Blog

Cửa hàng trực tuyến trên Shopify tích hợp một công cụ tạo blog. Blog là một cách hay để xây dựng nền tảng đối tượng cũng như tạo thêm lưu lượng truy cập và doanh số cho công việc kinh doanh của bạn. Nhờ thiết lập blog, bạn có thể tạo dựng được một cộng đồng quan tâm đến sản phẩm và thương hiệu của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí