Point of Sale

Shopify POS คือแอปพลิเคชันระบบขายหน้าร้านที่คุณสามารถใช้เพื่อขายสินค้าของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Shopify POS เพื่อขายสินค้าได้ในเกือบทุกที่ ซึ่งรวมถึงร้านค้าจริง ตลาด และร้านค้าป๊อปอัพ

Shopify POS จะซิงค์กับ Shopify เพื่อติดตามคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของคุณจากตำแหน่งร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ และช่องทางการขายอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถเรียกดูและจัดการคำสั่งซื้อของร้านค้าได้จากแอปอีกด้วย

อินเทอร์เฟส All-new POS ที่แสดงบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

การเริ่มใช้งาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างร้านค้า Shopify แห่งแรกของคุณ ขยายร้านค้าออนไลน์เพื่อเริ่มขายสินค้าด้วยตนเอง หรือย้ายมาจากแอป Shopify POS Classic แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มใช้งาน Shopify POS ได้:

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Shopify ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นโดยการดูรายการตรวจสอบของเราได้ รายการตรวจสอบจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนเริ่มต้นในการตั้งค่าร้านค้าของคุณ

หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ Shopify อยู่แล้วและต้องการเริ่มขายสินค้าด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแอป Shopify POS, เลือกฮาร์ดแวร์ของคุณ และตั้งค่าวิธีการชำระเงินของคุณ

หากคุณยังคงใช้งาน POS Classic เพื่อขายสินค้าให้ลูกค้าของคุณด้วยตนเองอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้งาน Shopify POS และซิงก์การตั้งค่า Shopify POS ของคุณเพื่อตั้งค่าแอปได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ Android ในการใช้งานแอป POS หรือยอมรับการชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรของ Moneris แบบครบวงจร คุณสามารถดูได้ที่การเริ่มต้นใช้งานในส่วน POS Classic ได้

ดูที่ส่วนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับคำแนะนำทั้งหมดในการตั้งค่าแอป Shopify POS รวมถึงเลือกการสมัครใช้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ฮาร์ดแวร์

คุณสามารถเชื่อมต่อ Shopify กับฮาร์ดแวร์การค้าปลีกที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจของคุณได้ทั้งทางหน้าร้านและทางออนไลน์ หากคุณเป็นผู้ขายที่มีร้านค้าอยู่ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือไอร์แลนด์ คุณสามารถซื้อฮาร์ดแวร์ที่รองรับได้โดยตรงจาก Shopify

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้าของคุณ โปรดดูส่วนฮาร์ดแวร์

การจัดการ Shopify POS

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าร้านค้าและซื้อฮาร์ดแวร์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มขายด้วย Shopify POS

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประสบการณ์การค้าปลีกของร้านค้าของคุณ โปรดดูที่ ส่วนการขายสินค้าด้วยตนเอง

Shopify POS Classic

หากคุณขายสินค้าด้วย Shopify มานานพอสมควรแล้ว ให้ใช้อุปกรณ์ Android เพื่อเรียกใช้แอป POS หรือรับการชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรแบบบูรณาการ Moneris โดยคุณอาจยังใช้แอป POS Classic ของเราอยู่

หากคุณสนใจเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS เพื่อขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ POS Classic เพื่อขายสินค้าด้วยตนเอง ให้ดูที่ส่วน POS Classic

อินเทอร์เฟส POS Classic ที่แสดงบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี