การค้นหา Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถใช้การค้นหาด้วยผู้ดูแลระบบเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้าได้ โดยในขณะที่คุณค้นหาคำหรือวลี ให้ป้อนลงในช่องค้นหาของ Shopify Admin

หากคุณต้องการทำให้ผลการค้นหาแคบลง ให้ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกว่าจะให้ปรากฏประเภทผลการค้นหาใดบ้าง คุณสามารถกรองการค้นหาให้มีเฉพาะคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้าก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่มีในตัวกรอง เช่น บัตรของขวัญ รหัสส่วนลด หรือพนักงานในร้านค้าได้

คุณไม่สามารถบันทึกการค้นหาได้ แต่หากคุณต้องการค้นหาผลลัพธ์ที่ค้นหาบ่อย คุณสามารถบุ๊กมาร์กหน้าการค้นหาได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ขณะที่คุณเข้าใช้งาน Shopify อยู่ บุ๊กมาร์กของคุณจะนำคุณไปยังผลการค้นหาที่อัปเดตแล้วโดยตรง

คำค้นหา

คุณสามารถค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้โดยใช้คำค้นหา ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการกรองผลการค้นหา

โปรดดูส่วนโครงสร้างไวยากรณ์การค้นหาในเว็บไซต์ Shopify.dev เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีใช้คำค้นหา

ตัวอย่างคำค้นหา

ตัวอย่างที่ 1 ค้นหาคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ

เพื่อแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการและยังไม่ได้คืนเงินทั้งบางส่วนหรือเต็มจำนวน คุณสามารถกรองด้วยคำสั่งซื้อแล้วค้นหา:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

ตัวอย่างที่ 2: ค้นหาแท็กสินค้า

เพื่อแสดงสินค้าที่มีแท็ก new คุณสามารถกรองด้วยสินค้าแล้วค้นหา:

tag:new

อย่างไรก็ตาม หากคำที่อยู่ในแท็กสินค้าของคุณอยู่ในแท็กอื่นด้วย เช่น New Zealand คุณต้องนำผลการการค้นหาแท็กเหล่านั้นออก จากนั้นกรองด้วยสินค้าแล้วค้นหา:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

ตัวอย่างที่ 3: ค้นหาคำสั่งซื้อที่ใช้รหัสส่วนลด

เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อที่ใช้รหัสส่วนลดใดเป็นพิเศษ คุณสามารถกรองด้วยคำสั่งซื้อแล้วค้นหา:

discount_codes:code:YOURCODE

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยน YOURCODE เป็นรหัสส่วนลดที่คุณต้องการค้นหา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี