Point of Sale

Shopify POS คือแอประบบขายหน้าร้านที่คุณสามารถใช้เพื่อขายสินค้าของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Shopify POS เพื่อขายสินค้าได้ในเกือบทุกที่ ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่มีหน้าร้าน ตลาด และร้านค้าป๊อปอัป

Shopify POS จะซิงค์กับ Shopify เพื่อติดตามคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของคุณจากตำแหน่งร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ และช่องทางการขายอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถเรียกดูและจัดการคำสั่งซื้อของร้านค้าได้จากแอปอีกด้วย

อินเทอร์เฟส All-new POS ที่แสดงบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

การเริ่มใช้งาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างร้านค้า Shopify แห่งแรกของคุณ ขยายร้านค้าออนไลน์เพื่อเริ่มขายที่หน้าร้าน หรือย้ายมาจากแอป Shopify POS Classic แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มใช้งาน Shopify POS ได้:

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Shopify ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นโดยการดูรายการตรวจสอบของเราได้ รายการตรวจสอบจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนเริ่มต้นในการตั้งค่าร้านค้าของคุณ

หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ Shopify อยู่แล้วและต้องการเริ่มขายที่หน้าร้าน คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแอป Shopify POS, เลือกฮาร์ดแวร์ของคุณ และตั้งค่าวิธีการชำระเงินของคุณ

ดูที่ส่วนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับคำแนะนำทั้งหมดในการตั้งค่าแอป Shopify POS รวมถึงเลือกการสมัครใช้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ฮาร์ดแวร์

คุณสามารถเชื่อมต่อ Shopify กับฮาร์ดแวร์ค้าปลีกที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจของคุณได้ทั้งทางหน้าร้านและทางออนไลน์ หากคุณเป็นผู้ขายที่มีร้านค้าอยู่ในประเทศที่รองรับ คุณสามารถซื้อฮาร์ดแวร์ที่รองรับได้โดยตรงจาก Shopify

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้าของคุณ โปรดดูส่วนฮาร์ดแวร์

การจัดการ Shopify POS

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าร้านค้าและซื้อฮาร์ดแวร์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มขายด้วย Shopify POS

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประสบการณ์การค้าปลีกของร้านค้าของคุณ โปรดดูที่ ส่วนการขายที่หน้าร้าน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี