Thiết lập địa điểm

Số lượng địa điểm tối đa có thể có phụ thuộc vào gói của bạn:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Plus nếu bạn cần hơn 20 địa điểm.)

Ứng dụng giúp bạn lưu hàng trong kho hoặc thực hiện đơn hàng được xem là địa điểm, nhưng không tính vào giới hạn đó. Khi bạn thêm ứng dụng như vậy vào cửa hàng hoặc kích hoạt địa điểm lần đầu tiên, ứng dụng sẽ được tự động thêm dưới dạng địa điểm.

Tạo và sửa đổi địa điểm

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn tạo địa điểm, địa điểm đó được thêm vào cuối danh sách ưu tiên thực hiện.

Cài đặt thứ tự ưu tiên địa điểm thực hiện đơn hàng

Nếu có nhiều hơn một địa điểm đang hoạt động, bạn cần xác định trình tự ưu tiên thực hiện đơn hàng.

Khi đặt hàng qua kênh bán hàng trực tuyến, đơn hàng được chỉ định đến một địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Nếu địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được rút từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, địa điểm có ưu tiên cao nhất sẽ bán sản phẩm quá số lượng tồn kho.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai địa điểm: Địa điểm A thuộc ưu tiên hàng đầu và Địa điểm B là ưu tiên thứ hai. Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi. Nếu bạn nhận được đơn hàng 2 áo sơ mi, Địa điểm B thực hiện được đơn hàng. Nếu bạn nhận được đơn hàng 3 áo sơ mi, Địa điểm A sẽ bán áo sơ mi quá số lượng tồn kho và kết thúc với hàng trong kho là -2.

Bạn có thể đổi địa điểm thực hiện đơn hàng trên trang Đơn hàng.

Đơn hàng của Shopify POS thực hiện tại cửa hàng sử dụng hàng trong kho có sẵn tại địa điểm bán hàng. Nếu đơn hàng cần vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng, đơn hàng sẽ dùng hàng trong kho dựa trên ưu tiên thực hiện đơn hàng thay vì địa điểm của cửa hàng.

Lưu ý: Đảm bảo mỗi địa điểm bạn muốn thực hiện đơn hàng đã đánh dấu vào hộp kiểm Fulfill online orders from this location (Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này).

Các bước thực hiện:

Thay đổi nơi gửi hàng

Sau khi bạn bật nhiều địa điểm, phí vận chuyển được tính dựa trên địa điểm được đặt làm nơi gửi hàng.

Bạn có thể đặt bất kỳ địa điểm đang hoạt động nào là nơi gửi hàng. Tuy nhiên, không thể đặt các ứng dụng và địa điểm bị hủy kích hoạt làm nơi gửi hàng.

Nếu bạn thay đổi nơi gửi hàng thành địa điểm không được hãng vận chuyển hỗ trợ, mức phí của hãng vận chuyển đó sẽ bị ẩn khi thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn đặt nơi gửi hàng thành địa điểm ở Hoa Kỳ thì mức phí của Canada Post sẽ không hiển thị khi thanh toán.

Phí mua nhãn vận chuyển từ trang quản trị Shopify được tính dựa trên địa điểm thực hiện đơn hàng, không phải nơi gửi hàng.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi gì đối với địa điểm hoặc nơi gửi hàng. Địa chỉ mặc định của cửa hàng được đặt là nơi gửi hàng, nhưng địa chỉ đó không được ứng dụng bán hàng trung gian hay dịch vụ thực hiện đơn hàng sử dụng và không hiển thị với khách hàng.

Các bước thực hiện:

Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Một số doanh nghiệp có các địa điểm chỉ giữ hàng để bán hàng trực tiếp hoặc các địa điểm chỉ dành để lưu trữ. Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến giúp đảm bảo đơn hàng từ các kênh bán hàng như Cửa hàng trực tuyến, Amazon và Facebook Shop không sử dụng hàng trong kho tại những địa điểm này.

Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến cũng ngăn cản đơn hàng vận chuyển đến khách hàng của Shopify POS sử dụng kho hàng tại những địa điểm này.

Vẫn có thể sử dụng hàng trong kho của địa điểm để thực hiện đơn hàng nháp và đơn hàng từ các kênh bán hàng khác. Kiểm tra với các kênh bán hàng để xem các kênh bán hàng có tuân thủ chính sách kiểm kê của cửa hàng khi tạo đơn hàng hay không.

Lưu ý: Việc ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến sẽ loại bỏ tất cả hàng trong kho được chỉ định cho địa điểm khỏi số lượng trực tuyến của sản phẩm. Số lượng trực tuyến của sản phẩm được hiển thị trên trang Hàng trong kho và là số liệu mà khách hàng sẽ thấy nếu bạn hiển thị mức hàng trong kho trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt và kích hoạt lại địa điểm

Nếu không còn muốn bán hàng, thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng trong kho tại một địa điểm trong một khoảng thời gian hoặc vĩnh viễn, bạn có thể hủy kích hoạt.

Khi bạn hủy kích hoạt một địa điểm, địa điểm đó không còn hiển thị trên bộ lọc và menu nữa, bạn không thể quản lý hoặc chuyển hàng trong kho tại địa điểm đó và không thể sử dụng địa điểm đó làm nơi gửi hàng. Bạn luôn cần có ít nhất một địa điểm đang hoạt động.

Các địa điểm bị hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm của bạn.

Bạn không thể hủy kích hoạt một địa điểm nếu địa điểm đó là ứng dụng riêng hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Thay vào đó, hãy xóa ứng dụng.

Bạn không thể hủy kích hoạt địa điểm hiện đang được đặt làm nơi gửi hàng. Trước tiên, bạn cần thay đổi nơi gửi hàng sang địa điểm khác.

Trước khi hủy kích hoạt một địa điểm, bạn cần hoàn thành tất cả các đơn hàng và đợt chuyển được chỉ định cho địa điểm đó và chỉ định lại sang địa điểm khác. Nếu không, bạn sẽ được nhắc thực hiện đơn hàng và số lượng hàng tồn kho sẽ được chỉ định lại.

Nếu địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn cần thay đổi địa điểm sang gói POS Lite thì mới có thể hủy kích hoạt.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn muốn kích hoạt lại địa điểm, thực hiện các bước tương tự nhưng nhấp vào Reactivate location (Kích hoạt lại địa điểm).

Xóa địa điểm

Nếu không còn muốn bán hàng, thực hiện đơn hàng hoặc lưu kho hàng tại một địa điểm, bạn có thể xóa địa điểm vĩnh viễn.

Lưu dữ liệu lịch sử cho mục đích báo cáo.

Để xóa một địa điểm, trước tiên bạn cần hủy kích hoạt địa điểm đó. Để hủy kích hoạt địa điểm được đặt là nơi gửi hàng, trước tiên bạn cần thay đổi nơi gửi hàng thành địa điểm khác.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí