Ứng dụng Shopify

Với Ứng dụng Shopify, bạn có thể quản lý cửa hàng bằng iPhone hoặc Android. Chỉ cần tải xuống ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản Shopify để bắt đầu vận hành doanh nghiệp.

Yêu cầu về hệ điều hành đối với ứng dụng Shopify

Ứng dụng Shopify hoạt động trên thiết bị Android và thiết bị iOS bao gồm iPhone, iPad, Apple WatchOS 6.0 và iPod Touch. Ứng dụng Shopify hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành sau:

  • iOS - phiên bản 15 trở lên
  • Android - phiên bản 8.0.0 trở lên

Yêu cầu đối với quyền của iOS 14

Nếu bạn đã cập nhật thiết bị của mình lên iOS 14 hoặc cao hơn và dùng ứng dụng Shopify bên thứ ba thì có thể bạn cần kích hoạt tính năng Theo dõi trang web chéo trong phần cài đặt iOS. Tính năng theo dõi trang web chéo cho phép ứng dụng Shopify bên thứ ba mà bạn đã cài đặt trên trang quản trị Shopify duy trì kết nối trong Shopify Inbox, Hệ thống bán hàng Shopify và ứng dụng Shopify.

Để kích hoạt tính năng Theo dõi trang web chéo, thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
  2. Chạm vào Shopify, Shopify POS hoặc Shopify Inbox.
  3. Kích hoạt Cho phép Theo dõi trang web chéo.

Cài đặt ứng dụng Shopify

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Shopify dành cho hệ điều hành trên thiết bị hoặc máy tính của bạn:

Trong ứng dụng Shopify, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của cửa hàng, quản lý đơn hàngcập nhật danh mục. Bạn có thể quản lý và cập nhật cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề dành cho thiết bị di động. Thông báo cho bạn biết khi có đơn hàng mới đến hoặc có người nhắc đến bạn trong bình luận trên Dòng thời gian. Bạn thậm chí có thể thu hồi thanh toántạo quá trình thực hiện đơn hàng trên ứng dụng.

Liên kết có liên quan

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí