Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje obejmują szeroki zakres funkcji, ale kilka podstawowych czynności można wykonać w każdej z nich.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji zainstalowanej w panelu administracyjnym Shopify, zobacz sekcję Uzyskiwanie pomocy technicznej w zakresie aplikacji.

Otwórz aplikację w Shopify

Możesz wyświetlić wszystkie aplikacje zainstalowane ze strony Aplikacje w Shopify:

Wyświetl stronę o aplikacji

Strona informacji o aplikacji umożliwia wyświetlanie informacji o aplikacji i wykonywanie czynności związanych z aplikacją, takich jak wyświetlanie oferty aplikacji w Shopify App Store, pisanie recenzji aplikacji i sprawdzanie problemów ze zgodnością z aplikacją.

Kroki:

Edytuj preferencje aplikacji

Możesz edytować preferencje aplikacji na stronie informacji o aplikacji.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

  3. Kliknij opcję Edytuj preferencje.

Wyświetl fakturę za aplikację

Możesz sprawdzić fakturę aplikacji, aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczenia i opłat za używanie aplikacji.

Kroki:

Zmień adres URL proxy aplikacji

Niektóre aplikacje używają adresu URL proxy, aby uzyskać i pokazać dynamiczną zawartość na stronie sklepu online, np. galerie produktów, aplikacje do listy życzeń lub niestandardowe formularze. Domyślny adres URL proxy jest ustawiany przez programistę aplikacji, ale możesz go zmienić w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

  3. W sekcji Proxy aplikacji kliknij opcję Dostosuj adres URL.

  4. Wprowadź nowy adres URL proxy.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl uprawnienia i politykę prywatności aplikacji

Możesz wyświetlić uprawnienia i politykę prywatności aplikacji na stronie informacje o aplikacji.

Kroki:

Sprawdź powiadomienia aplikacji

Strona statusu aplikacji wyświetla powiadomienia o statusie zainstalowanych aplikacji i kanałów sprzedaży, na przykład o tym, czy aplikacja jest kompatybilna z Twoim sklepem.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na pasku powiadomień o statusie aplikacji kliknij opcję Recenzja. Pasek powiadomień o statusie aplikacji będzie widoczny tylko wtedy, gdy masz aplikacje, które wymagają weryfikacji.

Na stronie statusu aplikacji wyświetlana jest lista wszelkich aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie, które należy poddać weryfikacji, np. nieobsługiwane aplikacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo