Kâr raporları

Maliyetleriniz, marjınız ve kârınız hakkındaki bilgileri görmek için kâr raporlarını kullanabilirsiniz.

Ürünlerinize ürün başına maliyet ekleme

Kâr yalnızca, satıldığı anda maliyeti kaydedilen ürünler ve varyasyonlar için bildirilir. Kâr raporlarınızdan değer elde etmek için ürünlerinize ürün başına maliyet eklemeniz gerekir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizde Ürünler'e tıklayın.
  2. Düzenlemek için bir ürünün adına tıklayın.
  3. Fiyatlandırma bölümünde Ürün başına maliyet alanına bir dolar değeri ekleyin. Ürün başına maliyet, ürünün veya varyasyonun size maliyetidir. Örneğin, bir ürünü yeniden satıyorsanız vergiler, kargo veya diğer masraflar hariç olmak üzere üreticiye ödediğiniz fiyatı girebilirsiniz. Ürünü kendiniz üretiyorsanız kendi işçilik ve malzeme fiyatlarınıza göre bir değer girebilirsiniz.
  4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Kâr raporlarını görüntüleme

Ürüne göre kâr

Ürüne göre kâr raporu, seçilen tarih aralığı için ürüne göre brüt kârınızı gösterir.

Not: Kâr yalnızca, satıldığı anda maliyeti kaydedilen ürünler için bildirilir. Bu nedenle satış ve kâr raporlarınızda gösterilen net satış numaraları arasında tutarsızlık olduğunu fark edebilirsiniz. Kâr raporlarınızdan değer elde etmek için ürünlerinize ürün başına maliyet eklemeniz gerekir.

Satıldığı anda maliyeti kaydedilen her ürün için aşağıdaki bilgileri görürsünüz:

Online mağaza Ürüne göre kâr raporundaki sütunlar ve açıklamalar
Sütun Açıklama
Net adet Bu süre içinde satılan toplam birim sayısı.
Net satışlar Bu süre içindeki toplam net satışlar.
Maliyet Bu süre içinde satılan birimlerin toplam maliyeti.
Brüt marj Bu süre içinde bu ürüne ait kâr marjı. Marj şu şekilde hesaplanır ([net satışlar - maliyet] / net satış) * 100. Örneğin, net satışlarınız 50 USD ve maliyetiniz 30 USD ise, brüt marj (([50 - 30] / 50) * 100 olarak hesaplanır) %40'tır.
Brüt kâr Bu süre içinde bu üründen elde edilen toplam kâr. Brüt kâr, maliyeti net satışlardan çıkararak hesaplanır.

İndirimler ve para iadeleri kâr marjınızı etkiler. Bu süre içinde ürünlerde indirim yaptıysanız veya para iadesi ödediyseniz, bildirilen Brüt Marj ilgili ürün ayrıntıları sayfasında gördüğünüz marjdan farklıdır. İndirimlerin ve para iadelerinin kâr marjını nasıl etkilediğini öğrenin.

Ürün varyasyonu SKU'suna göre kâr

Ürün varyasyonu SKU'suna göre kâr raporu, varyasyona göre brüt kârınızı gösterir.

Not: Kâr yalnızca, satıldığı anda maliyeti kaydedilen varyasyonlar için bildirilir. Bu nedenle satış ve kâr raporlarınızda gösterilen net satış numaraları arasında tutarsızlık olduğunu fark edebilirsiniz. Kâr raporlarınızdan değer elde etmek için ürünlerinize ve varyasyonlarınıza ürün başına maliyet eklemeniz gerekir.

Satıldığı anda maliyeti kaydedilen her ürün varyasyonu için aşağıdaki bilgileri görürsünüz:

Ürün varyasyonu SKU'suna göre kâr raporundaki sütunlar ve açıklamalar
Sütun Açıklama
Net adet Bu süre içinde satılan toplam birim sayısı.
Net satışlar Bu süre içindeki toplam net satışlar.
Maliyet Bu süre içinde satılan birimlerin toplam maliyeti.
Brüt marj Bu süre içinde bu ürün varyasyonuna ait kâr marjı. Marj şu şekilde hesaplanır ([net satışlar - maliyet] / net satış) * 100. Örneğin, net satışlarınız 50 USD ve maliyetiniz 30 USD ise, brüt marj (([50 - 30] / 50) * 100 olarak hesaplanır) %40'tır.
Brüt kâr Bu süre içinde bu ürün varyasyonundan elde edilen toplam kâr. Brüt kâr, maliyeti net satışlardan çıkararak hesaplanır.

İndirimler ve para iadeleri kâr marjınızı etkiler. Bu süre içinde ürünlerde indirim yaptıysanız veya para iadesi ödediyseniz, bildirilen Brüt Marj ilgili ürün ayrıntıları sayfasında gördüğünüz marjdan farklıdır. İndirimlerin ve para iadelerinin kâr marjını nasıl etkilediğini öğrenin.

Point of Sale konumuna göre kâr

Point of Sale konumuna göre kâr raporu, Point of Sale konumuna göre brüt kârınızı gösterir.

Her bir POS konumu için aşağıdaki bilgileri görürsünüz:

Point of Sale konumuna göre kâr raporundaki sütunlar ve açıklamalar
Sütun Açıklama
Net adet Bu süre içinde satılan toplam birim sayısı.
Net satışlar Bu süre içindeki toplam net satışlar.
Maliyet Bu süre içinde satılan birimlerin toplam maliyeti.
Brüt marj Bu süre içinde bu ürün varyasyonuna ait kâr marjı. Marj şu şekilde hesaplanır ([net satışlar - maliyet] / net satış) * 100. Örneğin, net satışlarınız 50 USD ve maliyetiniz 30 USD ise, brüt marj (([50 - 30] / 50) * 100 olarak hesaplanır) %40'tır.
Brüt kâr Bu süre içinde bu ürün varyasyonundan elde edilen toplam kâr. Brüt kâr, maliyeti net satışlardan çıkararak hesaplanır.

İndirimler ve para iadeleri

İndirimler ile para iadeleri net satışlarınızı ve kâr marjınızı etkiler.

Ürün ayrıntıları sayfasında gösterilen marj, ürünün tam fiyatını baz alır. Kâr raporlarınızda gösterilen Brüt marj, ürünün net satışlarını baz alır ve bu nedenle, raporlama döneminde yaptığınız indirimler veya para iadeleri dikkate alınır.

Örnek: İndirimlerin kâr raporlarına etkisi

Normal fiyatı 20 USD ve maliyeti 10 USD olan bir tişört, ürün ayrıntıları sayfasında %50 marja sahip olarak gösterilir.

Raporlama döneminde tişörtü 15 USD karşılığında satmak üzere %25 indirim yaparsanız, aynı tişört Ürüne göre kâr raporunda %33 marja sahip olarak gösterilir.

Dinamik raporlama seçeneklerine yönelik hususlar

Ürün başına maliyet alanı statik veriler içerir. Bu, kâr raporlarınızda bulunan verilerin yalnızca belirli bir zaman dilimi ile alakalı olduğu anlamına gelir. Dinamik olan verileri raporlamanız gerekiyorsa aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz:

  • Finansal raporlarınızı kurumsal kaynak planlaması (ERP) veya Muhasebe sistemi gibi başka bir işletme sisteminde çalıştırın.
  • Envanterinizin toplam değerine ilişkin rapor oluşturmak için Shopify App Store'daki bir raporlama uygulamasını kullanmayı deneyin.
  • Maliyetleri, kârları ve kayıpları manuel olarak hesaplayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene