Raporty dotyczące zysku

Możesz użyć raportów zysku, aby sprawdzić informacje o kosztach, marżach i zysku.

Dodawanie kosztu pozycji do produktów

Zysk jest raportowany tylko dla tych produktów i wariantów, których koszt został zarejestrowany w czasie ich sprzedaży. Aby uzyskać wartość z raportów zysków, musisz dodać koszt za sztukę do swoich produktów.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
  2. Kliknij nazwę produktu, aby go edytować.
  3. W sekcji Cena dodaj wartość dolara w polu Koszt za sztukę. Koszt za sztukę to cena produktu lub wariantu. Na przykład, jeśli odsprzedajesz produkt, możesz wprowadzić cenę, którą zapłaciłeś(-aś) producentowi, z wyłączeniem podatków, kosztów wysyłki lub innych wydatków. Jeśli tworzysz produkt samodzielnie, możesz wprowadzić wartość, która jest oparta na kosztach robocizny i materiałów.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie raportów zysków

Zysk wg produktu

Raport Zysk według produktu przedstawia Twój zysk brutto wg produktu dla wybranego przedziału czasu.

W przypadku każdego produktu, którego koszt został zarejestrowany w czasie sprzedaży, wyświetlane są następujące informacje:

Kolumny i opisy w zysku sklepu online w raporcie o produkcie
Kolumna Opis
Ilość netto Łączna liczba jednostek sprzedanych w tym okresie.
Sprzedaż netto Łączna sprzedaż netto w tym okresie.
Koszty Całkowity koszt jednostek sprzedanych w tym okresie.
Marża brutto Marża zysku na tym produkcie w tym okresie. Marża jest obliczana jako ([sprzedaż netto - koszty] / sprzedaż netto) * 100. Na przykład, jeśli Twoja sprzedaż netto wynosi 50 USD, a Twój koszt to 30 USD, marża brutto (obliczona jako ([50 - 30] / 50) * 100) wynosi 40%.
Zysk brutto Całkowity zysk zrealizowany w tym produkcie w tym okresie czasu. Jest obliczana poprzez odjęcie kosztów od sprzedaży netto.

Rabaty i zwroty wpływają na marżę zysku. Jeśli sprzedałeś(-aś) produkty z rabatem lub dokonałeś(-aś) zwrotu kosztów w tym okresie, podana marża brutto jest inna niż marża widoczna na odpowiedniej stronie szczegółów produktu. Dowiedz się, jak rabaty i zwroty wpływają na marżę zysku.

Zysk wg SKU wariantu produktu

Raport Zysk wg SKU wariantu produktu przedstawia zysk brutto wg wariantu.

Dla każdego wariantu produktu, którego koszt został zarejestrowany w czasie sprzedaży, wyświetlane są następujące informacje:

Kolumny i opisy w raporcie zysków według SKU wariantu produktu
Kolumna Opis
Ilość netto Łączna liczba jednostek sprzedanych w tym okresie.
Sprzedaż netto Łączna sprzedaż netto w tym okresie.
Koszty Całkowity koszt jednostek sprzedanych w tym okresie.
Marża brutto Marża zysku dla tego wariantu produktu w tym okresie. Marża jest obliczana jako ([sprzedaż netto - koszty] / sprzedaż netto) * 100. Na przykład, jeśli Twoja sprzedaż netto wynosi 50 USD, a Twój koszt to 30 USD, marża brutto (obliczona jako ([50 - 30] / 50) * 100) wynosi 40%.
Zysk brutto Całkowity zysk wykonany dla tego wariantu produktu w tym okresie czasu. Jest obliczana poprzez odjęcie kosztów od sprzedaży netto.

Rabaty i zwroty wpływają na marżę zysku. Jeśli sprzedałeś(-aś) produkty z rabatem lub dokonałeś(-aś) zwrotu kosztów w tym okresie, podana marża brutto jest inna niż marża widoczna na odpowiedniej stronie szczegółów produktu. Dowiedz się, jak rabaty i zwroty wpływają na marżę zysku.

Zysk wg lokalizacji Punktu sprzedaży

Raport Zysk wg lokalizacji punktu sprzedaży przedstawia Twój zysk brutto wg lokalizacji punktu sprzedaży.

Dla każdej lokalizacji punktu sprzedaży wyświetlane są następujące informacje:

Kolumny i opisy w zysku według lokalizacji Punktu sprzedaży
Kolumna Opis
Ilość netto Łączna liczba jednostek sprzedanych w tym okresie.
Sprzedaż netto Łączna sprzedaż netto w tym okresie.
Koszty Całkowity koszt jednostek sprzedanych w tym okresie.
Marża brutto Marża zysku dla tego wariantu produktu w tym okresie. Marża jest obliczana jako ([sprzedaż netto - koszty] / sprzedaż netto) * 100. Na przykład, jeśli Twoja sprzedaż netto wynosi 50 USD, a Twój koszt to 30 USD, marża brutto (obliczona jako ([50 - 30] / 50) * 100) wynosi 40%.
Zysk brutto Całkowity zysk wykonany dla tego wariantu produktu w tym okresie czasu. Jest obliczana poprzez odjęcie kosztów od sprzedaży netto.

Rabaty i zwroty

Rabaty i zwroty wpływają na sprzedaż netto i marżę zysku.

Marża wyświetlana na stronie szczegółów produktu bazuje na pełnej cenie produktu. Marża brutto wykazana w raportach zysków opiera się na sprzedaży netto produktu, która uwzględnia wszelkie rabaty lub zwroty realizowane w okresie sprawozdawczym.

Przykład: Raporty dotyczące wpływu rabatów na zysk

Dla koszulki z regularną ceną 20 USD i kosztem 10 USD wykazywanych jest 50% marży na stronie szczegółów produktu.

Jeśli dajesz rabat 25% na koszulkę, aby sprzedać ją za 15 USD w okresie sprawozdawczym, w raporcie Zysk wg produktu dla tej samej koszulki wykazanych jest 33% marży.

Zagadnienia dotyczące dynamicznych opcji raportowania

Pole Koszt za sztukę zawiera dane statyczne, co oznacza, że dane w raportach zysków dotyczą tylko określonego punktu w czasie. Jeśli potrzebujesz danych raportu, które są dynamiczne, masz następujące możliwości:

  • Do tworzenia raportów finansowych używaj innego systemu biznesowego, takiego jak ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) lub system księgowy.
  • Rozważ użycie aplikacji do raportowania z Shopify App Store do tworzenia raportów dotyczących całkowitej wartości zapasów.
  • Obliczaj koszty, zyski i straty ręcznie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo