Hỗ trợ chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đúng mức độ hỗ trợ hiện có. Nếu bạn thực hiện những tùy chỉnh cơ bản, bạn có thể được nhà phát triển chủ đề hỗ trợ. Nếu bạn đang thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chủ đề, hãy xem danh sách tài nguyên bổ sung để hỗ trợ chủ đề.

Để tìm hiểu về những tùy chỉnh Shopify không hỗ trợ, vui lòng xem chính sách thiết kế.

Cách nhận hỗ trợ về chủ đề

Sự hỗ trợ bạn nhận được phụ thuộc vào người tạo ra chủ đề của bạn.

Hỗ trợ về chủ đề miễn phí của Shopify

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn thực hiện một số thay đổi nhỏ cho chủ đề. Nếu đang sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể sử dụng tối đa 60 phút hỗ trợ thiết kế miễn phí theo khoảng tăng 15 phút mỗi lần.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại Chính sách thiết kế của Shopify.

Nếu bạn không sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify nghĩa là chủ đề của bạn do nhà phát triển chủ đề bên thứ ba tạo ra. Để được hỗ trợ, bạn có thể xem tài liệu hỗ trợ dành cho chủ đề hoặc liên hệ nhà phát triển chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Theme actions (Thao tác chủ đề).

 2. Nhấp vào View documentation (Xem tài liệu) hoặc Get support (Nhận hỗ trợ).

Chính sách thiết kế của Shopify

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn thực hiện một số thay đổi nhỏ cho chủ đề. Trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify, hãy kiểm tra xem ai là người hỗ trợ cho chủ đề của bạn.

Mỗi chủ đề có một cách hoạt động nên loại thay đổi mà Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện sẽ phụ thuộc vào chủ đề bạn đang sử dụng. Để biết tùy chỉnh nào khả dụng, hãy tìm chủ đề của bạn trong danh sách chủ đề được hỗ trợ.

Nếu đang sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể sử dụng tối đa 60 phút hỗ trợ thiết kế miễn phí hoặc sử dụng thời gian thiết kế được theo dõi theo khoảng tăng 15 phút mỗi lần. Để biết cần bao nhiêu phút để hoàn tất một tùy chỉnh cụ thể, hãy xem thời gian thiết kế trong mô tả tùy chỉnh.

Đội ngũ của chúng tôi theo dõi thời gian họ dành cho mỗi yêu cầu sửa đổi chủ đề của bạn. Nếu bạn sử dụng hết 60 phút trợ giúp miễn phí, bạn có thể thuê Chuyên gia Shopify để được trợ giúp thêm. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Bạn cũng có thể khám phá các tài nguyên hỗ trợ về chủ đề khác của chúng tôi.

Chủ đề và tùy chỉnh được hỗ trợ

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện một số tùy chỉnh đối với chủ đề miễn phí của Shopify. Bộ phận hỗ trợ của Shopify đánh giá tính hợp lệ của tùy chỉnh theo từng trường hợp. Nếu bạn đang tìm kiếm tùy chỉnh không có trong danh sách tùy chỉnh được hỗ trợ dành cho chủ đề, bộ phận hỗ trợ của Shopify vẫn có thể trợ giúp.

Để đảm bảo nội dung tùy chỉnh giúp doanh nghiệp của bạn phát triển tích cực, hãy xem xét những cải tiến mà bạn hy vọng nhận được từ nội dung tùy chỉnh này và mức độ ảnh hưởng của nội dung tùy chỉnh đến khách hàng của bạn.

Giới hạn

Mặc dù Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ nhiều loại tùy chỉnh cơ bản nhưng bạn cần lưu ý rằng Shopify không thể hỗ trợ các tác vụ sau:

 • Chỉnh sửa trang thanh toán
 • Tùy chỉnh hoặc xử lý vấn đề với chủ đề chứa những thay đổi mã đáng kể
 • Cài đặt, xóa hoặc sửa đổi ứng dụng bên thứ ba (ứng dụng không phải do Shopify phát triển)
 • Tùy chỉnh hoặc khắc phục sự cố với mã của bên thứ ba (là mã không phải do Shopify phát triển, bao gồm mã từ diễn đàn và Chuyên gia)
 • Tùy chỉnh hoặc khắc phục sự cố với nội dung được thêm vào qua trình soạn thảo văn bản đa dạng thức
 • Thêm phông chữ mới
 • Chỉnh sửa hình ảnh (bao gồm cắt xén, điều chỉnh hồ sơ màu, xóa nền)
 • Thực hiện những thay đổi nhằm cung cấp thông tin sai lệch và gian dối đến khách hàng
 • Dịch vụ dịch thuật tùy chỉnh (bao gồm máy in đơn hàng và mẫu thông báo qua e-mail)

Chuẩn bị liên hệ với bộ phận hỗ trợ về chủ đề Shopify miễn phí

Trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn cần hoàn thành các bước sau:

Nếu thiết lập cửa hàng xong và không thể thực hiện tùy chỉnh bạn đang tìm kiếm bằng trình biên tập chủ đề, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ để bộ phận này đánh giá yêu cầu.

Sau khi liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi và đưa ra yêu cầu, bạn có thể nhận được phản hồi trong vòng 2-4 ngày làm việc.

Trình duyệt được hỗ trợ

Bố cục, trải nghiệm duyệt và thao tác mua sắm của chủ đề cần hỗ trợ những trình duyệt và bản phát hành sau:

Trình duyệt cho máy tính để bàn

 • Safari - hai bản phát hành mới nhất dành cho máy Mac
 • Chrome - ba bản phát hành mới nhất dành cho máy Mac và PC
 • Firefox - ba bản phát hành mới nhất dành cho máy Mac và PC
 • Edge - hai bản phát hành mới nhất dành cho PC

Trình duyệt trên thiết bị di động

 • Safari dành cho thiết bị di động - hai bản phát hành mới nhất dành cho iOS
 • Chrome dành cho thiết bị di động - ba bản phát hành mới nhất dành cho Android và iOS
 • Samsung Internet - hai bản phát hành mới nhất dành cho Android

Dạng xem trên web và các ứng dụng khác

Chủ đề phải hỗ trợ thao tác duyệt và mua khi hiển thị ở dạng xem trên web đối với những ứng dụng sau:

 • Instagram - bản phát hành mới nhất dành cho Android và iOS
 • Facebook - bản phát hành mới nhất dành cho Android và iOS
 • Pinterest - bản phát hành mới nhất dành cho Android và iOS

Tài liệu phụ trợ

Shopify không hỗ trợ tùy chỉnh chủ đề nâng cao hoặc mở rộng nhưng vẫn có những tài liệu hỗ trợ khác.

Diễn đàn thảo luận thiết kế chủ đề

Diễn đàn Shopify Design cung cấp hướng dẫn về cách chỉnh sửa HTML, CSS hoặc Liquid để tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn cần hỗ trợ chỉnh sửa tệp chủ đề, hãy thử đăng câu hỏi trong diễn đàn Shopify Design. Bạn cũng có thể tìm kiếm trong các bài đăng để xem các thương nhân khác trên Shopify làm gì với chủ đề của họ.

Diễn đàn dành cho ý kiến đóng góp về cửa hàng

Bạn có thể xin hướng dẫn và ý kiến đóng góp về màu sắc, phông chữ và các quyết định thiết kế khác cho cửa hàng trong diễn đàn Ý kiến đóng góp cho cửa hàng của tôi.

Hỗ trợ dành cho ứng dụng

Để được trợ giúp về ứng dụng, vào mục Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng, sau đó nhấp vào Nhận hỗ trợ bên cạnh ứng dụng mà bạn cần trợ giúp trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng bên thứ ba chưa được cài đặt trên cửa hàng, hãy tìm ứng dụng đó trong Cửa hàng ứng dụng Shopify và nhấp vào Nhận hỗ trợ để liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Trình biên tập văn bản đa dạng thức

Nếu bạn cần hỗ trợ định dạng nội dung bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức, hãy thử cài đặt ứng dụng để chỉnh sửa trang trong cửa hàng.

Báo cáo và đề xuất tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Một cửa hàng trực tuyến nhanh có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, giúp cửa hàng của bạn dễ tìm thấy hơn và tăng số lượt chuyển đổi. Bạn có thể tìm hiểu hiệu suất của cửa hàng so với các tiêu chuẩn trong ngành và các cửa hàng Shopify khác giống cửa hàng của bạn bằng cách xem báo cáo Tốc độ của cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn cần trợ giúp các vấn đề liên quan đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến, tham khảo Cách cải thiện tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Cửa hàng chủ đề Shopify

Nếu bạn muốn hỗ trợ thêm tính năng vào chủ đề như thanh bên, phóng to hình ảnh và bản trình chiếu bổ sung hoặc cuộn vô hạn, hãy cân nhắc thử một chủ đề khác thay thế. Nếu chủ đề không có chức năng bạn muốn, vui lòng tìm chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn hơn trong Cửa hàng chủ đề.

Shopify Experts

Shopify Experts tập hợp những chuyên gia trong ngành giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu rộng về việc tạo, cập nhật và hoàn thiện các chủ đề Shopify.

Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí