Đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng qua bất kỳ kênh bán hàng đang hoạt động nào của bạn, đơn hàng sẽ hiển thị trong vùng Đơn hàng của Shopify. Bạn cũng có thể tạo đơn hàng nháp theo cách thủ công trên trang quản trị Shopify để ghi lại những đơn hàng mà bạn đã thực hiện ngoài Shopify hoặc để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Bạn quản lý tất cả đơn hàng của cửa hàng trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí