Rapporter over bruttofortjeneste

Du kan bruge rapporter om bruttofortjeneste til at se oplysninger om dine omkostninger, marginer og bruttofortjeneste.

Tilføjelse af pris pr. vare til dine produkter

Bruttofortjeneste rapporteres kun for produkter og varianter, der havde registreret en pris på det tidspunkt, hvor de blev solgt. For at få gavn af dine rapporter over bruttofortjeneste skal du føje en pris pr. vare til dine produkter.

Trin:

  1. Klik på Produkter i din Shopify-administrator.
  2. Klik på navnet på et produkt for at redigere det.
  3. I afsnittet Priser skal du tilføje en dollarværdi i feltet Omkostninger pr. vare. Omkostninger pr. vare er det, produktet eller varianten koster dig. Hvis du for eksempel videresælger et produkt, kan du angive den pris, du har betalt til producenten, uden skatter og afgifter, levering og andre omkostninger. Hvis du selv fremstiller produktet, kan du angive en værdi, der er baseret på dine omkostninger til arbejdskraft og materialer.
  4. Klik på Gem.

Visning af rapporter over bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste efter produkt

Rapporten Bruttofortjeneste efter produkt viser din bruttofortjeneste efter produkt for det valgte datointerval.

Bemærk: Bruttofortjenesten rapporteres kun for produkter, hvor prisen var registreret på det tidspunkt, hvor de blev solgt. Det betyder, at du måske vil se en uoverensstemmelse mellem det nettosalgstal, der vises i dine rapporter over salg og bruttofortjeneste. For at få gavn af dine rapporter over bruttofortjeneste skal du føje en pris pr. vare til dine produkter.

For hvert produkt, der havde omkostninger registreret på det tidspunkt, hvor det blev solgt, kan du se følgende oplysninger:

Kolonner og beskrivelser i webshoppen – rapporten Bruttofortjeneste efter produkt
Kolonne Beskrivelse
Nettoantal Det samlede antal enheder, der er solgt i denne periode.
Nettoomsætning Den samlede nettoomsætning i denne periode.
Omkostninger De samlede omkostninger for enheder, der sælges i denne periode.
Bruttoavance Overskudsmarginen for dette produkt i denne periode. Marginen beregnes som ([nettoomsætning-kostpris]/nettoomsætning) * 100. Hvis din nettoomsætning f.eks. er 50 USD, og dine omkostninger er 30 USD, er bruttoavancen (beregnet som ([50-30]/50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede bruttofortjeneste, der er opnået for dette produkt i denne periode. Den beregnes ved at trække omkostningerne fra nettoomsætningen.

Rabatter og refusioner påvirker din bruttofortjeneste. Hvis du har solgt produkter med rabat eller udstedt refusioner i denne periode, er den rapporterede Bruttoavance forskellig fra den avance, du kan se på den tilhørende side med produktoplysninger. Få mere at vide om, hvordan rabatter og refusioner påvirker overskudsmarginen.

Bruttofortjeneste efter produktvariant-SKU

Rapporten Bruttofortjeneste efter produktvariant-SKU viser din bruttofortjeneste efter variant.

Bemærk: Bruttofortjenesten rapporteres kun for varianter, hvor prisen var registreret på det tidspunkt, hvor de blev solgt. Det betyder, at du måske vil se en uoverensstemmelse mellem det nettosalgstal, der vises i dine rapporter over salg og bruttofortjeneste. For at få gavn af dine rapporter over bruttofortjeneste skal du føje en pris pr. vare til dine produkter og varianter.

For hver produktvariant, der havde registreret omkostninger på det tidspunkt, hvor den blev solgt, får du vist følgende oplysninger:

Kolonner og beskrivelser i webshoppen – rapporten Bruttofortjeneste efter produktvariant-SKU
Kolonne Beskrivelse
Nettoantal Det samlede antal enheder, der er solgt i denne periode.
Nettoomsætning Den samlede nettoomsætning i denne periode.
Omkostninger De samlede omkostninger for enheder, der sælges i denne periode.
Bruttoavance Overskudsmarginen for denne produktvariant i denne periode. Marginen beregnes som ([nettoomsætning-omkostninger]/nettoomsætning) * 100. Hvis din nettoomsætning f.eks. er 50 USD, og dine omkostninger er 30 USD, er bruttoavancen (beregnet som ([50-30]/50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede bruttofortjeneste, der er opnået for denne produktvariant i denne periode. Den beregnes ved at trække omkostningerne fra nettoomsætningen.

Rabatter og refusioner påvirker din bruttofortjeneste. Hvis du har solgt produkter med rabat eller udstedt refusioner i denne periode, er den rapporterede Bruttoavance forskellig fra den avance, du kan se på den tilhørende side med produktoplysninger. Få mere at vide om, hvordan rabatter og refusioner påvirker overskudsmarginen.

Bruttofortjeneste efter POS-lokation

Rapporten Bruttofortjeneste efter POS-lokation viser din bruttofortjeneste efter salgslokation.

For hver POS-lokation får du vist følgende oplysninger:

Kolonner og beskrivelser – Bruttofortjeneste efter POS-lokation
Kolonne Beskrivelse
Nettoantal Det samlede antal enheder, der er solgt i denne periode.
Nettoomsætning Den samlede nettoomsætning i denne periode.
Omkostninger De samlede omkostninger for enheder, der sælges i denne periode.
Bruttoavance Overskudsmarginen for denne produktvariant i denne periode. Marginen beregnes som ([nettoomsætning-omkostninger]/nettoomsætning) * 100. Hvis din nettoomsætning f.eks. er 50 USD, og dine omkostninger er 30 USD, er bruttoavancen (beregnet som ([50-30]/50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede bruttofortjeneste, der er opnået for denne produktvariant i denne periode. Den beregnes ved at trække omkostningerne fra nettoomsætningen.

Rabatter og refusioner

Rabatter og refusioner påvirker din nettoomsætning og din overskudsmargin.

Den margin, der vises på siden med produktoplysninger, er baseret på den fulde pris for produktet. Bruttoavancen, som er vist i dine rapporter for bruttofortjeneste, er baseret på nettoomsætningen for produktet, der tager højde for eventuelle rabatter eller refusioner, som du har ydet i rapporteringsperioden.

Eksempel: Effekt af rabatter på rapporter for bruttofortjeneste

En T-shirt med en fast pris på 20 USD og omkostninger på 10 USD viser en 50 % margin på siden med produktoplysninger.

Hvis du trækker 25 % rabat fra T-shirten og sælger den til 15 USD i rapporteringsperioden, vises en margin på 33 % for den samme T-shirt i rapporten Bruttofortjeneste efter produkt.

Overvejelser for muligheder af dynamisk rapportering

Feltet Omkostninger pr. vare indeholder statisk data. Dette betyder, at dataene i dine rapporter over bruttofortjeneste kun er relevante til en vis dato. Hvis du har brug for at rapportere data, der er dynamisk, kan du benytte dig af følgende muligheder:

  • Du kan køre dine finansrapporter i et andet virksomhedssystem, såsom ressourceplanlægning for virksomheder (ERP) eller regnskabssystemer.
  • Du kan overveje at bruge en rapporteringsapp fra Shopify App Store til at rapportere omkring din lagerbeholdnings samlede vurdering.
  • Du kan beregne omkostninger, fortjeneste og tab manuelt.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis