Cài đặt ứng dụng

Sau khi tìm thấy ứng dụng bạn muốn dùng, bạn cần thêm ứng dụng đó vào cửa hàng. Bạn có thể cài đặt ứng dụng này trong Cửa hàng ứng dụng Shopify hoặc bằng liên kết cài đặt của bên thứ ba. Nếu muốn cài đặt ứng dụng tùy chỉnh, bạn cần sử dụng liên kết cài đặt duy nhất do nhà phát triển cung cấp.

Cài đặt ứng dụng qua Cửa hàng ứng dụng Shopify

Bước:

 1. Đăng nhập vào Cửa hàng ứng dụng Shopify.
 2. Tìm và nhấp vào ứng dụng bạn muốn cài đặt.
 3. Trên trang hồ sơ ứng dụng, nhấp vào Add App (Thêm ứng dụng).
 4. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Sau khi cài đặt, bạn có thể xem và sử dụng ứng dụng trên trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Cài đặt ứng dụng bằng liên kết cài đặt bên thứ ba

Bước:

 1. Lấy liên kết cài đặt ứng dụng từ trang web của nhà phát triển rồi nhấp vào liên kết.
 2. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Khi cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba, bạn sẽ nhận được cảnh báo rằng ứng dụng không phải của Cửa hàng ứng dụng Shopify. Điều này không hẳn nghĩa là ứng dụng không an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, ứng dụng chưa trải qua quy trình xác minh và phê duyệt bắt buộc đối với các ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh

Nếu bạn thuê một nhà phát triển để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, họ sẽ cung cấp cho bạn liên kết cài đặt. Liên kết cài đặt ứng dụng tùy chỉnh dành riêng cho cửa hàng của bạn và không thể sử dụng để cài đặt ứng dụng trên cửa hàng khác.

Bước:

 1. Nhận liên kết cài đặt ứng dụng từ nhà phát triển, sau đó nhấp vào liên kết.
 2. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Vì lý do bảo mật, liên kết cài đặt tùy chỉnh sẽ hết hạn sau bảy ngày. Nếu liên kết hết hạn, nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp liên kết mới.

Nếu nhà phát triển có tài khoản cộng tác viên trong cửa hàng của bạn, họ có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh cho bạn nếu bạn cấp cho họ toàn quyền truy cập ứng dụng và kênh, đồng thời cho phép họ thêm và xóa ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng khỏi cửa hàng từ trang Ứng dụng trong Shopify.

Bước:

Nếu ứng dụng bạn đã xóa yêu cầu thực hiện một số bước gỡ cài đặt bổ sung thì bạn có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng bằng cách truy cập Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng > Nhận hỗ trợ trên trang quản trị Shopify.

Xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt khỏi cửa hàng

Bạn có thể xem ứng dụng đã cài đặt và ứng dụng đã gỡ cài đặt trong cửa hàng trên trang Ứng dụng trong Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Chọn tab Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt.

Xem và cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ cài đặt trước đó

Trang Giới thiệu của ứng dụng đã gỡ cài đặt cho bạn xem các chi tiết cơ bản về ứng dụng đó và thực hiện các thao tác sau:

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Chọn tab Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã gỡ cài đặt trong cửa hàng của bạn.

 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

Nếu ứng dụng đáp ứng yêu cầu về khả năng tương thích với cửa hàng Shopify thì nút Cài đặt sẽ hiển thị ở góc trên bên phải.

Xem lịch sử cài đặt hoặc gỡ cài đặt của ứng dụng

Bạn có thể xem lịch sử cài đặt và gỡ cài đặt của ứng dụng trên trang quản trị Shopify qua trang Giới thiệu của ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Chọn tab Đã cài đặt hoặc Đã gỡ cài đặt để xem các ứng dụng đã cài đặt hoặc gỡ cài đặt trong cửa hàng của bạn.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn xem.

 4. Truy cập mục Lịch sử ứng dụng trên trang Giới thiệu của ứng dụng để xem các sự kiện cài đặt hoặc gỡ cài đặt.

 5. Không bắt buộc: Bạn có thể nhấp vào bất kỳ sự kiện nào trên dòng thời gian lịch sử ứng dụng để xem thêm các thông tin chi tiết như nhân viên đã thao tác, lý do gỡ cài đặt và mô tả sự kiện gỡ cài đặt, nếu có.

Đối với ứng dụng có lịch sử gồm hơn 3 sự kiện cài đặt hoặc gỡ cài đặt, liên kết Xem tất cả sẽ hiển thị bên trên dòng thời gian lịch sử, cho phép bạn truy cập vào dòng thời gian đầy đủ của sự kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí