Analiz uyuşmazlıkları

Analiz kavramı basit görünüyor olabilir: Belirli bir eylem kaç kez gerçekleşti? Gerçekte ise farklı tarayıcıların her eylemi nasıl tanımladığı, müşterinin gizlilik ayarları ve hatta müşterinin internet bağlantısı gibi doğru sayıya ulaşmayı zorlaştıran birçok faktör bulunur.

Shopify ve diğer yazılımlar arasındaki uyuşmazlıklar

Bazen Shopify analizleri ve Google Analytics gibi üçüncü taraf takip hizmetleri arasında farklı sonuçlar elde edersiniz.

Takip sonuçlarındaki farklılıkların birçok nedeni olabilir:

  • Sayfa yüklemelerinin ve benzersiz ziyaretçilerin nasıl sayıldığına ilişkin farklılıklar. Google, yüklenen her sayfayı sayarken tarayıcılar ise önbellekteki sayfaların yüklemelerini saymaz.
  • Oturumların nasıl tanımlandığına ilişkin farklılıklar. Örneğin bazı analiz yazılımları botları ziyaretçi olarak sayarken bazıları ise saymaz.
  • Google yalnızca JavaScript ve çerezleri etkinleştirmiş ziyaretçileri sayabilir. Bazı ziyaretçiler çerezlere veya JavaScript'e izin vermemiş olabilir.
  • Müşteriler tarayıcı uzantılarını kullanarak Google Analytics'in oturumlarını ve satın alımlarını takip etmesini engelleyebilirler.
  • Farklı raporlama saat dilimleri nedeniyle uyuşmazlıklar yaşanabilir. Google saat diliminizi değiştirmeyi buradan öğrenebilirsiniz.
  • Her bir hizmetin aynı takip mekanizmasını kullanması pek olası değildir, bu nedenle ziyaretçileriniz eşit ölçüde kaydedilmez. Kayıt mekanizmalarının ayrıntıları, özel mülkiyet dahilindeki bilgilerdir ve asla paylaşılmaz.

Ziyaretçi ve Müşteri numarası tutarsızlığı

Bazı raporlarda, belirli bir işlem veya özellikle kaç benzersiz kişinin bağlantılı olduğunu gösteren bir Ziyaretçiler veya Müşteriler sütunu bulunur. Verilen toplam, yaklaşık bir tahmindir.

Zaman içinde Oturumlar veya Zaman içinde Satışlar gibi bazı raporlarda bir ziyaretçi veya müşteri birden fazla satırda sayılmış olabilir. Örneğin, bir gün mağazanızı ziyaret eden bir müşteri, birkaç gün sonra mağazanızı tekrar ziyaret edebilir. Bu, her iki güne ait satırlarda 1 değerinin görüntülenmesine neden olur. Her iki ziyaretçi numarası da tek bir kişiden geldiğinden toplam değer, bunların toplanmasıyla elde edilen 2 değeri yerine 1 olarak gösterilir. Bunun aksine, Oturumlar sütunu web sitesinin iki kez ziyaret edilmiş olduğunu gösterir.

Bu örnekte, bir mağaza için üç aylık bir dönemde Ziyaretçiler ve Müşteriler sütunları gösterilmiştir. Raporlarda benzersiz kişi sayılarını içeren sütunların toplamları gösterildiğinde ortaya çıkan toplam, tek tek satırların toplamından daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Ziyaretçi ve Müşteri tablosundaki toplam tutarsızlığı örneği.
Ay Ziyaretçiler Müşteriler Oturumlar
Total (Toplam) 26 18 37
Ocak 10 2 10
Şubat 11 7 12
Mart 9 6 15

Çerez tabanlı müşteri veri toplama ve analizlerinin etkisi

Çerezler, kullanıcının cihazında gezinirken küçük metin dosyalarını depolayarak online mağazanız için analizlerin toplanmasında ve raporlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu çerezler web tarayıcısı tarafından işlenir ve saklanır. Ayrıca oturum sayıları, sayfa ziyaretleri ve bağlantılara tıklama gibi web sitenizdeki kullanıcı davranışlarına ilişkin değerli bilgilerin toplanmasını sağlar.

Çerezler potansiyel olarak bir kullanıcıyı tanımlamaya yetecek kadar bilgi içerebilir ve bu bilgilerin toplanması ve kullanımı dünya çapında çeşitli yasa ve düzenlemelere tabidir. Özellikle, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve e-Gizlilik Direktifi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ile Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren veya bu bölgelerde bulunan müşterilere satış yapan satıcılar için ziyaretçi verilerine nasıl saygı gösterilmesi ve toplanması gerektiğini belirleyen belirli yönergeleri özetlemektedir.

AEA veya Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bir satıcıysanız bu konuyla zaten karşılaşmış ve müşteri gizlilik ayarlarınızda gerekli düzenlemeleri yapmış olabilirsiniz. Belirli bölgelerde çerez banner'ı aktif olduğunda o bölgelerdeki ziyaretçilerden ancak izin alındıktan sonra veri toplanır. Sonuç olarak analiz, pazarlama ve kişiselleştirme amacıyla kullanılabilen veri miktarında bir azalma olabilir. Bu, azalan oturum sayıları ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere oturum verilerine dayanan diğer metrikler yoluyla gözlemlenebilir.

Çerez ayarlarınızı etkili bir şekilde yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri gizliliği ayarlarınızı yönetme ile ilgili belgeleri inceleyin.

Dönüşüm oranı verilerindeki tutarsızlıklar

Shop Pay kullanıyorsanız 28 Ekim 2021 ile 23 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönüşüm oranı verileriniz doğru olmayabilir. Gerçek dönüşüm oranınız, bildirilenden daha yüksek olabilir.

23 Eylül 2022'den itibaren bu raporlama hatası çözüldü ve artık veriler doğru. Belirtilen döneme ait geçmiş veriler hatadan etkilenmeye devam edecektir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene