Konumlarınızı ayarlama

Sahip olabileceğiniz maksimum konum sayısı planınıza göre değişir:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (20'den fazla konuma ihtiyacınız varsa Plus Destek ekibi ile iletişime geçin.)

Envanter stoklayan veya sizin için sipariş gönderen uygulamalar konum olarak kabul edilir ancak bu sınırlar kapsamında sayılmaz. Mağazanıza böyle bir uygulama eklediğinizde veya konumları ilk kez etkinleştirdiğinizde, uygulama otomatik bir şekilde konum olarak eklenir.

Konumları oluşturma ve değiştirme

Adımlar:

Oluşturduğunuz konum, gönderim önceliği listenizin en altına eklenir.

Konumların siparişleri gönderme önceliğini belirleme

Birden fazla etkin konumunuz varsa sipariş gönderimleri için öncelik sırası belirtmeniz gerekir.

Siparişler herhangi bir online satış kanalı üzerinden verildiğinde, öncelik listesine ve mevcut envantere göre gönderilmeleri gereken bir konuma atanır. Herhangi bir konum siparişin tamamını gönderebiliyorsa envanter bu konumdan temin edilir. Hiçbir konum siparişin tamamını gönderemiyorsa en yüksek önceliğe sahip konum, ürünü fazla satar.

Örneğin, iki konumunuz olduğunu varsayalım: birinci öncelik konumunda A Konumu ve ikinci öncelik olarak B Konumu. A Konumu'nda 1 gömlek, B Konumu'nda ise 2 gömlek var. 2 gömlek için sipariş alırsanız B Konumu siparişi gönderir. 3 gömlek için sipariş alırsanız A Konumu gömleği fazla satar ve son durumda -2 envantere sahiptir.

Siparişler sayfasında gönderim yaptığınız konumu değiştirebilirsiniz.

Mağazada gerçekleştirilen Shopify POS siparişlerde, satışın yapıldığı konumdaki mevcut envanter kullanılır. Sipariş verilirken, müşteri adresine teslimat seçeneği belirlenirse envanter tercihinde mağaza konumu değil gönderim önceliği temel alınır.

Not: Gönderim yapmak istediğiniz her konum için Online siparişleri bu konumdan gönder onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun.

Adımlar:

Kargo menşeini değiştirme

Birden fazla konumu etkinleştirmenizin ardından kargo ücretleriniz, kargo menşei olarak ayarlanan konuma göre hesaplanır.

Etkin konumlarınızdan herhangi birini kargo menşeiniz olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uygulamalar ve devre dışı bırakılan konumlar kargo menşei olarak ayarlanamaz.

Kargo menşeini bir kargo şirketinin desteklenmediği bir konuma ayarlarsanız söz konusu kargo şirketinin ücretleri, ödeme sayfasında gizlenir. Örneğin, kargo menşeini ABD'deki bir konuma ayarlarsanız ödeme sayfasında Canada Post ücretleri gösterilmez.

Shopify yöneticisinden kargo etiketi satın almaya yönelik ücretler, kargo menşeine değil, gönderim konumuna göre hesaplanır.

Not: Stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti kullanıyorsanız konumlarınızda veya kargo menşeinde değişiklik yapmanız gerekmez. Mağazanızın varsayılan adresi kargo menşei olarak ayarlanır ancak bu adres, stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti tarafından kullanılmaz ve müşterilerinize gösterilmez.

Adımlar:

Konumun online siparişleri göndermesini engelleme

Bazı işletmelerin yalnızca yüz yüze satış için envanter tutan konumlar veya yalnızca depolama alanı için bulunan konumlar vardır. Bir konumun online siparişleri kullanmasına engel olması, online mağaza, Amazon ve Facebook Mağazası gibi satış kanallarındaki siparişlerin bu konumlardaki envanteri kullanmamasını sağlar.

Konumların online siparişleri göndermesine engel olmak, Shopify POS müşteriye teslim siparişlerinin söz konusu konumlardaki envanteri kullanılmasına da engeller.

Konuma ait envanter, taslak siparişleri ve diğer satış kanallarından verilen siparişleri göndermek için kullanılmaya devam edilebilir. Sipariş oluştururken mağazanızın envanter politikalarına uyup uymadıklarını görmek için satış kanallarınızla iletişime geçin.

Not: Konumun online sipariş göndermesini engellemek bu konuma atanan tüm envanteri, ürünün online adedinden çıkarır. Bir ürünün online adedi Envanter sayfasında gösterilir ve envanter düzeylerinizi online mağazanızda göstermeniz durumunda müşterilerin görüntülediği sayıdır.

Adımlar:

Konumları devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme

Bir süreliğine veya kalıcı olarak bir konumdan satış yapmayı, gönderim yapmayı veya o konumda envanter stoklamayı durdurmak istiyorsanız, konumu devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir konumu devre dışı bırakırsanız artık o konum filtrelerde ve menülerde gösterilmez. Bu konumda envanteri yönetemez veya aktaramazsınız. Konumu kargo menşeiniz olarak kullanamazsınız. Her zaman en az bir adet etkin konumunuz olması gerekir.

Devre dışı bırakılmış konumlar, konum sınırınız kapsamında sayılmaz.

Özel veya üçüncü taraf uygulama olan bir konumu devre dışı bırakamazsınız. Bunun yerine uygulamayı kaldırın.

Şu anda kargo menşei olarak ayarlanan konumu devre dışı bırakamazsınız. Öncelikle kargo menşeini başka bir konumla değiştirmeniz gerekir.

Bir konumu devre dışı bırakmadan önce bu konuma atanmış tüm siparişleri ve aktarımları tamamlayıp başka bir konuma yeniden atamanız gerekir. Bunu yapmazsanız siparişleri göndermeniz ve envanter adetlerini yeniden atamanız istenir.

Konum, POS Pro abonelik planındaysa bu konumu devre dışı bırakabilmek için konumu POS Lite planına değiştirmeniz gerekir.

Adımlar:

Konumu yeniden etkinleştirmek istiyorsanız aynı adımlar izleyin, ancak Konumu yeniden etkinleştir'e tıklayın.

Konumları silme

Artık bir konumdan satış yapmak, gönderim yapmak veya o konumda envanter stoklamak istemiyorsanız, konumu kalıcı olarak silebilirsiniz.

Geçmiş veriler, raporlama amacıyla kaydedilir.

Bir konumu silebilmek için onu devre dışı bırakmanız gerekir. Kargo menşeiniz olarak ayarlanan bir konumu devre dışı bırakabilmek için kargo menşeini başka bir konumla değiştirmeniz gerekir.

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene