Shopify Mobile

Với Ứng dụng Shopify, bạn có thể quản lý cửa hàng bằng iPhone hoặc Android. Chỉ cần tải xuống ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản Shopify để bắt đầu vận hành doanh nghiệp.

Yêu cầu về hệ điều hành đối với ứng dụng Shopify

Ứng dụng Shopify hoạt động trên thiết bị Android và thiết bị iOS bao gồm iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng Shopify hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành sau:

  • iOS - phiên bản 9.0 trở lên
  • Android - phiên bản 5 trở lên

Cài đặt ứng dụng Shopify

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Shopify dành cho hệ điều hành trên thiết bị hoặc máy tính của bạn:

Trong ứng dụng Shopify, bạn có thể xem cửa hàng của mình đang hoạt động như thế nào, quản lý đơn hàngcập nhật danh mục. Thông báo cho bạn biết khi có đơn hàng mới đến hoặc có người nhắc tới bạn trong bình luận trên Dòng thời gian. Bạn thậm chí có thể thu hồi thanh toántạo quá trình thực hiện trên ứng dụng.

Liên kết có liên quan:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí