Sao lưu và nhân bản

Bạn có thể xuất tệp CSV từ trang quản trị Shopify để sao lưu thông tin của cửa hàng. Những tệp CSV này có thể được kết hợp với dữ liệu khác (ví dụ: bản sao của chủ đề) để tạo thành bản sao lưu hoặc để nhân bản cửa hàng của bạn.

Dùng tệp CSV để sao lưu thông tin của cửa hàng

Bạn có thể xuất tệp CSV để sao lưu các loại thông tin sau của cửa hàng:

Bạn cũng có thể sao lưu chủ đề của cửa hàng trực tuyến bằng cách tải chủ đề xuống từ trang quản trị Shopify.

Nhân bản cửa hàng

Khi nhân bản một cửa hàng, bạn có thể chuyển một số loại thông tin của cửa hàng bằng cách dùng tệp CSV. Tuy nhiên, các loại thông tin khác phải do bạn tự nhập trên trang quản trị Shopify.

Việc chuyển thông tin của cửa hàng có một số điểm giới hạn sau đây:

 • Bạn không thể nhập dữ liệu về lưu lượng truy cập vì bạn đang theo dõi một miền .myshopify.com mới.
 • Bạn không thể nhập đơn hàng vào cửa hàng qua trang quản trị Shopify nhưng có thể nhập qua API Shopify. Shopify không hỗ trợ thủ tục này. Bạn có thể thuê Đối tác của Shopify để được trợ giúp nhập đơn hàng vào cửa hàng mới.
 • Không thể chuyển mã giảm giá.
 • Không thể chuyển thẻ quà tặng đã phát (các sản phẩm thẻ quà tặng được chuyển bằng cách dùng tệp CSV sản phẩm).
 • Không thể chuyển các báo cáo tùy chỉnh đã lưu.
 • Không thể chuyển dữ liệu về lưu lượng truy cập.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cả hai cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.
 2. Đảm bảo cửa hàng mới sử dụng cùng gói đăng ký với cửa hàng ban đầu.
 3. Chọn cùng một chủ đề trong cửa hàng mới hoặc tải lên tệp chủ đề từ máy tính.
 4. Xuất tệp CSV để sao lưu các loại thông tin sau của cửa hàng:

 5. Chuẩn bị phương tiện sản phẩm để xuất.

 6. Nhập tệp CSV cho sản phẩm và khách hàng bằng một trong những cách sau:

 7. Nếu bạn không tạo bộ sưu tập bằng cách thêm cột vào tệp CSV sản phẩm, bạn có thể tự tạo trong cửa hàng mới.

 8. Cài đặt lại các ứng dụng.

 9. Tự cấu hình lại các cài đặt của cửa hàng, chẳng hạn như thuế, vận chuyển, trang thanh toán và thanh toán.

 10. Không bắt buộc: Sao chép và dán bài viết blog cũng như các trang của cửa hàng trực tuyến.

 11. Không bắt buộc: Dựng lại menu điều hướng cho cửa hàng trực tuyến.

Tạo bản sao lưu cửa hàng bằng ứng dụng

Nếu muốn tạo bản sao lưu cho thông tin của cửa hàng, bạn có thể dùng ứng dụng có trên Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí