Praca z aplikacjami

Aplikacje obejmują szeroki zakres funkcji, ale kilka podstawowych czynności można wykonać w każdej z nich.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji zainstalowanej w panelu administracyjnym Shopify, zobacz sekcję Uzyskiwanie pomocy technicznej w zakresie aplikacji.

Instaluj aplikację

Są trzy sposoby instalowania aplikacji w sklepie Shopify:

Instalowanie za pośrednictwem Shopify App Store

Kroki:

 1. Zaloguj się do Shopify App Store.
 2. Znajdź aplikację, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij ją.
 3. Na stronie oferty aplikacji kliknij Dodaj aplikację.
 4. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Po zainstalowaniu aplikacji możesz ją przeglądać i wykorzystywać na stronie Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Instalowanie za pomocą zewnętrznego linku do instalacji

Kroki:

 1. Pobierz link instalacyjny aplikacji ze strony programisty, a następnie kliknij ten link.
 2. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

W przypadku instalacji za pomocą zewnętrznego linku do instalacji pojawi się ostrzeżenie, że aplikacja nie pochodzi z Shopify App Store. Nie oznacza to, że aplikacja nie jest bezpieczna w użyciu. Aplikacja nie przeszła jednak procesu weryfikacji i zatwierdzania wymaganego w przypadku aplikacji wymienionych w Shopify App Store.

Instalowanie niestandardowej aplikacji

Jeśli zatrudnisz programistę, który zaprojektuje niestandardową aplikację dla Twojego sklepu Shopify, przekaże Ci on link do instalacji. Linki do instalacji niestandardowych aplikacji są specyficzne dla Twojego sklepu i nie można ich użyć w celu zainstalowania aplikacji w innym sklepie.

Kroki:

 1. Pobierz link instalacyjny aplikacji od programisty, a następnie kliknij ten link.
 2. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Ze względów bezpieczeństwa, niestandardowe linki do instalacji wygasają po siedmiu dniach. Jeśli Twój link wygaśnie, programista aplikacji będzie musiał zapewnić nowy.

Jeśli programista ma konto współpracownika w Twoim sklepie, może zainstalować Ci niestandardowe aplikacje, jeśli udzielisz mu pełnych uprawnień dostępu do aplikacji i kanałów oraz umożliwisz mu dodawanie i usuwanie aplikacji.

Otwórz aplikację w Shopify

Możesz wyświetlić wszystkie aplikacje zainstalowane ze strony Aplikacje w Shopify:

Wyświetl stronę o aplikacji

Strona informacji o aplikacji umożliwia wyświetlanie informacji o aplikacji i wykonywanie czynności związanych z aplikacją, takich jak wyświetlanie oferty aplikacji w Shopify App Store, pisanie recenzji aplikacji i sprawdzanie problemów ze zgodnością z aplikacją.

Kroki:

Edytuj preferencje aplikacji

Możesz edytować preferencje aplikacji na stronie informacji o aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij Informacje obok nazwy aplikacji.

 3. Kliknij opcję Edytuj preferencje.

Wyświetl fakturę za aplikację

Możesz sprawdzić fakturę aplikacji, aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczenia i opłat za używanie aplikacji.

Kroki:

Zmień adres URL proxy aplikacji

Niektóre aplikacje używają adresu URL proxy, aby uzyskać i pokazać dynamiczną zawartość na stronie sklepu online, np. galerie produktów, aplikacje do listy życzeń lub niestandardowe formularze. Domyślny adres URL proxy jest ustawiany przez programistę aplikacji, ale możesz go zmienić w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij Informacje obok nazwy aplikacji.

 3. W sekcji Proxy aplikacji kliknij opcję Dostosuj adres URL.

 4. Wprowadź nowy adres URL proxy.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl uprawnienia i politykę prywatności aplikacji

Możesz wyświetlić uprawnienia i politykę prywatności aplikacji na stronie informacje o aplikacji.

Kroki:

Odinstaluj aplikację

Możesz odinstalować aplikację ze swojego sklepu ze strony Aplikacje w Shopify.

Kroki:

Sprawdź powiadomienia aplikacji

Strona statusu aplikacji wyświetla powiadomienia o statusie zainstalowanych aplikacji i kanałów sprzedaży, na przykład o tym, czy aplikacja jest kompatybilna z Twoim sklepem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na pasku powiadomień o statusie aplikacji kliknij opcję Recenzja. Pasek powiadomień o statusie aplikacji będzie widoczny tylko wtedy, gdy masz aplikacje, które wymagają weryfikacji.

Na stronie statusu aplikacji wyświetlana jest lista wszelkich aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie, które należy poddać weryfikacji, np. nieobsługiwane aplikacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo