Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje obejmują szeroki zakres funkcji, ale kilka podstawowych czynności można wykonać w każdej z nich.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji zainstalowanej w panelu administracyjnym Shopify, zobacz sekcję Uzyskiwanie pomocy technicznej w zakresie aplikacji.

Otwórz aplikację w Shopify

Możesz wyświetlić wszystkie aplikacje zainstalowane ze strony Aplikacje w Shopify:

Dodaj bloki aplikacji do panelu administracyjnego Shopify

Bloki aplikacji umożliwiają korzystanie z istotnych funkcji z aplikacji bezpośrednio na kluczowych stronach w panelu administracyjnym Shopify na komputerze. Bloki aplikacji można dodawać do stron Produkty, Zamówienia i Klienci.

Jeśli w swoim sklepie masz zainstalowaną aplikację z blokiem aplikacji dla obsługiwanej strony, strona wyświetla sekcję Bloki aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony, do której chcesz dodać blok aplikacji.
 2. W sekcji Bloki aplikacji kliknij + Blok aplikacji.
 3. Kliknij nazwę bloku aplikacji, który chcesz dodać do strony jako podgląd.
 4. Użyj dodanego bloku aplikacji. Jeśli opuścisz stronę, blok aplikacji zniknie.
 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby blok aplikacji był wyświetlany na stałe na stronie dla wszystkich pracowników Twojego sklepu, kliknij ikonę Przypnij obok bloku aplikacji.

Wyświetl stronę informacji o aplikacji

Strona informacji o aplikacji umożliwia wyświetlanie informacji o aplikacji i wykonywanie czynności związanych z aplikacją, takich jak wyświetlanie oferty aplikacji w Shopify App Store, pisanie recenzji aplikacji i sprawdzanie problemów ze zgodnością z aplikacją.

Kroki:

Edytuj preferencje aplikacji

Możesz edytować preferencje aplikacji na stronie informacji o aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij opcję Edytuj preferencje.

Wyświetl fakturę za aplikację

Możesz sprawdzić fakturę aplikacji, aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczenia i opłat za używanie aplikacji.

Kroki:

Przejdź na wyższy lub niższy poziom subskrypcji aplikacji

Niektóre aplikacje rozliczane w okresowo mają wiele planów subskrypcji, dzięki czemu możesz dostosować środowisko aplikacji w zależności od potrzeb.

Informacje o cenach aplikacji dla planów subskrypcji są dostępne w Shopify App Store i/lub na zewnętrznej stronie internetowej aplikacji.

Wszystkie przejścia na wyższy lub niższy poziom planu aplikacji są dokonywane w samej aplikacji. Przejście do strony wyboru konkretnego planu różni się w zależności od aplikacji. Odpowiednią stronę można znaleźć w aplikacji, wyszukując strony z tytułami typu „Rozliczenie”, „Subskrypcje”, „Plany”, „Ceny” lub „Ustawienia”.

Jeśli nie możesz samodzielnie przejść na wyższy lub niższy poziom planu subskrypcji aplikacji, użyj przycisku Uzyskaj pomoc techniczną, aby skontaktować się z programistą aplikacji.

Kroki:

Zmień adres URL proxy aplikacji

Niektóre aplikacje używają adresu URL proxy, aby uzyskać i pokazać dynamiczną zawartość na stronie sklepu online, np. galerie produktów, aplikacje do listy życzeń lub niestandardowe formularze. Domyślny adres URL proxy jest ustawiany przez programistę aplikacji, ale możesz go zmienić w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

 3. W sekcji Proxy aplikacji kliknij opcję Dostosuj adres URL.

 4. Wprowadź nowy adres URL proxy.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl uprawnienia i politykę prywatności dotyczącą aplikacji

Możesz wyświetlić uprawnienia i politykę prywatności aplikacji na stronie informacje o aplikacji.

Kroki:

Sprawdź powiadomienia aplikacji

Strona statusu aplikacji wyświetla powiadomienia o statusie zainstalowanych aplikacji i kanałów sprzedaży, na przykład o tym, czy aplikacja jest kompatybilna z Twoim sklepem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na pasku powiadomień o statusie aplikacji kliknij opcję Recenzja. Pasek powiadomień o statusie aplikacji będzie widoczny tylko wtedy, gdy masz aplikacje, które wymagają weryfikacji.

Na stronie statusu aplikacji wyświetlana jest lista wszelkich aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie, które należy poddać weryfikacji, np. nieobsługiwane aplikacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo