การค้นหาส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้า นอกเหนือจากแอปและช่องทางการขายได้โดยใช้กล่องค้นหาที่ด้านบนของส่วนผู้ดูแล Shopifyผลลัพธ์การค้นหาอาจรวมถึงบัตรของขวัญ รหัสส่วนลด ฟีเจอร์ หรือแหล่งข้อมูล เช่น บล็อกหรือวิดีโอให้ข้อมูลเมื่อคุณพิมพ์ลงในช่องค้นหา คุณสามารถจํากัดผลลัพธ์การค้นหาของคุณเพื่อให้มีเฉพาะคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้าเท่านั้นโดยคลิก “รวม” จากนั้นคลิก “สินค้าเท่านั้น", “คำสั่งซื้อเท่านั้น” หรือ “ลูกค้าเท่านั้น”ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบันทึกการค้นหาได้

คำค้นหา

คุณสามารถค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้โดยการใช้คำค้นหา ซึ่งเป็นวิธีในการกรองผลการค้นหา

โปรดดูส่วนโครงสร้างการค้นหาในเว็บไซต์ Shopify.dev เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำค้นหาและวิธีการใช้

ตัวอย่างคำค้นหา

ตัวอย่างที่ 1 ค้นหาคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ

คุณสามารถกรองผลการค้นหาเป็นคำสั่งซื้อ จากนั้นค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการแต่ยังไม่ได้คืนเงินทั้งหมด หรือคืนแล้วบางส่วนได้ดังนี้

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

ตัวอย่างที่ 2: ค้นหาแท็กสินค้า

หากต้องการแสดงสินค้าที่มี newคุณสามารถจํากัดผลลัพธ์ให้เป็นสินค้าแล้วค้นหา:

tag:new

อย่างไรก็ตาม หากคำที่อยู่ในแท็กสินค้าของคุณอยู่ในแท็กอื่นด้วย เช่น New Zealand คุณต้องนำผลการการค้นหาแท็กเหล่านั้นออก จากนั้นกรองผลการค้นหาเป็นสินค้าแล้วค้นหา ดังนี้

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

ตัวอย่างที่ 3: ค้นหาคำสั่งซื้อที่ใช้รหัสส่วนลด

หากต้องการค้นหาการสั่งซื้อที่ใช้รหัสส่วนลดรหัสใดรหัสหนึ่ง ให้จํากัดผลลัพธ์ให้เป็นคำสั่งซื้อจากนั้นค้นหา:

discount_codes:code:YOURCODE

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยน YOURCODE เป็นรหัสส่วนลดที่คุณต้องการค้นหา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี