คำสั่งซื้อ

หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อโดยใช้ช่องทางการขายใดๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ของคุณแล้ว คำสั่งซื้อนั้นจะปรากฏในส่วนคำสั่งซื้อของ Shopify นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อบันทึกคำสั่งซื้อที่คุณสร้างไว้ภายนอก Shopify หรือส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อของร้านค้าทั้งหมดจากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี