Tìm hiểu cách cấp phép và chuyển chủ đề trên Shopify

Khi bạn mua chủ đề từ Shopify Theme Store, chủ đề đó được cấp phép độc quyền cho cửa hàng đã mua chủ đề. Điều này nghĩa là các chủ đề không được cấp phép sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc cập nhật khi triển khai các tính năng mới. Để biết thêm thông tin chi tiết về cấp phép, tham khảo Điều khoản dịch vụ của Shopify.

Thao tác đối với chủ đề không được cấp phép

Nếu nhận được thông báo về chủ đề không được cấp phép hoặc nhận được thông báo về Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA), bạn phải thực hiện một trong những thao tác cụ thể sau:

 • Mua: Cân nhắc mua chủ đề cho cửa hàng mà bạn định sử dụng chủ đề.
 • Xóa: Nếu chọn không mua chủ đề thì bạn phải xóa chủ đề khỏi thư viện chủ đề của mình.
 • Chuyển: Trong trường hợp trước đó bạn đã mua chủ đề cho cửa hàng cũ nhưng không sử dụng nữa, bạn có thể chuyển chủ đề sang cửa hàng mới.

Yêu cầu khi chuyển chủ đề

Khi chuyển chủ đề mua từ Shopify Theme Store, hãy nhớ rằng tại một thời điểm, bạn chỉ có thể sử dụng một chủ đề trên một cửa hàng. Để chuyển thành công chủ đề trả phí từ một cửa hàng sang cửa hàng khác, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Cả hai tài khoản đều cùng liên kết với email của chủ sở hữu tài khoản.
 • Bạn là chủ sở hữu đã đăng ký của cả hai tài khoản.
 • Bạn sẽ đóng cửa hàng ban đầu mà chủ đề được mua. Sau khi chuyển chủ đề, bạn sẽ không thể mở lại cửa hàng đã đóng.

Chuyển chủ đề

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Thao tác > Tải xuống tệp chủ đề bên cạnh chủ đề bạn muốn chuyển. Một email chứa tệp này sẽ được gửi đến bạn.
 3. Tải tệp từ email về thiết bị của bạn.
 4. Đảm bảo rằng bạn tải đầy đủ tệp từ email về thiết bị trước khi tiếp tục.
 5. Gỡ bỏ chủ đề khỏi cửa hàng ban đầu, bao gồm mọi bản sao đã đổi tên. Nếu chỉ có bản sao, hãy thêm chủ đề miễn phí để xóa tất cả bản sao của chủ đề trả phí.
 6. Đóng cửa hàng ban đầu.
 7. Để tải tệp chủ đề lên cửa hàng mới, truy cập Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề rồi nhấp vào Thêm chủ đề > Tải lên tệp ZIP. Tham khảo mục thêm, xem trước và mua chủ đề để biết thêm thông tin chi tiết.
 8. Mua lại chủ đề cho cửa hàng mới.
 9. Không bắt buộc: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hoàn tiền cho hóa đơn chủ đề ban đầu. Khoản hoàn tiền được tính dựa trên giá mua ban đầu, ngay cả khi giá hiện tại cao hơn.

Nội dung đã tải xuống

Quá trình chuyển chủ đề không bao gồm sản phẩm, bộ sưu tập, menu, trang và bài viết blog. Để chuyển một số loại thông tin cửa hàng, ví dụ như sản phẩm và khách hàng, cân nhắc tìm hiểu cách nhân bản cửa hàng bằng tệp CSV. Ngoài ra, hãy tự tìm hiểu cách chuẩn bị để chuyển đổi chủ đề một cách hiệu quả.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí