Konumlarınızı ayarlama

Sahip olabileceğiniz maksimum konum sayısı planınıza göre değişir:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (20'den fazla konuma ihtiyacınız varsa Plus Destek ekibi ile iletişime geçin.)

Envanter stoklayan veya sizin için sipariş gönderen uygulamalar konum olarak kabul edilir ancak bu sınırlar kapsamında sayılmaz. Mağazanıza böyle bir uygulama eklediğinizde veya konumları ilk kez etkinleştirdiğinizde, uygulama otomatik bir şekilde konum olarak eklenir.

Konumları oluşturma ve değiştirme

Adımlar:

Oluşturduğunuz konum, gönderim önceliği listenizin en altına eklenir.

Siparişlerin gönderilmesi için konum ayarlama

Birden fazla etkin konumunuz varsa, online siparişleri nasıl göndereceğinizi belirtmeniz gerekir. Siparişleri göndermek için konumlarınızı ayarlamanın birkaç yolu vardır:

  • Online siparişler için tüm ürünlerin tek bir konumdan siparişini gönderilmesini istiyorsanız, bu konumu varsayılan konum hâline getirmeniz ve diğer konumların online siparişleri göndermesini engellemeniz gerekir.
  • Online siparişler için ürünlerin birincil konumdan gönderilmesini ve ürün birincil konumda stokta yoksa başka konumlardan gönderilmesini istiyorsanız, siparişleri göndermek üzere konumların gönderim önceliğini ayarlayabilirsiniz. Gönderim yapmak istediğiniz her konumda, Online siparişleri bu konumdan gönder seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.
  • Konum ve ürünlere göre siparişleri hangi konumun göndereceğini özelleştirmek istiyorsanız, kargo profillerini kullanmak için çok menşeli kargo seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
  • Stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti kullanıyorsanız konumlarınızda ya da varsayılan konumunuzda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Mağazanızın varsayılan adresi, varsayılan konumunuz olarak belirlenir. Varsayılan adresiniz, stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti tarafından kullanılmaz ve müşterilerinize gösterilmez.

Shopify POS kullanılarak tamamlanan mağaza içi satın alımlar, satışın yapıldığı konumdaki mevcut envanteri kullanır. Siparişler, müşterinin adresine gönderilmek üzere verilirse mağazanın konumu yerine, online siparişlerin nasıl ayarlandığına bağlı olarak envanter kullanılır.

Sipariş gönderimi önceliği için konumları ayarlama

Siparişler herhangi bir online satış kanalı üzerinden verildiğinde, öncelik listesine ve mevcut envantere göre gönderilmeleri gereken bir konuma atanır. Herhangi bir konum siparişin tamamını gönderebiliyorsa envanter bu konumdan temin edilir. Hiçbir konum siparişin tamamını gönderemiyorsa en yüksek önceliğe sahip konum, ürünü fazla satar. Fazla satış, bir ürün için söz konusu konumda stokta olan adetten daha fazla ürün sattığınızda gerçekleşir.

Örneğin, iki konumunuz olduğunu varsayalım: birinci öncelik konumunda A Konumu ve ikinci öncelik olarak B Konumu. A Konumu'nda 1 gömlek, B Konumu'nda ise 2 gömlek var. 2 gömlek için sipariş alırsanız B Konumu siparişi gönderir. 3 gömlek için sipariş alırsanız A Konumu gömleği fazla satar ve son durumda -2 envantere sahiptir.

Siparişler sayfasında gönderim yaptığınız konumu değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

Varsayılan konumu değiştirme

Çok menşeli kargo seçeneğini etkinleştirmezseniz kargo ücretleriniz, Varsayılan olarak ayarlanan konuma göre hesaplanır.

Etkin konumlarınızdan herhangi birini varsayılan konum olarak ayarlayabilirsiniz. Uygulamalar ve devre dışı bırakılan konumlar, varsayılan konum olarak ayarlanamaz.

Varsayılan konumu, kargo şirketinin desteklenmediği bir konum olarak değiştirirseniz, bu kargo şirketine ilişkin ücretler ödeme sırasında gizlenir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde varsayılan bir konum ayarlarsanız, Canada Post ücretleri ödeme sırasında görüntülenmez.

Shopify yöneticisinden kargo etiketi satın almaya yönelik ücretler, mağazanızın varsayılan konumuna değil, gönderim konumuna göre hesaplanır.

Adımlar:

Konumun online siparişleri göndermesini engelleme

Bazı işletmelerin yalnızca yüz yüze satış için envanter tutan konumlar veya yalnızca depolama alanı için bulunan konumlar vardır. Online siparişlerin gönderimi seçeneği bir konum için devre dışı bırakılması online mağaza, Amazon ve Facebook Shop gibi satış kanallarındaki siparişlerin bu konumlardaki envanteri kullanmasının engellenmesini sağlar.

Konumun online sipariş göndermesini engellemek bu konuma atanan tüm envanteri, ürünün online adedinden çıkarır. Bir ürünün online adedi Envanter sayfasında gösterilir ve envanter düzeylerinizi online mağazanızda göstermeniz durumunda müşterilerin görüntülediği sayıdır.

Konumların online siparişleri göndermesine engel olmak, Shopify POS müşteriye teslim siparişlerinin söz konusu konumlardaki envanteri kullanılmasına da engeller.

Konuma ait envanter, taslak siparişleri ve diğer satış kanallarından verilen siparişleri göndermek için kullanılmaya devam edilebilir. Sipariş oluştururken mağazanızın envanter politikalarına uyup uymadıklarını görmek için satış kanallarınızla iletişime geçin.

Adımlar:

Konumları devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme

Bir konumda satış, gönderim veya envanter stoklamak istemiyorsanız konumu geçici ya da kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir konumu devre dışı bırakırsanız artık o konum filtrelerde ve menülerde gösterilmez. Bu konumda envanteri yönetemez veya aktaramazsınız. Konumu, varsayılan konumunuz olarak kullanamazsınız. Her zaman en az bir adet etkin konumunuz olması gerekir.

Devre dışı bırakılmış konumlar, konum sınırınız kapsamında sayılmaz.

Özel veya üçüncü taraf uygulama olan bir konumu devre dışı bırakamazsınız. Bunun yerine uygulamayı kaldırın.

Şu anda Varsayılan olarak ayarlanan konumu devre dışı bırakamazsınız. Öncelikle varsayılan konumu başka bir konum olarak değiştirmeniz gerekir.

Bir konumu devre dışı bırakmadan önce bu konuma atanmış tüm siparişleri ve aktarımları tamamlayıp başka bir konuma yeniden atamanız gerekir. Bunu yapmazsanız siparişleri göndermeniz ve envanter adetlerini yeniden atamanız istenir.

Konum, POS Pro abonelik planındaysa bu konumu devre dışı bırakabilmek için konumu POS Lite planına değiştirmeniz gerekir.

Adımlar:

Konumu yeniden etkinleştirmek istiyorsanız aynı adımlar izleyin, ancak Konumu yeniden etkinleştir'e tıklayın.

Konumları silme

Artık bir konumdan satış yapmak, gönderim yapmak veya o konumda envanter stoklamak istemiyorsanız, konumu kalıcı olarak silebilirsiniz.

Geçmiş veriler, raporlama amacıyla kaydedilir.

Bir konumu silebilmek için konumu devre dışı bırakmanız gerekir.

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene