ส่วนผู้ดูแล Shopify

ส่วนผู้ดูแล Shopify คือแหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบน Shopify และเป็นที่ที่คุณใช้ดำเนินงานการจัดการร้านค้าส่วนใหญ่ หลังจากเข้าสู่ระบบ Shopify แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าร้านค้า กําหนดค่าการตั้งค่า และจัดการธุรกิจของคุณผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี