Làm việc với ứng dụng

Các ứng dụng sở hữu nhiều chức năng và tính năng, nhưng bạn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản với mỗi ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng đã cài đặt trong trang quản trị Shopify, hãy xem Nhận hỗ trợ cho các ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Có ba cách để cài đặt ứng dụng trên cửa hàng Shopify:

 • Cài đặt qua Cửa hàng ứng dụng Shopify
 • Cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba
 • Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh bằng liên kết cài đặt duy nhất

Cài đặt qua Cửa hàng ứng dụng Shopify

Khi tìm thấy ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify mà bạn muốn sử dụng trên cửa hàng, nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng) trên trang hồ sơ của ứng dụng:

Nút Add app (Thêm ứng dụng) trên trang hồ sơ của ứng dụng

Sau khi nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng), bạn cần cấp phép ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba

Lưu ý: liên kết cài đặt bên thứ ba chỉ hoạt động đối với các ứng dụng đã tạo trước ngày 5 tháng 12 năm 2019. Nếu bạn nhấp vào liên kết cài đặt bên thứ ba đối với một ứng dụng thực hiện sau ngày đó, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi trong phần Shopify admin (quản trị viên Shopify) và không thể cài đặt ứng dụng.

Nếu bạn đang cài đặt ứng dụng từ trang web của nhà phát triển bên thứ ba, hãy nhấp vào liên kết cài đặt ứng dụng. Để hoàn tất cài đặt, bạn cần cấp phép ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Khi cài đặt bằng liên kết cài đặt bên thứ ba, bạn sẽ nhận được cảnh báo rằng ứng dụng không phải của Cửa hàng ứng dụng Shopify. Điều này không hẳn nghĩa là ứng dụng không an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, ứng dụng chưa trải qua quy trình xác minh và phê duyệt bắt buộc đối với các ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh

Nếu bạn thuê một nhà phát triển để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, họ sẽ cung cấp cho bạn liên kết cài đặt. Liên kết cài đặt ứng dụng tùy chỉnh dành riêng cho cửa hàng của bạn và không thể sử dụng để cài đặt ứng dụng trên cửa hàng khác.

Nhấp vào liên kết cài đặt để cấp phép ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Vì lý do bảo mật, liên kết cài đặt tùy chỉnh sẽ hết hạn sau 7 ngày. Nếu liên kết hết hạn, nhà phát triển ứng dụng sẽ cần cung cấp liên kết mới.

Nếu bạn đã cấp cho nhà phát triển tài khoản cộng tác viên của cửa hàng, họ có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh thay bạn, nhưng chỉ khi bạn đã cấp toàn quyền cho họ.

Mở ứng dụng trong Shopify

Bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã cài đặt ở trang Ứng dụng trong Shopify:

Xem trang giới thiệu ứng dụng

Trang giới thiệu ứng dụng cho phép bạn xem thông tin về ứng dụng và thực hiện các thao tác liên quan đến ứng dụng, ví dụ như xem hồ sơ ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify, viết đánh giá cho ứng dụng và kiểm tra các vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên của ứng dụng

Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
  1. Nhấp vào About (Giới thiệu) bên cạnh tên ứng dụng. 3. Nhấp vào Edit preferences (Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên).

Xem hóa đơn của ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra hóa đơn của ứng dụng để xem thêm thông tin về các khoản cước phí thanh toán và sử dụng liên quan đến ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi URL proxy của ứng dụng

Một số ứng dụng sử dụng URL proxy để nhận và hiển thị nội dung động trên một trang của cửa hàng trực tuyến, ví dụ như thư viện sản phẩm, ứng dụng danh sách yêu thích hoặc biểu mẫu hải quan. URL proxy mặc định do nhà phát triển ứng dụng cài đặt, nhưng bạn có thể thay đổi URL này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
  1. Nhấp vào About (Giới thiệu) bên cạnh tên ứng dụng. 3. Trong mục App proxy (Proxy của ứng dụng), nhấp vào Customize URL (Tùy chỉnh URL). 4. Nhập URL proxy mới. 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Khi thay đổi URL proxy trong trang quản trị Shopify, bạn cần đảm bảo rằng ứng dụng cũng đang sử dụng URL proxy mới. Kiểm tra tài liệu của ứng dụng hoặc nhận hỗ trợ từ nhà phát triển ứng dụng để tìm hiểu cách thay đổi URL proxy trong ứng dụng.

Xem quyền truy cập và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Bạn có thể xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng khỏi cửa hàng từ trang Ứng dụng trong Shopify.

Lưu ý: Một số ứng dụng sửa đổi chủ đề của cửa hàng trực tuyến. Bạn nên kiểm tra xem ứng dụng có yêu cầu các bước gỡ cài đặt bổ sung trước khi gỡ ứng dụng khỏi cửa hàng hay không.

Các bước thực hiện:

Kiểm tra thông báo ứng dụng

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị thông báo về trạng thái của các ứng dụng và kênh bán hàng đã cài đặt, ví dụ như liệu ứng dụng có tương thích với cửa hàng của bạn hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Trong thanh Thông báo trạng thái ứng dụng, nhấp vào Review (Đánh giá). Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thanh Thông báo trạng thái ứng dụng nếu có các ứng dụng cần đánh giá.

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị danh sách những ứng dụng cài đặt trên cửa hàng của bạn nhưng cần rà soát, ví dụ như ứng dụng không được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí