Tìm kiếm trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm ứng dụng, khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, kênh bán hàng và thông tin khác trên trang quản trị Shopify. Thanh tìm kiếm nằm ở trên cùng trang quản trị Shopify. Nhấp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấn ctrl + K trên máy PC hoặc command + K trên máy Mac để chuyển trực tiếp đến thanh tìm kiếm.

Thanh tìm kiếm liệt kê các tìm kiếm gần đây nhất của bạn và có nút lọc để giúp bạn lọc kết quả theo các loại thông tin cụ thể.

Kết quả tìm kiếm liệt kê tối đa bảy mặt hàng. Nếu có nhiều hơn bảy kết quả, hãy nhấp vào Hiển thị thêm kết quả để liệt kê thêm tối đa 20 kết quả cùng một lúc. Khi bạn bắt đầu gõ kết quả sẽ có thêm hai nút bổ sung cũng hiển thị ở cuối kết quả tìm kiếm. Nhấp vào những nút này để tìm kết quả trong Shopify App Store hoặc Trung tâm trợ giúp.

Kết quả lọc

Khi bạn mở thanh tìm kiếm, theo mặc định sẽ có năm bộ lọc sau:

  • Ứng dụng
  • Khách hàng
  • Đơn hàng
  • Sản phẩm
  • Kênh bán hàng

Nhấp vào biểu tượng bộ lọc hoặc nhấn vào / để trả về tất cả các bộ lọc khả dụng. Sau đó, chọn bộ lọc bạn muốn áp dụng trong danh sách bộ lọc.

Khi bạn nhập kết quả, tối đa năm bộ lọc thông minh sẽ hiển thị cùng số lượng kết quả. Những bộ lọc này sẽ cập nhật khi bạn tiếp tục nhập dữ liệu tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí