Tìm kiếm trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể tìm kiếm trên trang quản trị để tìm đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng. Khi tìm kiếm một cụm từ, bạn nhập cụm đó vào trường Search (Tìm kiếm) trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn muốn thu hẹp kết quả tìm kiếm, hãy dùng bộ lọc để chọn loại kết quả bạn muốn xem. Bạn có thể lọc để chỉ xem đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng. Bạn cũng có thể tìm kiếm những kết quả không có trong bộ lọc, chẳng hạn như thẻ quà tặng, mã giảm giá hoặc nhân viên cửa hàng.

Bạn sẽ không lưu được các nội dung tìm kiếm này, nhưng nếu cần tìm kết quả cụ thể, bạn có thể đánh dấu lại trang tìm kiếm trong trình duyệt. Chỉ cần đăng nhập vào Shopify, khi dùng qua dấu trang, bạn sẽ luôn xem ngay được kết quả tìm kiếm được cập nhật.

Truy vấn tìm kiếm

Sử dụng truy vấn tìm kiếm là một cách lọc nội dung tìm kiếm giúp bạn tìm kiếm hiệu quả hơn.

Tham khảo Cú pháp tìm kiếm trên Shopify.dev để tìm hiểu thêm về truy vấn và cách sử dụng.

Ví dụ về truy vấn tìm kiếm

Ví dụ 1: Tìm kiếm đơn hàng chưa thực hiện

Để hiển thị các đơn hàng chưa thực hiện nhưng chưa hoàn tiền một phần hoặc chưa hoàn tiền toàn bộ, bạn có thể lọc theo đơn hàng, rồi tìm kiếm:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Ví dụ 2: Tìm kiếm thẻ sản phẩm

Để hiển thị các sản phẩm gắn thẻ new, bạn có thể lọc theo sản phẩm rồi tìm kiếm:

tag:new

Tuy nhiên, nếu từ trong thẻ sản phẩm được dùng trong các thẻ khác, chẳng hạn như New Zealand, bạn cần loại trừ kết quả cho các thẻ khác đó. Lọc theo sản phẩm, rồi tìm kiếm:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Ví dụ 3: Tìm kiếm đơn hàng dùng mã giảm giá

Để tìm kiếm đơn hàng dùng mã giảm giá cụ thể, bạn có thể lọc theo đơn hàng, rồi tìm kiếm:

discount_codes:code:YOURCODE

Nhớ thay YOURCODE bằng mã giảm giá bạn muốn tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí