Quản lý ứng dụng

Các ứng dụng sở hữu nhiều chức năng và tính năng, nhưng bạn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản với mỗi ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng đã cài đặt trong trang quản trị Shopify, hãy xem Nhận hỗ trợ cho các ứng dụng.

Mở ứng dụng trong Shopify

Bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã cài đặt ở trang Ứng dụng trong Shopify:

Thêm khối ứng dụng vào trang quản trị Shopify

Khối ứng dụng giúp bạn sử dụng các tính năng quan trọng của ứng dụng ngay trên các trang chính của trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn. Bạn có thể thêm khối ứng dụng vào trang Sản phẩm, Đơn hàngKhách hàng.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng có khối ứng dụng trên trang được hỗ trợ trong cửa hàng thì trang đó sẽ hiển thị mục Khối ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập trang bạn muốn thêm khối ứng dụng.
 2. Trong mục Khối ứng dụng, nhấp vào + Khối ứng dụng.
 3. Nhấp vào tên của khối ứng dụng bạn muốn thêm vào trang dưới dạng bản xem trước.
 4. Sử dụng khối ứng dụng bạn đã thêm. Nếu bạn di chuyển ra khỏi trang này, khối ứng dụng sẽ biến mất.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn khối ứng dụng hiển thị vĩnh viễn trên trang cho tất cả nhân viên trong cửa hàng, hãy nhấp vào biểu tượng Ghim bên cạnh khối ứng dụng.

Xem trang giới thiệu của ứng dụng

Trang giới thiệu ứng dụng cho phép bạn xem thông tin về ứng dụng và thực hiện các thao tác liên quan đến ứng dụng, ví dụ như xem hồ sơ ứng dụng trên Shopify App Store, viết đánh giá cho ứng dụng và kiểm tra các vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Sửa tùy chọn ưu tiên của ứng dụng

Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên.

Xem hóa đơn của ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra hóa đơn của ứng dụng để xem thêm thông tin về các khoản cước phí thanh toán và sử dụng liên quan đến ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Nâng cấp hoặc hạ cấp gói đăng ký ứng dụng

Một số ứng dụng được thanh toán định kỳ sẽ có sẵn nhiều gói đăng ký nên bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm ứng dụng dựa trên nhu cầu của mình.

Thông tin định giá của ứng dụng đối với các gói đăng ký của ứng dụng đó có trên Shopify App Store, trang web bên ngoài của ứng dụng đó, hoặc cả hai.

Mọi thao tác nâng cấp và hạ cấp gói của ứng dụng đều được thực hiện trong chính ứng dụng đó. Tùy từng ứng dụng mà việc điều hướng đến trang lựa chọn gói cụ thể sẽ khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy trang đó trong ứng dụng bằng cách tìm kiếm các trang có tiêu đề như "Thanh toán", "Gói đăng ký", "Gói", "Định giá" hoặc "Cài đặt".

Nếu bạn không thể tự nâng cấp hoặc hạ cấp gói đăng ký của ứng dụng, hãy sử dụng nút Nhận hỗ trợ để liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Thay đổi URL proxy của ứng dụng

Một số ứng dụng sử dụng URL proxy để nhận và hiển thị nội dung động trên một trang của cửa hàng trực tuyến, ví dụ như thư viện sản phẩm, ứng dụng danh sách yêu thích hoặc biểu mẫu hải quan. URL proxy mặc định do nhà phát triển ứng dụng cài đặt, nhưng bạn có thể thay đổi URL này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

 3. Trong mục Proxy của ứng dụng, nhấp vào Tùy chỉnh URL.

 4. Nhập URL proxy mới.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Bạn có thể xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Kiểm tra thông báo về ứng dụng

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị thông báo về trạng thái của các ứng dụng và kênh bán hàng đã cài đặt, ví dụ như liệu ứng dụng có tương thích với cửa hàng của bạn hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong thanh Thông báo trạng thái ứng dụng, nhấp vào Review (Đánh giá). Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thanh Thông báo trạng thái ứng dụng nếu có các ứng dụng cần đánh giá.

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị danh sách những ứng dụng cài đặt trên cửa hàng của bạn nhưng cần rà soát, ví dụ như ứng dụng không được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí