Làm việc với ứng dụng

Các ứng dụng sở hữu nhiều chức năng và tính năng, nhưng bạn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản với mỗi ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng đã cài đặt trong trang quản trị Shopify, hãy xem Nhận hỗ trợ cho các ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Có ba cách để cài đặt ứng dụng trên cửa hàng Shopify:

Cài đặt qua Cửa hàng ứng dụng Shopify

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Cửa hàng ứng dụng Shopify.
 2. Tìm và nhấp vào ứng dụng bạn muốn cài đặt.
 3. Trên trang hồ sơ ứng dụng, nhấp vào Add App (Thêm ứng dụng).
 4. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Sau khi cài đặt, bạn có thể xem và sử dụng ứng dụng trên trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba

Các bước thực hiện:

 1. Lấy liên kết cài đặt ứng dụng từ trang web của nhà phát triển rồi nhấp vào liên kết.
 2. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Khi cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba, bạn sẽ nhận được cảnh báo rằng ứng dụng không phải của Cửa hàng ứng dụng Shopify. Điều này không hẳn nghĩa là ứng dụng không an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, ứng dụng chưa trải qua quy trình xác minh và phê duyệt bắt buộc đối với các ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh

Nếu bạn thuê một nhà phát triển để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, họ sẽ cung cấp cho bạn liên kết cài đặt. Liên kết cài đặt ứng dụng tùy chỉnh dành riêng cho cửa hàng của bạn và không thể sử dụng để cài đặt ứng dụng trên cửa hàng khác.

Các bước thực hiện:

 1. Nhận liên kết cài đặt ứng dụng từ nhà phát triển, sau đó nhấp vào liên kết.
 2. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Vì lý do bảo mật, liên kết cài đặt tùy chỉnh sẽ hết hạn sau bảy ngày. Nếu liên kết hết hạn, nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp liên kết mới.

Nếu nhà phát triển có tài khoản cộng tác viên trong cửa hàng của bạn, họ có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh cho bạn nếu bạn cấp cho họ toàn quyền truy cập ứng dụng và kênh, đồng thời cho phép họ thêm và xóa ứng dụng.

Mở ứng dụng trong Shopify

Bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã cài đặt ở trang Ứng dụng trong Shopify:

Xem trang giới thiệu ứng dụng

Trang giới thiệu ứng dụng cho phép bạn xem thông tin về ứng dụng và thực hiện các thao tác liên quan đến ứng dụng, ví dụ như xem hồ sơ ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify, viết đánh giá cho ứng dụng và kiểm tra các vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên của ứng dụng

Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Giới thiệu bên cạnh tên của ứng dụng.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên.

Xem hóa đơn của ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra hóa đơn của ứng dụng để xem thêm thông tin về các khoản cước phí thanh toán và sử dụng liên quan đến ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi URL proxy của ứng dụng

Một số ứng dụng sử dụng URL proxy để nhận và hiển thị nội dung động trên một trang của cửa hàng trực tuyến, ví dụ như thư viện sản phẩm, ứng dụng danh sách yêu thích hoặc biểu mẫu hải quan. URL proxy mặc định do nhà phát triển ứng dụng cài đặt, nhưng bạn có thể thay đổi URL này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Giới thiệu bên cạnh tên của ứng dụng.

 3. Trong mục Proxy của ứng dụng, nhấp vào Tùy chỉnh URL.

 4. Nhập URL proxy mới.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem quyền truy cập và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Bạn có thể xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng khỏi cửa hàng từ trang Ứng dụng trong Shopify.

Các bước thực hiện:

Kiểm tra thông báo ứng dụng

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị thông báo về trạng thái của các ứng dụng và kênh bán hàng đã cài đặt, ví dụ như liệu ứng dụng có tương thích với cửa hàng của bạn hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong thanh Thông báo trạng thái ứng dụng, nhấp vào Review (Đánh giá). Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thanh Thông báo trạng thái ứng dụng nếu có các ứng dụng cần đánh giá.

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị danh sách những ứng dụng cài đặt trên cửa hàng của bạn nhưng cần rà soát, ví dụ như ứng dụng không được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí