Konumlar

Shopify mağazanızda birden fazla konum ayarlayabilirsiniz. Böylece, envanter takibi yapabilir ve konumlarınızda sipariş gönderebilirsiniz. Konumlarınız perakende satış mağazaları, depolar, geçici mağazalar, stoksuz satış yerleri veya yönettiğiniz veya envanterinizi stokladığınız başka herhangi bir yer olabilir. Birden fazla konumunuz olduğunda işletmeniz genelinde envanterinizi daha iyi görebilirsiniz.

Konum, şu faaliyetlerin herhangi birini veya tümünü yaptığınız fiziksel bir yer veya uygulamadır: ürün satma, sipariş gönderme ve envanter stoklama.

Envanter adetlerinizin her zaman doğru olduğundan emin olmak için online siparişler ve yüz yüze satışlar konumlara atanır. Envanterinizin bir kısmı, bir konumda stokta yokken başka bir konumda stokta olduğunda Shopify, ilgili siparişi birden fazla konumdan gönderilecek şekilde böler.

Sahip olabileceğiniz maksimum konum sayısı planınıza göre değişir.

Devre dışı bıraktığınız konumlar, konum sınırınız kapsamında sayılmaz.

Sizin için envanter stoklayan veya sipariş gönderen uygulamalar, konum olarak kabul edilir ancak bu sınırlar kapsamında sayılmaz. Mağazanıza böyle bir uygulama eklediğinizde veya konumları ilk kez etkinleştirdiğinizde uygulama, otomatik bir şekilde konum olarak eklenir.

Aşağıdaki örnekte üç konumla ayarlanan bir mağaza gösterilmektedir:

Üç konum örneği

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene