Thiết lập địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa có thể có phụ thuộc vào gói của bạn:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Plus nếu bạn cần hơn 20 địa điểm.)

Ứng dụng giúp bạn lưu hàng trong kho hoặc thực hiện đơn hàng được xem là địa điểm, nhưng không tính vào giới hạn địa điểm. Khi bạn thêm ứng dụng như vậy vào cửa hàng hoặc kích hoạt địa điểm lần đầu tiên, ứng dụng sẽ được tự động thêm dưới dạng địa điểm.

Tạo và sửa đổi địa điểm

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn tạo địa điểm, địa điểm đó được thêm vào cuối danh sách ưu tiên thực hiện.

Đặt địa điểm thực hiện đơn hàng

Nếu có nhiều địa điểm đang hoạt động, bạn cần chỉ định cách thực hiện đơn hàng trực tuyến. Có nhiều cách để thiết lập địa điểm thực hiện đơn hàng:

  • Nếu muốn thực hiện tất cả mặt hàng cho đơn hàng trực tuyến từ một địa điểm duy nhất, bạn cần đặt địa điểm đó làm địa điểm mặc định và ngăn các địa điểm khác thực hiện đơn hàng trực tuyến
  • Nếu muốn thực hiện các mặt hàng cho đơn hàng trực tuyến từ địa điểm chính và thực hiện từ các địa điểm khác nếu sản phẩm không còn hàng tại địa điểm chính, bạn có thể đặt thứ tự ưu tiên cho địa điểm thực hiện đơn hàng. Đảm bảo đã chọn Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này với mỗi địa điểm bạn muốn thực hiện đơn hàng.
  • Nếu muốn tùy chỉnh địa điểm thực hiện đơn hàng theo địa điểm và sản phẩm, bạn có thể kích hoạt vận chuyển từ nhiều địa điểm để sử dụng hồ sơ vận chuyển.
  • Nếu đang sử dụng ứng dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với địa điểm hoặc địa điểm mặc định. Địa chỉ mặc định của cửa hàng được đặt làm địa điểm mặc định. Ứng dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng không sử dụng địa chỉ mặc định và không hiển thị địa chỉ này với khách hàng.

Các giao dịch mua tại cửa hàng được hoàn tất bằng Shopify POS sẽ sử dụng hàng trong kho có sẵn tại địa điểm bán hàng. Nếu nơi nhận là địa chỉ của khách hàng, các giao dịch này sẽ sử dụng hàng trong kho theo cách thiết lập đơn hàng trực tuyến thay vì địa điểm của cửa hàng.

Đặt địa điểm để ưu tiên thực hiện đơn hàng

Khi được đặt qua kênh bán hàng trực tuyến, đơn hàng được chỉ định đến địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Nếu có địa điểm thực hiện được toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được lấy từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, địa điểm có thứ tự ưu tiên cao nhất sẽ bán quá số lượng sản phẩm. Tình trạng bán quá xảy ra khi bạn bán nhiều sản phẩm hơn số lượng còn trong kho của sản phẩm tại địa điểm đó.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai địa điểm: Địa điểm A thuộc ưu tiên hàng đầu và Địa điểm B là ưu tiên thứ hai. Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi. Nếu bạn nhận được đơn hàng 2 áo sơ mi, Địa điểm B thực hiện được đơn hàng. Nếu bạn nhận được đơn hàng 3 áo sơ mi, Địa điểm A sẽ bán áo sơ mi quá số lượng tồn kho và kết thúc với hàng trong kho là -2.

Bạn có thể đổi địa điểm thực hiện đơn hàng trên trang Đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa điểm mặc định

Nếu bạn không kích hoạt vận chuyển từ nhiều địa điểm, phí vận chuyển được tính theo địa điểm được đặt làm Mặc định.

Bạn có thể đặt bất kỳ địa điểm đang hoạt động nào làm địa điểm mặc định. Không thể đặt ứng dụng và địa điểm đã hủy kích hoạt làm địa điểm mặc định.

Nếu bạn thay đổi địa điểm Mặc định thành địa điểm không được hãng vận chuyển hỗ trợ, mức phí của hãng vận chuyển đó sẽ bị ẩn ở bước thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn đặt địa điểm mặc định là Hoa Kỳ thì mức phí của Canada Post sẽ không hiển thị ở bước thanh toán.

Phí mua nhãn vận chuyển từ trang quản trị Shopify được tính dựa trên địa điểm thực hiện đơn hàng, không phải địa điểm mặc định của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Một số doanh nghiệp có các địa điểm chỉ giữ hàng để bán hàng trực tiếp hoặc các địa điểm chỉ dành để lưu trữ. Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến giúp ngăn đơn hàng từ các kênh bán hàng như Cửa hàng trực tuyến, Amazon và Facebook Shop khỏi sử dụng hàng trong kho tại những địa điểm này.

Việc ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến sẽ loại bỏ tất cả hàng trong kho được chỉ định cho địa điểm khỏi số lượng trực tuyến của sản phẩm. Số lượng trực tuyến của sản phẩm được hiển thị trên trang Hàng trong kho và là số liệu mà khách hàng sẽ thấy nếu bạn hiển thị mức hàng trong kho trên cửa hàng trực tuyến.

Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến cũng ngăn cản đơn hàng vận chuyển đến khách hàng của Shopify POS sử dụng kho hàng tại những địa điểm này.

Vẫn có thể sử dụng hàng trong kho của địa điểm để thực hiện đơn hàng nháp và đơn hàng từ các kênh bán hàng khác. Kiểm tra với các kênh bán hàng để xem các kênh bán hàng có tuân thủ chính sách kiểm kê của cửa hàng khi tạo đơn hàng hay không.

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt và kích hoạt lại địa điểm

Bạn có thể hủy kích hoạt một địa điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu không muốn bán, thực hiện hoặc lưu hàng trong kho tại địa điểm đó.

Khi bạn hủy kích hoạt một địa điểm, địa điểm đó không còn hiển thị trên bộ lọc và menu nữa, bạn không thể quản lý hoặc chuyển hàng trong kho tại địa điểm đó và không thể sử dụng địa điểm đó làm địa điểm mặc định. Bạn luôn cần có ít nhất một địa điểm đang hoạt động.

Các địa điểm bị hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm của bạn.

Bạn không thể hủy kích hoạt một địa điểm nếu địa điểm đó là ứng dụng riêng hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Thay vào đó, hãy xóa ứng dụng.

Bạn không thể hủy kích hoạt địa điểm hiện được đặt làm Mặc định. Trước tiên, bạn cần thay đổi địa điểm mặc định sang địa điểm khác.

Trước khi hủy kích hoạt một địa điểm, bạn cần hoàn thành tất cả các đơn hàng và đợt chuyển được chỉ định cho địa điểm đó và chỉ định lại sang địa điểm khác. Nếu không, bạn sẽ được nhắc thực hiện đơn hàng và số lượng hàng tồn kho sẽ được chỉ định lại.

Nếu địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn cần thay đổi địa điểm sang gói POS Lite thì mới có thể hủy kích hoạt.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn muốn kích hoạt lại địa điểm, thực hiện các bước tương tự nhưng nhấp vào Reactivate location (Kích hoạt lại địa điểm).

Xóa địa điểm

Nếu không còn muốn bán hàng, thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng tại một địa điểm, bạn có thể xóa địa điểm vĩnh viễn.

Lưu dữ liệu lịch sử cho mục đích báo cáo.

Để xóa một địa điểm, bạn cần hủy kích hoạt địa điểm đó.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí