การค้นหาส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอป ลูกค้า คำสั่งซื้อ สินค้า ช่องทางการขาย และข้อมูลอื่นๆ ภายใน Shopify admin ของคุณ โดยแถบค้นหาจะอยู่ที่ด้านบนของส่วนผู้ดูแล Shopify คลิกที่แถบค้นหา หรือกด ctrl + K บน PC หรือ command + K บน Mac เพื่อข้ามไปยังแถบค้นหาโดยตรง

แถบค้นหาจะแสดงรายการการค้นหาล่าสุดของคุณ และมีปุ่มตัวกรองเพื่อให้คุณกรองผลลัพธ์ตามประเภทข้อมูลที่ต้องการ

ผลลัพธ์การค้นหาแสดงรายการได้สูงสุด 7 รายการ หากมีผลลัพธ์มากกว่า 7 รายการ ให้คลิก "แสดงผลลัพธ์เพิ่มเติม" เพื่อแสดงรายการผลลัพธ์เพิ่มเติมสูงสุด 20 รายการในครั้งเดียว เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ผลลัพธ์ ปุ่มเพิ่มเติมสองปุ่มจะแสดงที่ด้านล่างของผลการค้นหาด้วย คลิกปุ่มเหล่านี้เพื่อค้นหาผลลัพธ์ใน Shopify App Store หรือศูนย์ช่วยเหลือ

ผลลัพธ์จากตัวกรอง

เมื่อคุณเปิดแถบค้นหา ตัวกรอง 5 รายการต่อไปนี้จะแสดงเป็นค่าเริ่มต้น:

  • แอป
  • ลูกค้า
  • คำสั่งซื้อ
  • สินค้า
  • ช่องทางการขาย

คลิกไอคอนตัวกรอง หรือกด / เพื่อส่งคืนตัวกรองที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นเลือกตัวกรองที่คุณต้องการใช้จากรายการตัวกรอง

ขณะที่คุณพิมพ์ผลลัพธ์ ตัวกรองอัจฉริยะสูงสุด 5 รายการจะแสดงพร้อมจำนวนผลลัพธ์ที่ระบุ ตัวกรองเหล่านี้จะอัปเดตเมื่อคุณป้อนการค้นหาต่อไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี