Instalowanie aplikacji

Po znalezieniu aplikacji, której chcesz używać, musisz ją dodać do swojego sklepu. Możesz ją zainstalować ze sklepu Shopify App Store lub za pomocą zewnętrznego linku do instalacji. Jeśli chcesz zainstalować niestandardową aplikację, musisz użyć unikalnego linku do instalacji przesłanego przez programistę.

Zainstaluj aplikację ze sklepu Shopify App Store

Kroki:

 1. Zaloguj się do Shopify App Store.
 2. Znajdź aplikację, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij ją.
 3. Na stronie oferty aplikacji kliknij Dodaj aplikację.
 4. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Po zainstalowaniu aplikacji możesz ją przeglądać i wykorzystywać na stronie Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Instalowanie aplikacji za pomocą zewnętrznego linku do instalacji

Kroki:

 1. Pobierz link instalacyjny aplikacji ze strony programisty, a następnie kliknij ten link.
 2. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

W przypadku instalacji za pomocą zewnętrznego linku do instalacji pojawi się ostrzeżenie, że aplikacja nie pochodzi z Shopify App Store. Nie oznacza to, że aplikacja nie jest bezpieczna w użyciu. Aplikacja nie przeszła jednak procesu weryfikacji i zatwierdzania wymaganego w przypadku aplikacji wymienionych w Shopify App Store.

Instalowanie niestandardowej aplikacji

Jeśli zatrudnisz programistę, który zaprojektuje niestandardową aplikację dla Twojego sklepu Shopify, przekaże Ci on link do instalacji. Linki do instalacji niestandardowych aplikacji są specyficzne dla Twojego sklepu i nie można ich użyć w celu zainstalowania aplikacji w innym sklepie.

Kroki:

 1. Pobierz link instalacyjny aplikacji od programisty, a następnie kliknij ten link.
 2. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Ze względów bezpieczeństwa, niestandardowe linki do instalacji wygasają po siedmiu dniach. Jeśli Twój link wygaśnie, programista aplikacji będzie musiał zapewnić nowy.

Jeśli programista ma konto współpracownika w Twoim sklepie, może zainstalować Ci niestandardowe aplikacje, jeśli udzielisz mu pełnych uprawnień dostępu do aplikacji i kanałów oraz umożliwisz mu dodawanie i usuwanie aplikacji.

Odinstaluj aplikację

Możesz odinstalować aplikację ze swojego sklepu ze strony Aplikacje w Shopify.

Kroki:

Jeśli usunięta aplikacja wymaga dodatkowych kroków związanych z odinstalowaniem, możesz dotrzeć do programistów aplikacji, przechodząc do sekcji Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży > Uzyskaj pomoc techniczną w panelu administracyjnym Shopify.

Wyświetlanie aplikacji, które zostały odinstalowane z Twojego sklepu

Możesz wyświetlać zarówno aplikacje zainstalowane, jak i odinstalowane z Twojego sklepu na stronie Aplikacje w Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Wybierz kartę Odinstalowane, aby wyświetlić odinstalowane aplikacje.

Wyświetlanie i ponowne instalowanie wcześniej odinstalowanych aplikacji

Na stronie Informacje dla odinstalowanej aplikacji możesz wyświetlić podstawowe szczegóły aplikacji i wykonać następujące czynności:

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Wybierz kartę Odinstalowane, aby wyświetlić odinstalowane aplikacje w sklepie.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

Jeśli aplikacja spełnia wymagania dotyczące kompatybilności z Twoim sklepem Shopify, w prawym górnym rogu pojawi się przycisk Zainstaluj.

Wyświetlanie historii instalacji lub odinstalowania aplikacji

Możesz wyświetlić historię zainstalowanych i odinstalowanych aplikacji w panelu administracyjnym Shopify na stronie Informacje danej aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Wybierz kartę Zainstalowane lub Odinstalowane, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane lub odinstalowane w sklepie.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz wyświetlić.

 4. Znajdź sekcję Historia aplikacji na stronie Informacje dla danej aplikacji, aby wyświetlić zdarzenia dotyczące instalacji lub odinstalowania.

 5. Opcjonalnie: możesz kliknąć dowolne zdarzenia na osi czasu historii aplikacji, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, takie jak nazwisko pracownika, który wykonał daną czynność, powód odinstalowania oraz opis odinstalowania (w odpowiednich przypadkach).

W przypadku aplikacji z historią zawierającą 3 zdarzenia dotyczące instalacji lub odinstalowania nad osią czasu historii wyświetla się link Wyświetl wszystko umożliwiający dostęp do pełnej osi czasu zdarzeń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo