Kunderapporter

Med følgende rapporter kan du få nyttige indblik i dine kunder, herunder deres gennemsnitlige ordreantal, gennemsnitlige ordretotaler og forventet købsværdi:

 • Kunder over tid
 • Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder
 • Kunder efter lokation
 • Tilbagevendende kunder
 • Engangskunder
 • Analyse af kundekohorte
 • Forventet forbrugsniveau

På grund af den måde, som kunderapporterne genereres på, vil de muligvis ikke vise al aktivitet i din butik fra de seneste 12 timer. Når du åbner rapporten Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder, er dataene dog opdaterede helt indtil de seneste få sekunder. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Dataene i kunderapporter er baseret på hele ordrehistorikken for de nye kunder i rapporten, og ikke kun de ordrer, der er afgivet i den valgte periode. Hvis du f.eks. tilgår en rapport for november, vises en ny kunde fra denne måned stadig som en tilbagevendende kunde, selvom kunden først har foretaget sit andet køb i december.

Tilgå dine kunderapporter

Trin:

Kunder over tid

Rapporten Kunder over tid viser, hvor mange kunder der har afgivet ordrer i din butik.

Du kan vælge en tidsenhed i rullemenuen Gruppér efter for at styre, hvordan dataene grupperes.

Rapporttabellen viser to rækker for hver tidsenhed, når der er begge typer af kunder: En for førstegangskunder, og en for tilbagevendende kunder. En førstegangskunde er en kunde, der har afgivet sin første ordre i din butik. En tilbagevendende kunde er en kunde, der har afgivet en ordre, og hvis ordrehistorik allerede indeholder mindst én ordre.

Du kan finde følgende data for hver tidsenhed:

 • Antallet af nye kunder (førstegangskunder), som har afgivet en ordre i løbet af denne periode. En sådan gruppe af kunder kaldes ofte en ny kohorte af kunder.
 • Antallet af tilbagevendende kunder, som har afgivet en ordre i løbet af denne periode.

Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder

Rapporten Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder viser værdien af ordrer, der afgives af førstegangskunder og tilbagevendende kunder.

Du kan klikke på Gruppér efter for at vælge den tidsenhed, som du vil have vist det samlede salg med i grafen: time, dag, uge, måned, kvartal, år, tid på døgnet, ugedag eller måned på året. Tidsenheden angiver, hvordan det samlede salg er grupperet.

Rapporttabellen viser to rækker for hver tidsenhed, når der er begge typer af kunder: En for førstegangskunder, og en for tilbagevendende kunder. En førstegangskunde er en kunde, der har afgivet sin første ordre i din butik. En tilbagevendende kunde er en kunde, der har afgivet en ordre, og hvis ordrehistorik allerede indeholder mindst én ordre.

Du kan finde følgende data for hver tidsenhed:

 • Det antal ordrer, der er afgivet af hver kundegruppe
 • Værdien af ordrer (samlet salg), som hver kundegruppe har afgivet

Kunder efter lokation

Rapporten Kunder efter lokation viser data for nye kunder organiseret efter geografisk lokation. Nye kunder er organiseret efter den geografiske lokation i deres standardadresse i din Shopify-administrator.

For hvert geografisk område kan du finde:

 • Antallet af nye kunder, som har afgivet deres første ordre inden for den valgte periode
 • Det samlede antal ordrer, som disse kunder har afgivet siden deres første ordre
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Totalerne Ordrer og Brugt beløb til dato er baseret på hele ordrehistorikken for de nye kunder i rapporten, og ikke kun de ordrer, der er afgivet i den valgte periode.

Tilbagevendende kunder

Rapporten Tilbagevendende kunder viser data om alle dine kunder, hvis ordrehistorik indeholder mindst to ordrer.

Du kan finde følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre
 • Datoen for deres seneste ordre
 • Det antal ordrer, de har afgivet
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Engangskunder

Rapporten Engangskunder viser data om alle dine kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.

Du kan finde følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre.
 • Det antal ordrer, de har afgivet, som er 1
 • Værdien af deres ordre, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner.

Analyse af kundekohorte

Rapporten Analyse af kundekohorte viser data om din kundeerhvervelse og -fastholdelse. En kohorte defineres som en gruppe af kunder med lignende egenskaber. I rapporten Analyse af kundekohorte grupperes kunder i kohorte baseret på den dato, hvor de afgav deres første ordre.

Du kan bruge denne rapport til at se, hvilke kunder der har foretaget gentagne køb for at identificere dine mest værdifulde kunder. Du kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig med at træffe beslutninger om, hvornår du skal foretage retargeting af kunder, hvilke kunder du skal foretage retargeting af, og hvilke kunder der har lavere værdi.

Analyse af kundekohorte indeholder følgende elementer:

Tabel med kohorteanalyse

Tabellen med kohorteanalysen viser data om kunders gentagne køb baseret på, hvornår kunderne foretog deres første køb. Hver række repræsenterer en kohorte af kunder, der foretog deres første køb i samme periode. Den første kolonne viser navnet på kohorten baseret på uge, måned eller kvartal for det første køb. Den anden kolonne viser summen af den valgte parameter for hver kohorterække. Den tredje kolonne viser det valgte parameter for kohortens første ordrer. Resten af kolonnerne viser det valgte parameter over uger, måneder eller kvartaler siden den første ordre. Kolonnen for periode 0 registrerer tilbagevendende ordrer efter kohortens kunder i samme periode som deres første ordre.

Lad os f.eks. sige, at kunden John foretog sit første køb i februar 2022. John foretog derefter nyt et køb i februar 2022, juni 2022 og i september 2022. I den månedlige kohorteanalyse for 2022 vil John indgå i kohorten for februar og tælles som en gentagen kunde i Måned 0, Måned 4 og Måned 7.

Du kan tilpasse rapporten på følgende måder:

 • skift den periode, som kohorterne grupperes efter
 • skift den periode, som rapporten viser
 • ændring af den parameter, der vises,herunder antallet af kunder, kundefastholdelsesrate, bruttoomsætning, nettoomsætning eller den gennemsnitnitlige ordreværdi
 • inkluder forventede værdier for parameteren Brugt beløb pr. kunde
 • anvend filtre til at bestemme, hvilke kunder der er inkluderet i kohorteanalysen (kriterierne for inkludering i kohorter). Der er to typer filtre: filtre for første ordre og filtre for kunder (om kunderne i kohorten)
 • se kumulative og ikke-kumulative salgsparametre

Diagram med fastholdelsesrate

Diagrammet Fastholdelsesrate viser fastholdelsesraten for alle førstegangskunder i den periode, som rapporten viser. Du kan også vise følgende sammenligninger:

 • Sammenligning med forrige periode
 • Sammenligning med forrige år
 • Sammenligning mellem kohorter

Du kan også vise fastholdelsesraten for kunder i alle kohorte i den valgte periode eller vælge en enkelt kohorte, som du vil vise fastholdelsesraten for.

Oplysninger om kohorteanalyse

Du kan få adgang til oplysningerne om kohorteanalysen ved at klikke på Alle eller ved at klikke på et bestemt tidsrum i kolonnen Kohorte. Du kan finde følgende detaljer for hver enkelt kohorte:

 • brutto-, netto- og salg i alt for den valgte kohorte
 • gennemsnitlig ordreværdi og gennemsnitligt antal ordrer pr. kunde i kohorten
 • brugt beløb pr. kunde
 • det samlede antal nye eller tilbagevendende kunder og deres samlede antal ordrer
 • de mest populære produktkurve solgt til kunder i den valgte kohorte
 • de mest populære markedsføringskanaler, der er ansvarlige for at føre kohortens kunder til din virksomhed
 • de mest populære salgskanaler, der har behandlet kohortens ordrer
 • oversigten med kohortens forventede forbrugsniveau
 • et forhold mellem ordrer, der indeholder engangskøb vs. abonnementskøb
 • de mest populære geografiske lokationer for kunderne i denne kohorte

Forventede værdier

Valgmuligheden Forventede værdier viser forudsigelser om den fremtidige kohorte for brugt beløb pr. kunde. Hvis du vil aktivere funktionen i rapporten Kundekohorteanalyse, skal du vælge Brugt beløb pr. kunde som den viste parameter og derefter slå Forventede værdier til. Prognosedataene vises med lilla fremhævning i fremtidige måneder i tabellen og som en lilla kurve i kurvediagrammet.

Disse prognoser er baseret på data fra din butik, der er kompileret i løbet af de foregående 24 måneder for hver kohorte, for at give et estimat af det forventede gennemsnitlige beløb, der er brugt pr. kunde i hver kohorte. Hvis der ikke er tilgængelige data for 24 måneder, vises kontakten Forventede værdier ikke, og du vil ikke kunne få vist prognosedata. Dataene er ikke baseret på oplysninger fra andre butikker eller gennemsnit for din branche, og data deles ikke med andre butikker.

Filtre til inkludering i kohorte

Der er to typer filtre, du kan anvende, som bestemmer, hvilke kunder der er inkluderet i kohorteanalysen:

 • Filtre for første ordre (kendetegn for kundernes første ordre): salgskanal, markedsføringskanal, markedsføringstype, produktnavn, abonnement
 • Filtre til kunder (kendetegn for kunder i en kohorte): land, område, by, status for mailabonnement

Sådan bruger du rapporten med kohorteanalyse til kundesegmentering

Du kan bruge dataene fra rapporten Analyse af kundekohorte til at oprette kundesegmenter ud fra kundekohorter med høj værdi.

Hvis kundekohorten for juni 2022 f.eks. indikerer en høj fastholdelsesrate, kan du oprette et kundesegment ved hjælp af First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Få mere at vide om kundesegmentering.

Forventet forbrugsniveau

Rapporten Forventet forbrugsniveau viser den forventede værdi for hver enkelt kunde i den valgte kohorte. Denne rapport kan hjælpe dig med at målrette dig mod kunder, der indgår i kohorte med de højeste værdier. Du kan finde følgende detaljer for hver enkelt kunde i kohorten:

 • kundenavn
 • det forventede forbrugsniveau
 • status for mailabonnement
 • den dato, hvor kunden afgav sin sidste ordre
 • Det antal ordrer, de har afgivet
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Få mere at vide om, det forventede forbrugsniveau fastsættes.

Kunder i risikogruppen

Loyale kunder

Tilpas dine kunderapporter

Du kan bruge filtrerings- og redigeringsfunktionerne til at tilpasse rapporterne om dine kunder.

Følgende er et eksempel på nogle af de filtre og kolonner, der er tilgængelige, hvor det er relevant.

Filtre til rapporterne Kunder

Liste over filtre for Kunde-rapporterne, herunder filterkategorien, navnet og definitionen.
Filterkategori Filternavn – Definition
Kunde
 • Kundens mailadresse – den mailadresse, der er knyttet til en kunde.
 • Kundenavn – kundens for- og efternavn.
Kundeattributter
 • Accepterer markedsføring – om kunder accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre.
 • Er engangskunder – kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.
 • Er tilbagevendende – kunder, hvis ordrehistorik omfatter mere end én ordre.
Kundesegment
 • Er passiv – kunder, som har lav sandsynlighed for at vende tilbage for at foretage endnu et køb. Rapporten er ikke længere tilgængelig fra og med den 16. august 2023.
 • Er lovende – kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage og blive loyale kunder.
Lokation
 • By/land/område – by, land og område for kunder baseret på deres standardadresse i din Shopify-administrator.

Kolonner til kunderapporterne

Liste over kolonner for Kunde-rapporterne, herunder kolonnekategorien, navnet og definitioner.
Kolonnekategori Kolonnenavn – Definition
Kunde
 • Kundens mailadresse – den mailadresse, der er knyttet til en kunde.
 • Kundenavn – kundens for- og efternavn.
 • Kunder – det samlede antal førstegangs- og tilbagevendende kunder, der har afgivet en ordre i den valgte periode.
Kundeattributter
 • Accepterer markedsføring – om kunder accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre.
 • Er engangskunder – kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.
 • Er tilbagevendende – kunder, hvis ordrehistorik omfatter mere end én ordre.
Kundesegment
 • Er passiv – kunder, som har lav sandsynlighed for at vende tilbage for at foretage endnu et køb. Rapporten er ikke længere tilgængelig fra og med den 16. august 2023.
 • Er lovende – kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage og blive loyale kunder.
Første ordre
 • Første ordre (dag/måned/uge/år) – datoen for kundens første ordre.
Sidste ordre
 • Sidste ordre (dag/måned/uge/år) – datoen for kundens sidste ordre.
Lokation
 • By/land/område – by, land og område for kunder baseret på deres standardadresse i din Shopify-administrator.
Ordrer
 • Brugt beløb – det samlede beløb, som kunder har brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner. Lad os f.eks. antage, at en kunde har bestilt to varer for 50 USD i din butik, ikke har betalt skat, har fået 10 % rabat på den ene vare, har brugt 10 USD i leveringsomkostninger og fået en refusion på 7 USD på grund af forsinket levering. I dette eksempel ville Brugt i alt til dato beregne 50 + 45 + 10 - 7 og vise et samlet beløb på 98 USD.
 • Ordrer – Antallet af ordrer, som en kunde har afgivet.
 • Brugt beløb pr. ordre – Det gennemsnitlige beløb, som kunderne har brugt på tværs af alle deres ordrer.Det beregnes ved at dividere kundernes samlede beløb, som er brugt, med det samlede antal ordrer.
Tidspunkt
 • Dag/måned/uge – dag, måned og uge, hvor ordren er afgivet.

Eksempel på tilpasning: Målret en mailkampagne mod tilbagevendende kunder

Hvis du vil bruge en mailkampagne til at opmuntre tilbagevendende kunder til at foretage et nyt køb, kan du tilpasse rapporten Tilbagevendende kunder, så den kun viser de tilbagevendende kunder, som har accepteret markedsføring.

Sådan opretter du rapporten for dette eksempel:

Rapporten er nu begrænset til tilbagevendende kunder, der accepterer markedsføring.

Derefter kan du eksportere rapporten til en CSV-fil, og du kan bruge alle mailadresserne i filen til din mailkampagne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis