Konumlar

Konum, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya tümünü gerçekleştirdiğiniz herhangi bir fiziksel yer veya uygulamadır:

  • Ürün satma
  • Siparişleri gönderme
  • Stok envanteri

Shopify mağazanızda birden fazla konum ayarlayabilirsiniz. Böylece, envanter takibi yapabilir ve konumlarınızda sipariş gönderebilirsiniz. Konumlarınız perakende satış mağazaları, depolar, geçici mağazalar, stoksuz satış yerleri veya yönettiğiniz veya envanterinizi stokladığınız başka herhangi bir yer olabilir. Birden fazla konumunuz olduğunda işletmeniz genelinde envanterinizi daha iyi görebilirsiniz.

Envanter adetlerinizin doğru olduğundan emin olmak için online siparişler ve yüz yüze satışlar konumlara atanır. Envanterinizin bir kısmı, bir konumda stokta yokken başka bir konumda stokta olduğunda ilgili siparişi birden fazla konumdan gönderilecek şekilde bölmek için Shopify'ı kullanabilirsiniz.

Shopify POS uygulamasını kullanarak fiziksel konumlardan satış yapıyorsanız envanterinizi doğru bir şekilde takip etmek için satış cihazınıza bir konum ekleyebilirsiniz.

Sahip olabileceğiniz maksimum konum sayısı planınıza göre değişir. Devre dışı bıraktığınız konumlar, konum sınırınız kapsamında sayılmaz. Envanter stoklayan veya sizin için sipariş gönderen uygulamalar konum olarak kabul edilir ancak bu sınırlar kapsamında sayılmaz. Mağazanıza böyle bir uygulama eklediğinizde uygulama otomatik bir şekilde konum olarak eklenir.

Mağazanız için özel olarak geliştirilen bir özel uygulamanız varsa birden fazla konum için envanter takibini kullanmak üzere bunu güncellemeniz gerekebilir. Geliştiriciler, birden fazla konumu desteklemeye geçiş hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene