valgte periode.
Returneret antal Det samlede antal varer, der er returneret i den valgte periode.
Returhyppighed Procentdelen af varer, der blev returneret, sammenlignet med antallet af varer, der blev bestilt i den valgte periode.

Ordrer over tid

Rapporten Ordrer over tid viser det samlede antal ordrer, der er modtaget i den valgte periode.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Ordrer over tid
Vilkår Definition
Ordrer Det samlede antal ordrer, der blev modtaget i den valgte periode.
Gennemsnitligt antal bestilte enheder Det gennemsnitlige antal enkeltstående produktenheder pr. ordre i den valgte periode.
Gennemsnitlig ordreværdi Det gennemsnitlige beløb pr. ordre i den valgte periode.
Returnerede varer Det samlede antal enkeltstående produktenheder, der blev returneret i den valgte periode.

Tider for klargøring, afsendelse og levering

Rapporten Tider for klargøring, afsendelse og levering rapporterer den tid, det tager for ordrer at gennemgå hele klargøringsprocessen, fra ordremodtagelsen til levering til din kunde. Diagrammet i denne rapport viser antallet af ordrer, der fuldførte den valgte fase mod hver time eller hver daglige fuldførelsesperiode, og viser den mediane (eller typiske) tid, det tog at gennemføre den valgte fase.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Tider for klargøring, afsendelse og levering
Vilkår Definition
Tid til klargøring Antallet af ordrer, der er markeret som klargjort i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev modtaget, til den blev klargjort. Det tog f.eks. under en time at klargøre 20 ordrer, efter de var blevet modtaget.
Tid til afsendelse Antallet af ordrer, der er markeret som afsendt i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev afsendt, til den blev leveret. Det tog f.eks. 1-2 timer at levere 10 ordrer, efter de var blevet afsendt.
Tid til levering Antallet af ordrer, der er markeret som leveret i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev modtaget, til den blev leveret. Det tog f.eks. 15 ordrer 2-3 dage af blive leveret, efter de var blevet modtaget.

Klargøring over tid

Rapporten Klargøring over tid viser det samlede antal ordrer, der enten blev klargjort, afsendt eller leveret i den valgte periode.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Klargøring over tid
Vilkår Definition
Klargjorte ordrer Antallet af ordrer, der er klargjort i den valgte periode.
Afsendte ordrer Antallet af ordrer, der er afsendt i den valgte periode.
Leverede ordrer Antallet af ordrer, der er leveret i den valgte periode.

Fragtlabels over tid

Rapporten Fragtlabels over tid giver dig en forståelse af dine købstendenser og -omkostninger for Shopify Shipping-labels. Rapporten omfatter ikke returlabels, annullerede labels, justeringer og labels, som ikke er købt via Shopify Shipping. Priser rapporteres i din butiksvaluta.

Det kan tage op til 24 timer, før labels vises i rapporten. Rapporten Fragtlabels over tid er tilgængelig med Basic Shopify-abonnementet eller derover.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Fragtlabels over tid
Vilkår Definition
Labels Antallet af labels, der er købt i den valgte periode.
Omkostninger Den samlede pris for labels, der blev købt i den valgte periode.
Gennemsnitlig pris pr. label Den gennemsnitlige pris på et label, der blev købt i den valgte periode.

Fragtlabels

Rapporten Fragtlabels viser en udspecificering af de Shopify Shipping-labels, du har købt i en valgt periode. Rapporten omfatter ikke returlabels, annullerede labels, justeringer og labels, som ikke er købt via Shopify Shipping. Priser rapporteres i din butiksvaluta.

Det kan tage op til 24 timer, før labels vises i rapporten. Rapporten Fragtlabels er tilgængelig med Basic Shopify-abonnementet eller derover.

Du kan få mere at vide om kolonner, der kan føjes til rapporten og bruges til at filtrere rapporten i nedenstående tabel.

Rapportoplysninger, der er tilgængelige i rapporten Fragtlabels
Vilkår Definition
Ordrenummer Det ordrenummer, som labelen blev købt til.
Oprindelsesland Det land, som pakken blev afsendt fra.
Oprindelsespostnummer Det postnummer, som pakken blev sendt fra.
Destinationsland Det land, som pakken blev sendt til.
Destinationspostnummer Det postnummer, som pakken blev afsendt til.
Fragtfirma Fragtfirmaet plejede at afsende pakken.
Leveringstjeneste Leveringstjenesten, der blev brugt til at afsende pakken.
Trackingnummer Det trackingnummer, der er angivet for pakken, hvis det er relevant.
Pakkenavn Navnet på den emballage, der er valgt til at afsende ordren.
Pakketype Den type pakke, der blev valgt til afsendelse af ordren.
Pakkens længde, bredde eller højde Den numeriske værdi for længden, bredden eller højden på den emballage, der er valgt til at afsende ordren.
Pakkens dimensionsenheder Den måleenhed, der bruges i dimensionerne på den emballage, der er valgt til at afsende ordren.
Samlet vægtværdi Den numeriske værdi af pakkens samlede vægt og dens indhold.
Samlede vægtenheder Måleenhed for den samlede vægt.
Betalt af kunden Det beløb, kunden har betalt for levering.
Valuta Valutaen for din butik.
Shopify-besparelser Værdien af den rabat, der er modtaget på fragtlabelen.
Omkostninger Omkostningerne for den købte fragtlabel.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis