Quản lý ứng dụng

Các ứng dụng sở hữu nhiều chức năng và tính năng, nhưng bạn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản với mỗi ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng đã cài đặt trong trang quản trị Shopify, hãy xem Nhận hỗ trợ cho các ứng dụng.

Mở ứng dụng trong Shopify

Bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã cài đặt ở trang Ứng dụng trong Shopify:

Xem trang giới thiệu của ứng dụng

Trang giới thiệu ứng dụng cho phép bạn xem thông tin về ứng dụng và thực hiện các thao tác liên quan đến ứng dụng, ví dụ như xem hồ sơ ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify, viết đánh giá cho ứng dụng và kiểm tra các vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Sửa tùy chọn ưu tiên của ứng dụng

Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

  3. Nhấp vào Chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên.

Xem hóa đơn của ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra hóa đơn của ứng dụng để xem thêm thông tin về các khoản cước phí thanh toán và sử dụng liên quan đến ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi URL proxy của ứng dụng

Một số ứng dụng sử dụng URL proxy để nhận và hiển thị nội dung động trên một trang của cửa hàng trực tuyến, ví dụ như thư viện sản phẩm, ứng dụng danh sách yêu thích hoặc biểu mẫu hải quan. URL proxy mặc định do nhà phát triển ứng dụng cài đặt, nhưng bạn có thể thay đổi URL này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn xem.

  3. Trong mục Proxy của ứng dụng, nhấp vào Tùy chỉnh URL.

  4. Nhập URL proxy mới.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Bạn có thể xem quyền và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trong trang giới thiệu ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Kiểm tra thông báo về ứng dụng

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị thông báo về trạng thái của các ứng dụng và kênh bán hàng đã cài đặt, ví dụ như liệu ứng dụng có tương thích với cửa hàng của bạn hay không.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong thanh Thông báo trạng thái ứng dụng, nhấp vào Review (Đánh giá). Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thanh Thông báo trạng thái ứng dụng nếu có các ứng dụng cần đánh giá.

Trang Trạng thái ứng dụng hiển thị danh sách những ứng dụng cài đặt trên cửa hàng của bạn nhưng cần rà soát, ví dụ như ứng dụng không được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí