Ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Shopify để giúp xây dựng hoạt động kinh doanh, tích hợp với các dịch vụ bên ngoài và thêm tính năng cho trang quản trị Shopify. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Phần lớn ứng dụng Shopify do các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, chứ không phải Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp khi dùng một ứng dụng hoặc kênh bán hàng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

Bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, trực tiếp truy cập vào dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify, hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí