Ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn

Bạn có thể cài đặt các ứng dụng để xây dựng doanh nghiệp của mình, tích hợp với các dịch vụ bên ngoài và thêm các tính năng cho trang quản trị Shopify. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Shopify App Store.

Phần lớn ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn do các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng chứ không phải Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp khi dùng một ứng dụng hoặc kênh bán hàng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

Bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, trực tiếp truy cập vào dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí